EIT: Vakavista mielenterveysongelmista kärsivän henkilön karkottaminen Yhdysvaltoihin tutkintavankeuteen rikkoisi EIS 3 artiklaa

18.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antamassaan tuomiossa katsonut, että vakavista mielenterveysongelmista kärsineen henkilön karkottaminen Yhdysvaltoihin, jossa hän joutuisi pitkäksi aikaa tutkintavankeuteen Coloradolaiseen Florence ADX-nimiseen “superturvalliseen” vankilaan, muodostaisi EIS 3 artiklan loukkauksen.

Kyseinen ratkaisu on liitännäinen EIT:n aikaisempaan tuomioon, jossa se katsoi, että viiden muun valittajan karkottaminen kyseiseen vankilaan ei muodostaisi 3 artiklan loukkausta. Nyt käsillä oleva tapaus erosi kuitenkin aikaisemmasta ratkaisusta siten, että valittaja kärsi paranoidisesta skistofreniasta. Kyseinen sairaus saattaisi vakavasti pahentua, mikäli hän joutuisi täysin tuntemattomaan maahan, tuntemattomaan ympäristöön, ja lisäksi tuntemattomaksi ajaksi maksimiturvalliseen vankilaan.

EIT:n lehdistötiedotteesta:

In today’s Chamber judgment in the case of Aswat v. the United Kingdom (application no. 17299/12), which is not final1, the European Court of Human Rights held, unanimously:

That there would be a violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights if Mr Aswat was extradited to the United States.

The Court further decided to continue to indicate to the Government of the United Kingdom under Rule 39 of its Rules of Court (interim measures) not to extradite Mr Aswat until the judgment became final or until further order.

The case concerned the complaint by Mr Aswat, who is detained in the United Kingdom, that his extradition to the United States of America would amount to ill-treatment, in particular because the detention conditions (a potentially long period of pre-trial detention and his possible placement in a “supermax” prison) were likely to exacerbate his condition of paranoid schizophrenia.

While the Court held that Mr Aswat’s extradition to the USA would be in violation of Article 3 (prohibition of inhuman and degrading treatment), it was solely on account of the current severity of his mental illness and not as a result of the length of his possible detention there.

Koko lehdistötiedote, missä myös linkki koko tuomioon, löytyy täältä: Aswat v. the United Kingdom

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments