Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi 13,8 prosenttia vuonna 2018

26.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuoden 2018 aikana poliisin tietoon tuli kaikkiaan 788 600 rikosta ja rikkomusta, mikä on 6,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan
poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2018
kaikkiaan 439 200 rikoslakirikosta, mikä
on 800 tapausta (0,2 prosenttia) enemmän kuin vuonna
2017. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 205 100, mikä on 2,7
prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Raiskauksia ilmoitettiin
7,5 prosenttia enemmän ja seksuaalisia ahdisteluja 27,8 prosenttia
enemmän kuin edellisvuonna.

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on
poliisin kirjaamia. Vuoden 2018 aikana poliisin tietoon tuli
788 600 rikosta ja rikkomusta, mikä on 6,9 prosenttia
vähemmän kuin vuonna 2017. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon
429 600, mikä on 0,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.
Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin
PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa
etenkin liikennerikkomusten määrään.

Tullin tietoon tuli vuoden 2018 aikana 8 800 ja
rajavartiolaitoksen tietoon tuli 5 900 rikosta ja rikkomusta.
Vuoteen 2017 verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja
rikkomukset vähenivät 5,4 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon
tulleet lisääntyivät 3,5 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli
tullin tietoon 7 300 ja rajavartiolaitoksen tietoon
2 300.

Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi 13,8 prosenttia vuonna 2018