Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.5.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus – Direktiivi 2004/38/EY – 27 artiklan 2 kohdan toinen alakohta – Maahantulo- ja oleskeluoikeuden rajoittaminen yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen taikka kansanterveyteen liittyvistä syistä – Karkottaminen maan alueelta yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä –…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-euroopan-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa-2/
14.7.2017 Oikeusuutiset

Siskonsa pahoinpidellyt irakilainen karkotetaan Suomesta

KHO:2017:121 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Karkottamisen edellytysten kokonaisharkinta – Syyllistyminen pahoinpitelyyn – Kulttuuriset syyt Asiassa oli kysymys karkottamisen edellytysten kokonaisharkinnasta. Valittaja A oli saanut Suomessa tuomion sisarensa pahoinpitelystä. Hän oli rikosasiassa vedonnut kulttuuristaan johtuviin syihin. Asiassa oli käsillä karkottamisperuste. Karkottamisen edellytysten kokonaisharkinnassa oli vielä otettava yhtäältä huomioon rikoksen laatu ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/siskonsa-pahoinpidellyt-irakilainen-karkotetaan-suomesta/
13.6.2017 Oikeusuutiset

Pakkohoito ei estä karkotuspäätöstä. Täytäntöönpano vasta hoidon päätyttyä.

KHO: Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Rikos – Mielenterveys – Psykiatrinen hoito tahdosta riippumatta A oli käräjäoikeudessa todettu syylliseksi murhaan ja jätetty syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta. Hänet oli määrätty tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon. Koska teoista oli säädetty enimmäisrangaistuksena elinkautinen vankeus, A:n karkottamiselle oli ulkomaalaislain 149 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen peruste,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/pakkohoito-ei-esta-karkotuspaatosta-taytantoonpano-vasta-hoidon-paatyttya/
13.12.2016 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Vakavasti sairaan henkilön karkottaminen olisi loukannut EIS 3 ja 8 artiklaa, kun viranomaiset eivät olleet arvioineet karkottamisen vaikutuksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että mikäli pitkään Belgiassa asunut, vakavasti sairas henkilö olisi karkotettu Georgiaan, epäinhimillisen kohtelun kieltoa ja perhe-elämän suojaa olisi loukattu siksi, että Belgian viranomaiset eivät olleet varmistuneet siitä, mitä seurauksia valittajan terveydelle karkottamiselle olisi ollut. EIT:n lehdistötiedotteesta: In today’s Grand Chamber…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/eitn-suuri-jaosto-vakavasti-sairaan-henkilon-karkottaminen-olisi-loukannut-eis-3-ja-8-artiklaa-kun-viranomaiset-eivat-olleet-arvioineet-karkottamisen-vaikutuksia/
12.12.2016 Oikeusuutiset

Toistuvasti rikoksiin syyllistynyt kiintiöpakolainen voitiin karkottaa, koska pakolaisuuteen johtaneet syyt olivat poistuneet

KHO:2016:199 Ulkomaalaisasia – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Muuttuneet olosuhteet – Suojelun tarve – Karkottaminen – Maahantulokielto – Kokonaisharkinta – Rikokset – Perhe-elämän suoja – Etelä-Irak – Basran lääni Suomeen pakolaiskiintiössä hyväksytyn Irakin kansalaisen A:n valituksen johdosta oli ratkaistava, oliko hänen pakolaisasemansa voitu lakkauttaa. Tämän lisäksi oli erikseen tutkittava, oliko vuonna 1996…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/toistuvasti-rikoksiin-syyllistynyt-kiintiopakolainen-voitiin-karkottaa-koska-pakolaisuuteen-johtaneet-syyt-olivat-poistuneet/
7.7.2016 Oikeusuutiset

EIT: Afganistaniin karkottaminen ei loukannut EIS 3 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi tuoreessa ratkaisussaan, että valittajalla oli ollut mahdollisuus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon kielteisen turvapaikan osalta Hollannissa (EIS 13 artikla), ja että mahdollinen karkottaminen Afganistaniin ei saattaisi häntä kidutuksen tia muun epäinhimillisen kohtelun kohteeksi (EIS 3 artikla) EIT:n lehdistötiedotteesta: The case of A.M. v. the Netherlands (application no. 29094/09) concerned the…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/eit-afganistaniin-karkottaminen-ei-loukannut-eis-3-artiklaa/
8.2.2016 Oikeusuutiset

Rikoksiin syyllistynyt EU-kansalainen voitiin karkottaa, vaikka hänellä täällä perhe ja työ

KHO:2016:12 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Maahantulokielto – Euroopan unionin kansalainen – Yleinen järjestys – Yleinen turvallisuus – Toistuvat rikokset – Rikosten suunnitelmallisuus – Siteet Suomeen – Avioliitto – Lapsen etu Romanian kansalainen A oli solminut avioliiton Suomen kansalaisen kanssa vuonna 2010. A:lla ja hänen puolisollaan oli yhteisessä huollossa oleva vuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/rikoksiin-syyllistynyt-eu-kansalainen-voitiin-karkottaa-vaikka-hanella-taalla-perhe-ja-tyo/
8.1.2016 Oikeusuutiset

EU:n ja Turkin assosiaatiosopimus ei estänyt rikoksiin syyllistyneen karkottamista

KHO: Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Maahantulokielto – Rikokset – Huumausainerikos – Assosiaatiosopimus – Turkki Maahanmuuttovirasto oli määrännyt Turkin kansalainen A:n karkotettavaksi kotimaahansa ja viiden vuoden maahantulokieltoon tämän syyllistyttyä Suomessa huumausainerikokseen ja tultua tästä tuomituksi ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Karkottamispäätöksen jälkeen A oli vielä syyllistynyt kolmeen pahoinpitelyyn, joista hänet oli tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/eun-ja-turkin-assosiaatiosopimus-ei-estanyt-rikoksiin-syyllistyneen-karkottamista/
11.12.2015 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Rikolliset poistetaan maasta aina, kun laki sallii

Maahanmuuttovirasto tekee käännyttämis- tai karkottamispäätöksen törkeisiin rikoksiin syyllistyneille aina, kun laki sen sallii Jos turvapaikanhakijalla on perusteet turvapaikkaan eli pakolaisstatukseen, sitä ei voida jättää myöntämättä edes törkeän Suomessa tehdyn rikoksen takia. Sen sijaan oleskelulupa toissijaisen tai humanitaarisen suojelun perusteella voidaan jättää myöntämättä rikokseen syyllistyneelle. Vakavaankaan rikokseen syyllistynyttä ei kuitenkaan voida…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/maahanmuuttovirasto-rikolliset-poistetaan-maasta-aina-kun-laki-sallii/
2.7.2014 Oikeusuutiset

Somalialaisen oleskelulupa peruutettiin, KHO:lla ei velvollisuutta suulliseen käsittelyyn

KHO:2014:114 Ulkomaalaisasia – Toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen – Oleskeluluvan peruuttaminen – Karkottaminen – Somalia – Somalimaa – Kielianalyysi – Kansainvälinen suojelu Maahanmuuttovirasto oli peruuttanut Somalian kansalaiselle myönnetyn toissijaisen suojeluaseman ja oleskeluluvan sekä määrännyt hänet karkotettavaksi Somaliaan (Somalimaahan), koska suoritetun kielianalyysin perusteella hän oli tosiasiassa kotoisin Somalimaasta eikä Etelä-Somaliasta, kuten oli kertonut,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/somalialaisen-oleskelulupa-peruutettiin-kholla-ei-velvollisuutta-suulliseen-kasittelyyn/