Hovioikeuden tuomion purkamista koskevaan päätökseen haettiin muutosta valituslupaa pyytämällä

17.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:33

Muutoksenhaku – Valituslupa
Tuomion purkaminen rikosasiassa

Hovioikeus oli purkanut oman
aikaisemman tuomionsa rangaistuksen määräämisen osalta
oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 a §:n perusteella, koska siinä rikoslain
7 luvun 6 §:n mukaisesti rangaistusta alentavana huomioon otettu aiempi
ehdoton vankeusrangaistus oli sittemmin muutoksenhaun johdosta kumottu
syytteen hylkäämisen myötä. Hovioikeus oli palauttanut asian
rangaistuksen mittaamisen osalta uudelleen käsiteltäväksi
käräjäoikeuteen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein
hovioikeuden tuomion purkamista koskevaan päätökseen haettiin muutosta
Korkeimmalta oikeudelta valituslupaa pyytämällä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments