Generic filters
Exact matches only
10.5.2021 Oikeusuutiset

Suomessa pysyvästi asuva virolainen luovutettiin Viroon suorittamaan rangaistusta, koska rangaistuksen suorittaminen Suomessa ei enää olisi mahdollista

KKO:2021:29 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen – Eurooppalainen pidätysmääräys – Euroopan unionin oikeus Viro oli pyytänyt Suomea luovuttamaan Viron kansalaisen A:n suorittamaan virolaisen tuomioistuimen hänelle tuomitsemaa vankeusrangaistusta. Korkein oikeus katsoi, että luovuttamisesta ei voitu kieltäytyä EU-luovuttamislain 6 §:n 6 kohdan pysyvää asumista koskevan harkinnanvaraisen kieltäytymisperusteen nojalla, koska vankeusrangaistus oli rikoslain mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/suomessa-pysyvasti-asuva-virolainen-luovutettiin-viroon-suorittamaan-rangaistusta-koska-rangaistuksen-suorittaminen-suomessa-ei-enaa-olisi-mahdollista/
16.4.2021 Oikeusuutiset

Rangaistukseen tuomittu voitiin luovuttaa Romaniaan, kun sikäläinen viranomainen oli vakuuttanut että vangille taataan 3 neliön henkilökohtainen tila

KKO:2021:24 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen – Eurooppalainen pidätysmääräys Syyttäjä oli eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella pyytänyt, että Romanian kansalainen A luovutetaan Romaniaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Romanian viranomaisten antamissa selvityksissä kuvattiin vankiloiden olosuhteita, ja erillisen vakuutuksen mukaan A:lle taattiin kolmen neliömetrin henkilökohtainen tila vankiloissa, joissa hän todennäköisesti suorittaisi rangaistuksensa. Korkein oikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/rangaistuskeen-tuomittu-voitiin-luovuttaa-romaniaan-kun-sikalainen-viranomainen-oli-vakuuttanut-etta-vangille-taataan-3-nelion-henkilokohtainen-tia/
27.11.2020 Oikeusuutiset

Alankomaiden syyttäjät eivät ole riittävän itsenäisiä, jotta niitä voitaisiin pitää eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta vastaavina oikeusviranomaisina

Alankomaiden syyttäjät voivat vastaanottaa Alankomaiden oikeusministerin yksittäistapauksessa antamia käskyjä Belgialainen tutkintatuomari antoi syyskuussa 2017 eurooppalaisen pidätysmääräyksen Belgian kansalaisesta AZ:sta, jota syytettiin asiakirjaväärennöksistä, väärennösten käyttämisestä ja petoksista. AZ otettiin kiinni Alankomaissa, ja hänet luovutettiin rechtbank Amsterdamin (Amsterdamin alioikeus, Alankomaat) päätöksellä Belgian viranomaisille joulukuussa 2017. Pidätysmääräyksen antanut tutkintatuomari antoi tammikuussa 2018 AZ:sta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/alankomaiden-syyttajat-eivat-ole-riittavan-itsenaisia-jotta-niita-voitaisiin-pitaa-eurooppalaisen-pidatysmaarayksen-taytantoonpanosta-vastaavina-oikeusviranomaisina/
10.7.2020 Oikeusuutiset

Eurooppalainen pidätysmääräys: 56.000 henkilöä luovutettu 15 vuodessa

Commission Reports on European Arrest Warrant: 56,000 persons surrendered since 2005, Member States need to improve implementation On 2 July 2020, the European Commission published a report assessing the transposition of the European arrest warrant in 27 Member States and the UK from 2004 until now. The general assessment demonstrates…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/eurooppalainen-pidatysmaarays-56-000-henkiloa-luovutettu-15-vuodessa/
17.3.2020 Oikeusuutiset

Vankeusolojen puutteellisuus esti rikoksentekijän luovuttamisen Romaniaan

KKO:2020:25 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen – Eurooppalainen pidätysmääräys Syyttäjä oli eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella pyytänyt, että Romanian kansalainen A luovutetaan Romaniaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Romanian viranomaisten toimittaman selvityksen mukaan A todennäköisesti suorittaisi merkittävän osan rangaistuksestaan vankilassa, jossa vangeille selleissä taattu henkilökohtainen tila oli vähemmän kuin kolme neliömetriä. Korkein oikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/vankeusolojen-puutteellisuus-esti-rikoksentekijan-luovuttamisen-romaniaan/
12.12.2019 Oikeusuutiset

Unionin tuomioistuin katsoo, että Ranskan, Ruotsin ja Belgian syyttäjäviranomaiset täyttävät eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamista koskevat vaatimukset, ja täsmentää pidätysmääräyksen kohteena olevien henkilöiden oikeussuojan ulottuvuutta

Unionin tuomioistuin on kiireellisessä menettelyssä 12.12.2019 antamillaan tuomioilla Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg ja Openbaar Ministerie (Lyonin ja Toursin syyttäjäviranomaiset) (C-566/19 PPU ja C-626/19 PPU), Openbaar Ministerie (Ruotsin syyttäjäviranomainen) (C-625/19 PPU) ja Openbaar Ministerie (Brysselin syyttäjäviranomainen) (C-627/19 PPU) täydentänyt eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä annettua puitepäätöstä1 2002/584 koskevaa viimeaikaista oikeuskäytäntöään2 ”eurooppalaisen pidätysmääräyksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/unionin-tuomioistuin-katsoo-etta-ranskan-ruotsin-ja-belgian-syyttajaviranomaiset-tayttavat-eurooppalaisen-pidatysmaarayksen-antamista-koskevat-vaatimukset-ja-tasmentaa-myos-tallaisen-pidatysmaarayk/
4.12.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamies: Eurooppalaisen pidätysmääräyksen antavan syyttäjän tulee olla täysin riippumaton ja määräys on voitava saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi

Generaladvokaten Manuel Campos Sánchez-Bordona: Den rättsliga myndighet som utfärdar en europeisk arresteringsorder måste vara helt oavhängig och inte underställd någon annan eller skyldig att ta emot order eller instruktioner In linje med vad EU-domstolen slog fast i en dom meddelad i juli 2018,3 anser generaladvokaten att oavhängigheten hos den rättsliga…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/julkisasiamies-eurooppalaisen-pidatysmaarayksen-antavan-syyttajan-tulee-olla-taysin-riippumaton-ja-maarays-on-voitava-saattaa-tuomioistuimen-arvioitavaksi/
8.11.2019 Oikeusuutiset

Hollanti ei luovuta rikoksesta epäiltyjä Suomeen

Suomalaisen syyttäjän tekemää luovutuspyyntöä ei pidetä riippumattoman oikeusviranomaisen antamana EU-tuomioistuimen suuri jaosto antoi 27.5.2019 päätöksen ECLI:EU:C:2019:456, jonka mukaan eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua oikeusviranomaisen käsitettä on tulkittava siten, etteivät sen alaan kuulu jäsenvaltion syyttäjäviranomaiset, joiden osalta on vaara siitä, että oikeusministerin kaltainen täytäntöönpanovaltaa käyttävä elin kohdistaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/hollanti-ei-luovuta-rikoksesta-epailtyja-suomeen/
1.10.2019 Oikeusuutiset

EU:n perusoikeusviraston raportti oikeusavun saatavuudesta rikosasioissa julkaistu

Rights in practice: access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings Protecting the rights of anyone suspected or accused of a crime is an essential element of the rule of law. Courts, prosecutors and police officers need certain powers to enforce the law –…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/eun-perusoikeusviraston-raportti-oikeusavun-saatavuudesta-rikosasioissa-julkaistu/
31.5.2019 Oikeusuutiset

Saksan syyttäjänvirasto ei ole itsenäinen oikeusviranomainen joka voi antaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen

German public prosecutor’s offices do not provide a sufficient guarantee of independence from the executive for the purposes of issuing a European arrest warrant The Prosecutor General of Lithuania does, however, provide such a guarantee of independence Two Lithuanian nationals and one Romanian national are challenging, before the Irish courts,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/saksan-syyttajanvirasto-ei-ole-itsenainen-oikeusviranomainen-joka-voi-antaa-eurooppalaisen-pidatysmaarayksen/