Tuomarille syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta

5.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vastaaja näyttäisi suorittaneen ehdotonta vankeusrangaistusta kolmentoista päivän ajan aiheettomasti.

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta käräjätuomaria
vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Käräjätuomarin epäillään tuominneen vastaajan muiden rikosten ohella
rikoksista, joiden syyteoikeus oli ollut vanhentunut. Käräjätuomarin
menettelyn vuoksi vastaaja näyttäisi tosiasiallisesti suorittaneen
ehdotonta vankeusrangaistusta kolmentoista päivän ajan aiheettomasti.

Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään
toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi. Asia tuli ilmi
oikeuskanslerinviraston suorittamassa rangaistustuomioiden
tarkastamisessa. Esitutkinnassa käräjätuomari myönsi, ettei hän asiaa
käsitellessään huomannut kyseisten tekojen olleen syyteoikeudeltaan
vanhentuneita.

Tuomarille syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta