Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.3.2020 Oikeusuutiset

Vankeusolojen puutteellisuus esti rikoksentekijän luovuttamisen Romaniaan

KKO:2020:25 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen – Eurooppalainen pidätysmääräys Syyttäjä oli eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella pyytänyt, että Romanian kansalainen A luovutetaan Romaniaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Romanian viranomaisten toimittaman selvityksen mukaan A todennäköisesti suorittaisi merkittävän osan rangaistuksestaan vankilassa, jossa vangeille selleissä taattu henkilökohtainen tila oli vähemmän kuin kolme neliömetriä. Korkein oikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/vankeusolojen-puutteellisuus-esti-rikoksentekijan-luovuttamisen-romaniaan/
12.12.2019 Oikeusuutiset

Unionin tuomioistuin katsoo, että Ranskan, Ruotsin ja Belgian syyttäjäviranomaiset täyttävät eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamista koskevat vaatimukset, ja täsmentää pidätysmääräyksen kohteena olevien henkilöiden oikeussuojan ulottuvuutta

Unionin tuomioistuin on kiireellisessä menettelyssä 12.12.2019 antamillaan tuomioilla Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg ja Openbaar Ministerie (Lyonin ja Toursin syyttäjäviranomaiset) (C-566/19 PPU ja C-626/19 PPU), Openbaar Ministerie (Ruotsin syyttäjäviranomainen) (C-625/19 PPU) ja Openbaar Ministerie (Brysselin syyttäjäviranomainen) (C-627/19 PPU) täydentänyt eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä annettua puitepäätöstä1 2002/584 koskevaa viimeaikaista oikeuskäytäntöään2 ”eurooppalaisen pidätysmääräyksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/unionin-tuomioistuin-katsoo-etta-ranskan-ruotsin-ja-belgian-syyttajaviranomaiset-tayttavat-eurooppalaisen-pidatysmaarayksen-antamista-koskevat-vaatimukset-ja-tasmentaa-myos-tallaisen-pidatysmaarayk/
4.12.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamies: Eurooppalaisen pidätysmääräyksen antavan syyttäjän tulee olla täysin riippumaton ja määräys on voitava saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi

Generaladvokaten Manuel Campos Sánchez-Bordona: Den rättsliga myndighet som utfärdar en europeisk arresteringsorder måste vara helt oavhängig och inte underställd någon annan eller skyldig att ta emot order eller instruktioner In linje med vad EU-domstolen slog fast i en dom meddelad i juli 2018,3 anser generaladvokaten att oavhängigheten hos den rättsliga…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/julkisasiamies-eurooppalaisen-pidatysmaarayksen-antavan-syyttajan-tulee-olla-taysin-riippumaton-ja-maarays-on-voitava-saattaa-tuomioistuimen-arvioitavaksi/
8.11.2019 Oikeusuutiset

Hollanti ei luovuta rikoksesta epäiltyjä Suomeen

Suomalaisen syyttäjän tekemää luovutuspyyntöä ei pidetä riippumattoman oikeusviranomaisen antamana EU-tuomioistuimen suuri jaosto antoi 27.5.2019 päätöksen ECLI:EU:C:2019:456, jonka mukaan eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua oikeusviranomaisen käsitettä on tulkittava siten, etteivät sen alaan kuulu jäsenvaltion syyttäjäviranomaiset, joiden osalta on vaara siitä, että oikeusministerin kaltainen täytäntöönpanovaltaa käyttävä elin kohdistaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/hollanti-ei-luovuta-rikoksesta-epailtyja-suomeen/
1.10.2019 Oikeusuutiset

EU:n perusoikeusviraston raportti oikeusavun saatavuudesta rikosasioissa julkaistu

Rights in practice: access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings Protecting the rights of anyone suspected or accused of a crime is an essential element of the rule of law. Courts, prosecutors and police officers need certain powers to enforce the law –…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/eun-perusoikeusviraston-raportti-oikeusavun-saatavuudesta-rikosasioissa-julkaistu/
31.5.2019 Oikeusuutiset

Saksan syyttäjänvirasto ei ole itsenäinen oikeusviranomainen joka voi antaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen

German public prosecutor’s offices do not provide a sufficient guarantee of independence from the executive for the purposes of issuing a European arrest warrant The Prosecutor General of Lithuania does, however, provide such a guarantee of independence Two Lithuanian nationals and one Romanian national are challenging, before the Irish courts,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/saksan-syyttajanvirasto-ei-ole-itsenainen-oikeusviranomainen-joka-voi-antaa-eurooppalaisen-pidatysmaarayksen/
27.7.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – 1 artiklan 3 kohta – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Täytäntöönpanon edellytykset – Täytäntöönpanoa koskevat kieltäytymisperusteet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 4 artikla – Epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto – Vankeusolosuhteet pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-eurooppalaisesta-pidatysmaarayksesta/
28.6.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – Täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – Oikeusvaltio – SEU 7 artikla – Komission perusteltu ehdotus, jolla neuvostoa kehotetaan toteamaan, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-eurooppalaisesta-pidatysmaarayksesta/
17.5.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus eurooppalaisen pidätysmääräyksen kieltäytymisperusteiden tulkinnasta

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – 3 artiklan 2 alakohta ja 4 artiklan 3 alakohta – Eurooppalainen pidätysmääräys – Kieltäytymisperusteet – Samasta teosta annetun lopullisen tuomion käsite – Etsitty henkilö – Todistajan asema täytäntöönpanojäsenvaltiossa Tämä Županijski Sud u Zagrebun (Zagrebin maakunnallinen tuomioistuin, Kroatia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö tarjoaa unionin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-eurooppalaisen-pidatysmaarayksen-kieltaytymisperusteiden-tulkinnasta/
25.1.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Ehdottomat kieltäytymisperusteet – 3 artiklan 3 alakohta – Alaikäiset – Vaatimus tarkistaa vähimmäisikä, jonka saavuttanutta voidaan pitää rikosoikeudellisesti vastuullisena, vai tapauskohtainen arviointi niiden lisäedellytysten perusteella, joita täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännössä säädetään konkreettisesti alaikäisen panemiseksi syytteeseen tai…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/eun-tuomioistuimen-tuomio-eurooppalaisesta-pidatysmaarayksesta-2/