Skip to main content

Asiointipalvelun käyttöehdot

Asianajajaliiton ja valvontalautakunnan asiointipalvelun käyttöehdot

29.3.2020

Asiointipalvelun käyttöehdot

Palvelulla tarkoitetaan Asianajajaliiton ja valvontalautakunnan asiointipalvelua (asiointi.asianajajaliitto.fi).

Palvelun käyttäjää kutsutaan näissä ehdoissa Asiakkaaksi.

Palvelun palveluntarjoajat ovat Suomen Asianajajaliitto ja valvontalautakunta.

Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu

Asiakas on vastuussa tietoturvan ylläpitämisestä omassa toiminnassaan.

Palvelu perustuu henkilön vahvaan tunnistukseen, joka edellyttää selaimessa evästeiden käyttöä. Ne ovat käytössä kuitenkin vain istunnon ajan, ja häviävät, kun selain suljetaan.

Palvelun tunnistus tapahtuu ulkopuolisessa Suomi.fi-palvelussa.

Käyttöehdot hyväksymällä Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että henkilön perustiedot talletetaan Asianajajaliiton ja valvontalautakunnan tietojärjestelmään.

Käyttöehdot hyväksymällä Asiakas antaa suostumuksensa sille, että Palvelussa asiakkaan käynnistämän asian käsittelyprosessi hoidetaan sähköisesti.

Asiakkaan tulee säilyttää hallinnoimaansa salasanaa huolellisesti ja huolehtia siitä, ettei hänen hallinnoimansa salasana joudu kolmannen haltuun. 

Palveluntarjoajan vastuut ja oikeudet

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että verkkopalvelussa käytetyt salaus-, suojaus- sekä kirjautumismenetelmät ovat asianmukaiset

Palvelun tarjoaja pyrkii varmistamaan Palvelun jatkuvan käytettävyyden ilman häiriöitä. Palveluntarjoajaa ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelun jatkuvasta saatavuudesta ja katkottomasta toiminnasta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palvelun kuvaus

Palvelua voi käyttää vahvasti tunnistautunut henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus tai mahdollisuus käyttää Suomi.fi-palvelun tarjoamaa ulkomaalaisen tunnistautumistapaa. Asiakas voi palvelussa laittaa vireille asioita henkilönä omissa nimissään tai valvontalautakunnan asioissa toisen henkilön/yrityksen puolesta asiamiehenä.

Asiakkaalle tarjottavat palvelut

Asiakas voi palvelussa:

  • Saattaa asiansa vireille
  • Seurata asiansa etenemistä
  • Vastaanottaa asiaansa koskevia viestejä
  • Vastata viesteihin
  • Vastaanottaa asiaansa koskevat päätökset
  • Tarkistaa omat tietonsa

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi ja palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa käyttöehtoja.