Ennakkopäätös lapsen elatusavun palauttamisesta ja takautuvasta maksamisesta

31.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:74

Lapsen elatus – Elatusavun muuttaminen – Elatusavun palauttaminen
Lapsen etu

Alennettuaan käräjäoikeuden
tuomitsemia elatusapuja määrällisesti hovioikeudella ei erityisesti
lapsen etu ja toimeentulo huomioon ottaen ollut perustetta määrätä äitiä
lapsen edustajana palauttamaan isälle sitä määrää, jonka tämä oli
käräjäoikeuden ratkaisun perusteella mahdollisesti suorittanut liikaa.

Kysymys
myös isän velvollisuudesta suorittaa elatusapua vanhempien sopiman
elatussopimuksen mukaisesti elatusavun muuttamista koskevan hakemuksen
vireille tuloa aikaisemmasta ajankohdasta lukien.

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1477645903374.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments