Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.10.2016 Oikeusuutiset

Turvapaikan Suomesta saaneen lapsi määrättiin palautettavaksi Valko-Venäjälle

KKO:2016:65 Lapsen palauttaminen – Haagin sopimus Pakolaisen oikeusasema Vanhempiensa yhteisessä huollossa olleen lapsen isä oli tuonut lapsen luvattomasti Suomeen. Isälle ja lapselle oli sittemmin myönnetty Suomessa turvapaikka ja pakolaisasema. Lapsen äiti vaati Haagin sopimuksen perusteella lapsen palauttamista tämän asuinpaikkavaltioon. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, ettei asiassa ollut perusteita kieltäytyä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/turvapaikan-suomesta-saaneen-lapsi-maarattiin-palautettavaksi-valko-venajalle/
4.11.2015 Oikeusuutiset

Rikosasia palautettiin käräjille kun se oli ratkaistu väärässä kokoonpanossa, vaikka HO oli käsitellyt asian

KKO:2015:78 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin edellytys – Jutun palauttaminen Lainvoima – Osittainen lainvoima Käräjätuomari oli yksin puheenjohtajana käsitellyt ja ratkaissut asian, jossa vastaajalle oli vaadittu rangaistusta muiden rikosten ohella lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Käräjäoikeus ei tämän vuoksi ollut ollut päätösvaltainen. Päätösvaltaisuuden puute ei ollut korjaantunut, vaikka asiaa oli sittemmin käsitelty…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/rikosasia-palautettiin-karajille-kun-se-oli-ratkaistu-vaarassa-kokoonpanossa-vaikka-ho-oli-kasitellyt-asian/
22.6.2015 Oikeusuutiset

Lapsen kotipaikka ei ollut siirtynyt Viroon, lasta ei palautettu

KKO:2015:44 Lapsen palauttaminen – Asuinpaikka – Haagin sopimus – Bryssel IIa -asetus Lapsen äiti oli elokuussa 2013 muuttanut marraskuussa 2012 syntyneen lapsensa kanssa Virosta Suomeen tarkoituksenaan jäädä tänne pysyvästi asumaan. Virolaisen tuomioistuimen mukaan äidillä oli oikeus päättää lapsen asuinpaikasta. Suomen sosiaaliviranomaiset olivat syyskuussa 2014 päättäneet lapsen kiireellisestä sijoituksesta isänsä luokse…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/lapsen-kotipaikka-ei-ollut-siirtynyt-viroon-lasta-ei-palautettu/
2.7.2014 Oikeusuutiset

Ihmiskaupan uhriksi joutunut prostituoitu ei saanut turvapaikkaa tai oleskelulupaa

KHO:2014:112 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Ihmiskauppa – Vaino – Epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu – Yhteiskunnallinen ryhmä – Haavoittuva asema – Valtion suojelu – Nigeria Nigeriasta kotoisin oleva naishenkilö A oli hakenut kansainvälistä suojelua Suomesta. Maahanmuuttovirasto oli katsonut A:n joutuneen ihmiskaupan uhriksi Euroopassa, jonne hänet oli kotimaastaan erehdytetty lähtemään,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/ihmiskaupan-uhriksi-joutunut-prostituoitu-ei-saanut-turvapaikkaa-tai-oleskelulupaa/
25.6.2014 Oikeusuutiset

OM: Isyyslaki uudistuu – isyyden tunnustaminen mahdollista avopareille jo neuvolassa

Hallitus esittää nykyisen, vuodesta 1976 voimassa olleen isyyslain ajanmukaistamista Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa, kuten silloin kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Jatkossa isyys olisi mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Merkittävä muutos olisi myös isyyden vahvistamista koskevan kanneoikeuden palauttaminen takautuvasti niille, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/om-isyyslaki-uudistuu-isyyden-tunnustaminen-mahdollista-avopareille-jo-neuvolassa/
16.4.2014 Oikeusuutiset

Euroopan komissio tarkastelee kansainvälisten perheiden ongelmia ja pyytää ehdotuksia lisätoimenpiteistä

Euroopan komission 15.4. julkaisemassa kertomuksessa käsitellään niitä oikeudellisia ongelmia, joihin kansainväliset pariskunnat (eli pariskunnat, joiden puolisot ovat eri maiden kansalaisia) edelleen törmäävät yrittäessään ratkaista avioliittoaan tai lastensa huoltoa koskevia ongelmia rajatylittävissä tilanteissa Kansalaisten lisääntynyt liikkuvuus Euroopan unionissa on johtanut siihen, että on yhä enemmän perheitä, joiden jäsenet ovat eri maiden…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/euroopan-komissio-tarkastelee-kansainvalisten-perheiden-ongelmia-ja-pyytaa-ehdotuksia-lisatoimenpiteista/
12.11.2013 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä ehdottaa isyyslain uudistamista – isyys olisi mahdollista tunnustaa jo ennen lapsen syntymää

Isyyslain uudistamista pohtinut työryhmä ehdottaa nykyisen, vuodesta 1976 voimassa olleen isyyslain kumoamista ja korvaamista uudella Uudessa isyyslaissa isyyden tunnustamista sujuvoitettaisiin ja äidin oikeudesta vastustaa isyyden selvittämistä luovuttaisiin.   Syynä lainsäädännön uudistamiseen ovat muun muassa perherakenteissa tapahtuneet muutokset. Vuonna 2012 avioliiton ulkopuolella syntyi yli 40 prosenttia lapsista. Näistä kolme neljästä syntyi…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/om-tyoryhma-ehdottaa-isyyslain-uudistamista-isyys-olisi-mahdollista-tunnustaa-jo-ennen-lapsen-syntymaa/
31.12.2020 Oikeusuutiset

Suomessa työskentelevän turkkilaisen puolison oleskeluluvasta päätettäessä tulee huomioida EU:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus vuodelta 1980

KHO:2020:170 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenjäsen – Hallinnon lainalaisuusvaatimus – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus – Assosiaationeuvoston päätös – Unionia sitova kansainvälinen sopimus – Välitön oikeusvaikutus – Lailliset työmarkkinat – Asian palauttaminen Maahanmuuttovirastolle Perheenkokoaja, Turkin kansalainen B oleskeli Suomessa pysyvällä oleskeluluvalla. Hänellä oli siten työnteko-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/suomessa-tyoskentelevan-turkkilaisen-puolison-oleskeluluvasta-paatettaessa-tulee-huomioida-eun-ja-turkin-valinen-assosiaatiosopimus-vuodelta-1980/