Anneli Auerin seksuaalirikostuomiota koskeva purkuhakemus hylättiin

2.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hakemuksen tueksi ei ollut esitetty sellaisia olennaisia uusia seikkoja, joita ei olisi käsitelty jo aiemmassa oikeudenkäynnissä

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt
hakemuksen, jolla Anneli Auer haki Turun hovioikeuden antaman tuomion
purkamista. Hovioikeus tuomitsi Auerin kesäkuussa 2013 yhteensä 7 vuoden
ja 6 kuukauden mittaiseen vankeusrangaistuksen seksuaalirikoksista ja
eräistä muista rikoksista.

Purkuhakemuksessaan Auer vetosi muun
ohella kahteen uuteen asiantuntijalausuntoon, uuteen lääkärinlausuntoon
sekä Vaasan hovioikeuden vapauttavaan tuomioon Ulvilan murhajutussa.
Uusissa asiantuntijalausunnoissa oli kyse rikoksen uhrien kertomusten
uskottavuuden arvioinnista ja vähäiseltä osin heitä koskevista
lääketieteellisistä löydöksistä. Hakemuksen mukaan kysymyksessä oli
sellainen oikeudenkäyntiaineisto, johon aikaisemmin ei ollut vedottu ja
joka oikeudenkäynnissä esitettynä olisi todennäköisesti johtanut
syytteiden hylkäämiseen.

KKO toteaa tänään antamassaan
päätöksessä, että lausunnoissa ei ole esitetty sellaisia olennaisia
uusia seikkoja, joita ei olisi käsitelty jo aiemmassa oikeudenkäynnissä.
Myöskään murhajutussa annettua Vaasan hovioikeuden tuomiota, joka koski
eri tekoa ja eri tapahtuma-aikaa, ei katsottu sellaiseksi uudeksi
selvitykseksi, jonka perusteella seksuaalirikostuomio voitaisiin purkaa.

Turun
hovioikeuden seksuaalirikoksia koskeva tuomio tuli lainvoimaiseksi
kesäkuussa 2014, kun KKO hylkäsi sitä koskeneen Auerin
valituslupahakemuksen. Lainvoiman saaneet tuomiot on tarkoitettu
pysyviksi, ja niihin voidaan puuttua vain poikkeuksellisesti laissa
säädetyin painavin perustein.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments