Generic filters
Exact matches only
27.9.2019 Oikeusuutiset

Vankeusrangaistuksia tuomittiin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2018 vankeusrangaistuksia tuomittiin 4,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteensä vankeusrangaistuksia tuomittiin 20 008. Vuodesta 2004 asti jatkunut vankeusrangaistusten määrän lasku pysähtyi vuoteen 2018. Vankeusrangaistuksista 28 prosenttia oli tuomioita, joita suoritettiin vankilassa. 64 prosenttia vankeusrangaistuksista oli ehdollisia. Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 5 566 vuonna 2018. Näistä 11 oli elinkautisia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/vankeusrangaistuksia-tuomittiin-4-prosenttia-enemman-kuin-vuotta-aiemmin/
17.4.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeuden tuomion purkamista koskevaan päätökseen haettiin muutosta valituslupaa pyytämällä

KKO:2018:33 Muutoksenhaku – Valituslupa Tuomion purkaminen rikosasiassa Hovioikeus oli purkanut oman aikaisemman tuomionsa rangaistuksen määräämisen osalta oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 a §:n perusteella, koska siinä rikoslain 7 luvun 6 §:n mukaisesti rangaistusta alentavana huomioon otettu aiempi ehdoton vankeusrangaistus oli sittemmin muutoksenhaun johdosta kumottu syytteen hylkäämisen myötä. Hovioikeus oli palauttanut asian…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/hovioikeuden-tuomion-purkamista-koskevaan-paatokseen-haettiin-muutosta-valituslupaa-pyytamalla/
23.5.2017 Oikeusuutiset

18-vuotiaana satunnaista vastaantulijaa puukolla kaulaan viiltänyt määrättiin suorittamaan rangaistuksensa kokonaan

KKO:2017:28 Tappo – Tapon yritys Rangaistuksen määrääminen – Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi – Koko rangaistuksen suorittaminen vankilassa Tekohetkellä 18-vuotias S oli tuomittu tapon yrityksestä ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tästä ja aiemmista rikoksista ilmenevien seikkojen sekä mielentilatutkimuksen yhteydessä laaditun vaarallisuusarvion perusteella S:ää oli pidettävä rikoslain 2 c luvun 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla erittäin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/18-vuotiaana-satunnaista-vastaantulijaa-puukolla-kaulaan-viiltanyt-maarattiin-suorittamaan-rangaistuksensa-kokonaan/
6.5.2014 Oikeusuutiset

Nuorisorangaistus muunnettiin ehdottomaksi vankeudeksi

KKO:2014:27 Rangaistuksen määrääminen – Nuorisorangaistus – Yhteinen rangaistus Kysymys siitä, oliko vastaajan syyksi nuorisorangaistukseen tuomitsemisen jälkeen luetuista uusista rikoksista ja nuorisorangaistuksen tuomitsemiseen johtaneista rikoksista tuomittava yhteinen ehdoton vankeusrangaistus nuorisorangaistuksesta annetun lain 18 §:n 3 momentin tai rikoslain 7 luvun 8 §:n nojalla. KKO:2014:27

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/nuorisorangaistus-muunnettiin-ehdottomaksi-vankeudeksi/
14.6.2024 Lausunnot

Lausunto työryhmämietinnöstä Aserikoksia koskevan sääntelyn muuttaminen

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-28   Lausuntopyyntönne: VN/34181/2022, 24.4.2024 TYÖRYHMÄMIETINTÖ ASERIKOKSIA KOSKEVAN SÄÄNTELYN MUUTTAMINEN   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua työryhmämietinnöstä Aserikoksia koskevan sääntelyn muuttaminen (OM Mietintöjä ja lausuntoja 2024:12).   Yhtenä Asianajajaliiton sääntömääräisenä tehtävänä on seurata oikeuskehitystä maassa ja lausuntoja antamalla sekä aloitteita tekemällä tarjota kokemuksensa yhteiskunnan käytettäväksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/lausunto-tyoryhmamietinnosta-aserikoksia-koskevan-saantelyn-muuttaminen/
29.1.2021 Oikeusuutiset

