Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.5.2019 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijoiden tulkkaus oikeusaputoimistossa oli arvonlisäverollista palvelua

HelsinginHAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Ulkomaalaisasia – Oikeusaputoimiston tilaama tulkkauspalvelu – Arvonlisävero Tulkkausyritys oli vaatinut korvattavaksi valtion varoista turvapaikanhakijoiden avustamiseen liittyviä tulkkauskuluja. Tulkkauspalveluja koskevaan laskuun oli sisältynyt myös arvonlisäveron (24 %) osuus. Oikeusaputoimisto oli korvannut tulkkauksesta aiheutuneet kulut ilman arvonlisäveroa, koska tulkattavilla ei ollut kotipaikkaa Euroopan unionin alueella. Tulkkausyrityksen lasku…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/turvapaikanhakijoiden-tulkkaus-oikeusaputoimistossa-oli-arvonlisaverollista-palvelua/
27.4.2019 Oikeusuutiset

Sopimuskokonaisuudessa ei ollut kyse kiinteistön vuokrauksesta, vaan arvonlisäverotuksessa kiinteistön myynnistä

Helsingin HAO: Arvonlisävero – Kiinteistön vuokraus – Esisopimus kiinteistön kaupasta – Sopimusehdot – Sopimuskokonaisuus – Tavaran vai palvelun myynti Yhtiö oli tehnyt samaa kiinteistöä koskien kahden vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen sekä kiinteistön kauppaa koskevan esisopimuksen saman sopimusosapuolen kanssa. Asiassa oli ratkaistavana, pidettiinkö järjestelyä kiinteistön vuokrauksena vai myyntinä. Hallinto-oikeus totesi, että sopimuksia,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/sopimuskokonaisuudessa-ei-ollut-kyse-kiinteiston-vuokrauksesta-vaan-arvonlisaverotuksessa-kiinteiston-myynnista/
24.4.2018 Oikeusuutiset

Saksasta tuodun uuden auton arvonlisävero laskettava hinnasta, johon ei sisälly Saksan arvonlisävero

KHO:2018:56 Arvonlisävero – Uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinta – Veron peruste – Ostolaskuun sisältyvä myyntimaan arvonlisävero – Unionin oikeuden välillinen oikeusvaikutus A oli ostanut Saksasta ja tuonut Suomeen auton, jota arvonlisäverolain yhteisöhankintaa koskevien säännösten mukaan oli pidettävä uutena kuljetusvälineenä. Ajoneuvosta antamansa autoveroilmoituksen yhteydessä A oli esittänyt Tullille ostolaskun, joka oli sisältänyt Saksan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/saksasta-tuodun-uuden-auton-arvonlisavero-laskettava-hinnasta-johon-ei-sisally-saksan-arvonlisavero/
14.11.2017 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päivitetyksi ohjeeksi Perustajaurakointitoiminta verotuksessa

Dnro 64/2017 Lausuntopyyntönne: A197/200/2017, 30.10.2017 LUONNOS VEROHALLINNON PÄIVITETYKSI OHJEEKSI PERUSTAJAURAKOINTITOIMINTA VEROTUKSESSA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto yllä olevassa asiassa ja antaa seuraavaan lausunnon. 1 Ohjeeseen luonnostellut muutokset 1.1 Perustajaurakointiliiketoiminnan kuvaus Kohtaan 1 tehdyt muutokset ovat osin Kirjanpitolautakunnan (KILA) 5.6.2017 antaman yleisohjeen aiheuttamia teknisiä muutoksia. Matalien korkojen sijoitusympäristössä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-paivitetyksi-ohjeeksi-perustajaurakointitoiminta-verotuksessa/
8.12.2016 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön arvonlisäverotusta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 148 artiklan d alakohta – Palvelujen suoritus – Käsite – Vapautus arvonlisäverosta – Palvelujen suoritukset, jotka suoraan palvelevat avomeriliikenteeseen käytettävien merialusten tai niiden lastin välittömiä tarpeita – Alihankkijoiden välittäjien lukuun suorittamat lastin nostopalvelut Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus korkeimman hallinto-oikeuden esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin on seuraava:…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-korkeimman-hallinto-oikeuden-ennakkoratkaisupyyntoon-arvonlisaverotusta-koskevassa-asiassa/
1.12.2016 Oikeusuutiset

Pysäköintitoimintaa harjoittanut yritys pysyi arvonlisäverovelvollisena luottamuksensuojan perusteella

KHO:2016:196 Arvonlisävero – Pysäköintitoiminta – Pysäköintipaikkojen luovuttaminen – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Osakeomistuksen tuottama oikeus pysäköintiin – Ennakkoratkaisu – Luottamuksensuoja A Oy:n osakkeet oikeuttivat pysäköintiin pääsääntöisesti nimeämättömille paikoille yhtiön pysäköintilaitoksessa. Yhtiö oli ilmoittautunut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin liiketoiminnan harjoittajana 1.7.2012 alkaen. Yhtiö oli ilmoituksessaan viitannut Konserniverokeskuksen 29.4.2011 yhtiölle antamaan lainvoimaiseen ennakkoratkaisuun, jossa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/pysakointitoimintaa-harjoittanut-yritys-pysyi-arvonlisaverovelvollisena-luottamuksensuojan-perusteella/
28.9.2016 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös arvopapereita koskevan liiketoimen välityksen arvonlisäverokohtelusta

KHO:2016:137 Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Arvopaperikauppa – Välitys – Osakkeiden myyntiin ja ostoon liittyvät palvelut – Investointipankkitoiminta – Onnistumispalkkio – Kuukausipalkkio Investointipankkitoimintaa harjoittava A Oy suoritti asiakkailleen asiakkaan yritysjärjestelyihin liittyviä palveluja, jotka käsittivät muun ohella asiakkaan avustamisen osakkeiden tai liiketoiminnan myynnissä tai ostossa. A Oy toimi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/ennakkopaatos-arvopapereita-koskevan-liiketoimen-valityksen-arvonlisaverokohtelusta/
20.9.2016 Oikeusuutiset

Hankinta kumottiin kun yksi tarjoajista oli perusteetta suljettu kilpailutuksesta ja voittanut taho oli saanut nähtäväkseen hieman aiemmin keskeytetyn samaa hankintaa koskevat tarjoukset

Markkina-oikeus: Lapin poliisilaitos – vainajien kuljetuspalvelut julkinen hankinta – tarjoajan soveltuvuus – syrjimätön kohtelu ASIAN TAUSTA Lapin poliisilaitoksen (jäljempänä myös hankintayksikkö) apulaispoliisipäällikkö on vainajien kuljetuspalveluja Rovaniemen, Ylä-Lapin, Torniolaakson ja Käsivarren osa-alueilla ajalle 1.8.2015–30.6.2019 koskevassa hankintamenettelyssä valinnut 26.6.2015 tekemällään hankintapäätöksellä Hautauspalvelu Luoma-aho Ky:n tarjouksen Rovaniemen alueen osalta. Lapin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö on…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/hankinta-kumottiin-kun-yksi-tarjoajista-oli-perusteetta-suljettu-kilpailutuksesta-ja-voittanut-taho-oli-saanut-nahtavakseen-hieman-aiemmin-keskeytetyn-samaa-hankintaa-koskevat-tarjoukset/
15.3.2016 Oikeusuutiset

Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: ECC-verkosto: Auton osto ulkomailta vaatii tarkkuutta – neuvot kuluttajille

Tutustu Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net) julkaisemiin neuvoihin ja maakohtaisiin listoihin ennen kuin riennät hakemaan lupaavaa autolöytöäsi ulkomailta Mihin seikkoihin autokauppaa tehdessä ja kauppakirjaa allekirjoitettaessa kannattaa kiinnittää huomiota? Mitä asiakirjoja tarvitsen, miten ostos kannattaa maksaa? Miten minimoida auton vikoihin liittyvät ongelmat? Mihin maahan arvonlisävero maksetaan, onko autolla takuu, tarvitsenko vakuutuksen tai…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/euroopan-kuluttajakeskus-suomessa-ecc-verkosto-auton-osto-ulkomailta-vaatii-tarkkuutta-neuvot-kuluttajille/
23.12.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio verotusta koskevassa asiassa

Arvonlisävero – Verotettava tapahtuma ja verosaatavan syntyminen – Lentoliikenne – Ostettu mutta käyttämättä jäänyt lippu – Kuljetuspalvelun suorittaminen – Lipun luovuttaminen – Veron suorittamisajankohta Ennakkoratkaisupyynnöt yhdistetyissä asioissa Air France-KLM, aiemmin Air France (C-250/14) ja Hop!-Brit Air SAS, aiemmin Brit Air (C-289/14) oli tehnyt Conseil d’État (ylin hallintotuomioistuin, Ranska) Ennakkoratkaisupyynnöt koskevat…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/eun-tuomioistuimen-tuomio-verotusta-koskevassa-asiassa-3/