Skip to main content

Käyttöehdot

Suomen Asianajajaliiton Moodle-oppimisympäristön käyttöehdot

1. Kirjautumalla Moodle-oppimisympäristöön hyväksyt alla olevat käyttöehdot Oppimisympäristöä käyttäessäsi.

2. Suomen Asianajajaliitolla (jäljempänä ‘Asianajajaliitto’) on oikeus muuttaa yksipuolisesti käyttöehtoja.

3. Käyttäjätunnus, kurssiavain ja oppimisympäristön käyttöoikeus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai muutoin siirtää toisen henkilön käyttöön. Mikäli kirjautumistiedot ovat voineet joutua toisen henkilön käsiin, siitä on ilmoitettava viipymättä Asianajajaliittoon ja palvelun salasana on vaihdettava välittömästi.

4. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näissä ehdoissa määrättyjä käyttöoikeuden rajoituksia. Käyttäjän tulee säilyttää saamaansa käyttäjätunnusta ja/tai salasanaa huolellisesti ja huolehtia siitä, etteivät hänen saamansa käyttäjätunnus ja/tai salasana joudu kolmannen haltuun. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksellaan ja/tai salasanallaan tapahtuvasta aineiston käytöstä.

5. Oikeus oppimisympäristön käyttöön päättyy sen jälkeen, kun käyttäjä on (ellei muu käyttöperuste jää edelleen voimaan):
a. suorittanut asianajajatutkinnon (tutkinnon suorittajat)
b. eronnut Asianajajaliiton jäsenyydestä (jäsenet)
c. siirtynyt pois asianajotoimiston palveluksesta (asianajotoimiston muu henkilökunta). Tästä on ilmoitettava välittömästi Asianajajaliitolle.

6. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen lataamansa materiaalit eivät sisällä tekijänoikeuksin suojattua materiaalia tai että tällaisen materiaalin käyttöön on asianmukainen lupa tai lisenssi. Asianajajaliitto ei vastaa käyttäjän lataaman materiaalin lainmukaisuudesta.

7. Oppimateriaalia (kirjallista, videoita, ääntä jne.) ei saa jakaa, näyttää tai muutoin luovuttaa kolmansille ilman Asianajajaliiton kirjallista lupaa. Materiaalia ei saa ottaa osittainkaan osaksi omaa tuotantoa ilman kirjallista lupaa tai asianomaista lisenssiä. Oppimateriaalia ei saa hyödyntää missään vaiheessa muussa yhteydessä kuin verkko-opetukseen liittyvässä opiskelukäytössä ilman Asianajajaliiton kirjallista suostumusta.

8. Käyttäjän Palveluun lataaman aineiston käyttäjän pyynnöstä poistamisesta sekä siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa käyttäjä.

9. Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Asianajajaliitto saa oikeuden käyttää käyttäjän valmistamaa aineistoa sen kurssin verkko-opetuksen yhteydessä, jolle käyttäjä osallistuu ja kyseisen kurssin lähipäivissä (esim. tutkinnon osan kiitettävät mallivastaukset).

10. Asianajajaliitto saa valmistaa aineistosta kopioita millä tahansa tavalla, esittää ja näyttää aineistoja kyseisen kurssin verkko-opetuksen ja sen lähipäivien yhteydessä, levittää aineistoista tehtyjä tulosteita kurssille osallistuville opiskelijoille ja saattaa aineiston muiden kurssille osallistuvien saataviin tietoverkon välityksellä. Asianajajaliitto ei saa käyttää aineistoa kurssin päätyttyä eikä minkään muun kurssin yhteydessä, vaan tällaisesta käytöstä osapuolten on sovittava kirjallisesti erikseen.

11. Oppimisympäristön kautta käytävissä keskusteluissa on noudatettava hyvää viestintätapaa. Asianajajaliitto pidättää oikeuden editoida ja poistaa asiattomat kommentit.

12. Asianajajaliitto pidättää oikeuden päättää aineiston poistamisesta tai poistamatta jättämisestä tapauksissa, joissa käyttäjällä ei ole lupaa tai oikeutta poistaa itse palveluun lataamaansa aineistoa (kuten Oppimisympäristön kautta palautetut tehtävät) esimerkiksi arvioinnin todentamisen, arkistointivelvoitteen tai muun vastaavan syyn takia.

13. Ylläpitäjä voi poistaa käyttöehtojen vastaisen aineiston ilmoittamatta ja estää käyttäjän pääsyn Palveluun ja poistaa käyttäjätilin, jos käyttäjä rikkoo käyttöehtoja.

14. Asianajajaliitto pyrkii varmistamaan oppimisympäristön käytettävyyden, luotettavuuden sekä teknisen toimivuuden. Asianajajaliitto ei kuitenkaan takaa, että Oppimisympäristöä voi käyttää täysin keskeytyksettömästi ja virheettömästi. Asianajajaliitolla on oikeus keskeyttää palvelun käyttö, mikäli se on tarpeellista esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpitotyön vuoksi tai mikäli lait, säädökset tai viranomaiset tätä edellyttävät tai jos tällaiselle keskeytykselle on jokin muu hyväksyttävä syy. Asianajajaliitto ei vastaa mahdollisesti kadonneista aineistoista ja käyttäjän Palveluun lataamien aineistojen varmuuskopioinnista.

15. Kaikki oppimisympäristöön liittyvät immateriaalioikeudet ja muut oikeudet kuuluvat aina Asianajajaliitolle ja sen lisenssinantajille/sopimuskumppaneille. Hyväksyttyäsi nämä käyttöehdot Asianajajaliitto antaa sinulle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, siirtokelvottoman ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää oppimisympäristöä henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttötarkoitukseen. 

16. Oppimisympäristön kopioiminen, muokkaaminen, kääntäminen lähdekielelle tai ohjelmiston purkaminen/muuttaminen ihmiselle tulkittavaan muotoon tai lähdekieliseksi sekä johdannaisen version luominen ovat ehdottomasti kiellettyjä ilman Asianajajaliiton kirjallista lupaa tai lainsäädännöstä tulevaa oikeutusta. Oppimisympäristön suojausmekanismien poistaminen tai kiertäminen on kielletty.

17. Asianajajaliitto pidättää oikeuden muokata oppimisympäristön sisältöä osittain tai kokonaan harkintansa mukaan. Verkkokoulutusten saatavilla olemisesta ja koulutusten kestosta päättää Asianajajaliitto. 

18. Verkkokoulutuksen ostamalla saa pääsyn koulutukseen tietyksi Asianajajaliiton kulloinkin päättämäksi ajanjaksoksi. Ostaja itse vastaa materiaalin hyödyntämisestä koulutuksen avoinna olemisen aikana, eikä Asianajajaliitolla ole velvollisuutta palauttaa maksua, jos koulutusta ei tuona aikana ole hyödynnetty.

19. Oppimisympäristöön rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä käyttäjistä voidaan kerätä erilaisia tietoja. Tietoja käsitellään oppimisympäristörekisteriä koskevan tietosuojaselosteen mukaisesti. Hyväksymällä nämä käyttöehdot vahvistat, että olet lukenut ja hyväksyt kyseisen tietosuojaselosteen.

20. Käyttäjä vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita Suomen Asianajajaliitolle aiheutuu käyttäjän näiden ehtojen vastaisesta oppimateriaalin käytöstä.