RHO: Vapaudenmenetysaikaa ei vähennetä kun oheisseuraamuksena tuomittu yhdyskuntapalvelu muutetaan vankeudeksi

RHO:2021:1 Vapaudenmenetysajan vähentäminen – Yhdyskuntapalvelu – Muuntaminen vankeudeksi Syyttäjä oli vaatinut käräjäoikeudessa, että K:lle Rovaniemen hovioikeudessa 23.4.2018 tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena tuomittu 60 yhdyskuntapalvelu muunnetaan ehdottomaksi vankeudeksi. Käräjäoikeus katsoi, että K oli rikkonut törkeästi yhdyskuntapalvelun velvollisuuksiaan ja muunsi kokonaan suorittamatta olleet 60 tuntia yhdyskuntapalvelua 60 päiväksi ehdotonta vankeutta. Käräjäoikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/rho-vapaudenmenetysaikaa-ei-vahenneta-kun-oheisseuraamuksena-tuomittu-yhdyskuntapalvelu-muutetaan-vankeudeksi/
20.12.2019 Oikeusuutiset

EUT: Tuleeko virkamiehiä vangita, kun kieltäytyvät noudattamasta tuomioistuinratkaisua, jolla määrätty panemaan täytäntöön unionin oikeuden mukaiset velvoitteensa

Unionin tuomioistuin on ottanut eilen antamassaan tuomiossa ensimmäistä kertaa kantaa siihen, onko kansallisilla tuomioistuimilla toimivalta tai jopa velvollisuus määrätä pakkokeinona käytettäviä vankeusrangaistuksia sellaisten kansallisten viranomaisten vastuuhenkilöille, jotka kieltäytyvät jatkuvasti noudattamasta tuomioistuinratkaisua, jolla ne määrätään panemaan täytäntöön unionin oikeuden mukaiset velvoitteensa. Baijerin osavaltion vastuuhenkilöille voidaan määrätä pakkokeinona käytettävä vankeusrangaistus heidän velvoittamisekseen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ut-tuleeko-virkamiehia-vangita-kun-kieltaytyvat-noudattamasta-tuomioistuinratkaisua-jolla-maaratty-panemaan-taytantoon-unionin-oikeuden-mukaiset-velvoitteensa/
5.2.2019 Oikeusuutiset

Tuomarille syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta

Vastaaja näyttäisi suorittaneen ehdotonta vankeusrangaistusta kolmentoista päivän ajan aiheettomasti. Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjätuomarin epäillään tuominneen vastaajan muiden rikosten ohella rikoksista, joiden syyteoikeus oli ollut vanhentunut. Käräjätuomarin menettelyn vuoksi vastaaja näyttäisi tosiasiallisesti suorittaneen ehdotonta vankeusrangaistusta kolmentoista päivän ajan aiheettomasti. Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/tuomarille-syyte-tuottamuksellisesta-virkavelvollisuuden-rikkomisesta/
17.10.2014 Oikeusuutiset

Kaleva: Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen : ”Vaikea ymmärtää, miten lapsen törkeästä hyväksikäytöstä tuomitaan ehdollista”

Puukolla aiheutettu haava paranee yleensä parissa viikossa tai kuukausissa, lapselle tehtyjen rikosten seuraukset saattavat ilmetä pahimmillaan vuosikymmenten jälkeen Muun muassa näin rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta perustelee kantaansa, jonka mukaan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä pitäisi aina tuomita ehdoton vankeusrangaistus. Aikanaan syyttäjänä työskennelleellä Tolvasella on kokemusta useista tapauksista, joissa hän…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/kaleva-rikosoikeuden-professori-matti-tolvanen-vaikea-ymmartaa-miten-lapsen-torkeasta-hyvaksikaytosta-tuomitaan-ehdollista/
4.7.2014 Oikeusuutiset

Lapsipornokuvien hallussapito johti aselupien peruuttamiseen

KHO:2014:118 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito – Ehdollinen vankeusrangaistus – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Harkintavalta A oli rikoslain 17 luvun 19 §:n nojalla tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen vuosina 2008-2010 tapahtuneesta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Kuvia…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/lapsipornokuvien-hallussapito-johti-aselupien-peruuttamiseen/