Generic filters
Exact matches only
9.5.2023 Oikeusuutiset

Yleiset sopimusehdot edellyttivät rahallisen korvausvaatimuksen esittämistä loppuselvityksessä – pelkkä reklamaatio ja korjausvaatimus ei riitä

KKO:2023:29 Urakkasopimus – Sopimusrikkomukseen vetoaminen – Rakennusurakka – Yleiset sopimusehdot Rakennusurakan tilaaja oli rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisessa vastaanottotarkastuksessa sekä taloudellisessa loppuselvityksessä esittänyt urakoitsijalle vaatimuksen lattiapinnoitteiden asennusvirheiden korjaamisesta. Tilaaja vaati myöhemmin oikeudenkäynnissä urakoitsijalta vahingonkorvausta virheen perusteella. Korkein oikeus katsoi, että tilaaja oli menettänyt oikeuden vaatia urakoitsijalta vahingonkorvausta, koska se…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/yleiset-sopimusehdot-edellyttivat-rahallisen-korvausvaatmuksen-esittamista-loppuselvityksessa-pelkka-reklamaatio-ja-korjausvaatimus-ei-riita/
23.2.2022 Oikeusuutiset

Rakennuttaja ei menettänyt oikeutta vahingonkorvaukseen kun vaati urakoitsijalta pelkästään virheen korjaamista

Vaa­HO:2021:13 Rakennusurakka – Urakkasopimus – Yleiset sopimusehdot – Sopimusrikkomus Kysymys siitä, oliko rakennuttaja menettänyt oikeutensa vaatia vahingonkorvausta virheellisesti asennetuista lattiapinnoitteista, kun se ei ollut esittänyt rahamääräistä vaatimusta viimeistään taloudellisessa loppuselvityksessä, vaan vaatinut urakoitsijaa ainoastaan korjaamaan rakennusvaiheen lattiapinnoitteet. “Urakoitsijan suhtautuminen rakennuttajan esittämään virheen oikaisuvaatimukseen on jäänyt epäselväksi vielä kohteen taloudellisessa loppuselvityksessä.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/rakennuttaja-ei-menettanyt-oikeutta-vahingonkorvaukseen-kun-vaati-urakoitsijalta-pelkastaan-virheen-korjaamista/
3.9.2019 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää yleisten sopimusehtojen tulkinnasta, koska kyse ei ollut vain näytön uudelleen arvioinnista

KKO:2019:73 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Rakennusurakka – Yleiset sopimusehdot Rakennusurakan tilaaja oli käräjäoikeudessa vaatinut urakoitsijan vahingonkorvauskanteen hylkäämistä sillä perusteella, että urakoitsija oli menettänyt puhevaltansa, koska kanteessa tarkoitettu vaatimus oli esitetty vasta rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa tarkoitetun taloudellisen loppuselvitystilaisuuden jälkeen. Asianosaiset olivat erimielisiä siitä, oliko taloudellinen loppuselvitys päättynyt 12.9.2013 vai…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-yleisten-sopimusehtojen-tulkinnasta-koska-kyse-ei-ollut-vain-nayton-uudelleen-arvioinnista/
13.8.2019 Oikeusuutiset

THO: Kuluttajaluottosopimusta ei oltu annettu velalliselle asianmukaisesti. Korkovaatimus hylättiin.

THO 2019:8 Velkomus Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Kuluttajansuoja Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko Euroopan unionin oikeus Vastaaja oli täyttänyt limiittiluottoa koskevan lainahakemuksen luotonantajan tarjoamassa sähköisessä lainapalvelussa. Hän oli saanut tietoonsa ja hyväksynyt pdf-muodossa olevat luoton yleiset sopimusehdot ja täytetyn “Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen kaksi kertaa lainapalvelussa lainahakemusta täyttäessään. Luotonantajan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/tho-kuluttajaluottosopimusta-ei-oltu-annettu-velalliselle-asianmukaisesti-korkovaatimus-hylattiin/
13.2.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus: Yleisten sopimusehtojen mukainen viivästyssakko on korvausvastuun yläraja

HelHO:2018:1 Rakennusurakka Yleiset sopimusehdot Viivästyssakko Vahingonkorvaus Kysymys siitä, onko tilaajalla Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998 -ehdot) mukaisten viivästyssakkojen lisäksi oikeus saada vahingonkorvausta urakoitsijalta urakan viivästyksen johdosta. HelHO:2018:1

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/hovioikeus-yleisten-sopimusehtojen-mukainen-viivastyssakko-on-korvausvastuun-ylaraja/
23.2.2016 Oikeusuutiset

Pankilla ei ollut oikeutta yksipuolisesti korottaa marginaalia

KKO:2016:10 Sopimus – Sopimuksen tulkinta Oikeustoimi – Oikeustoimen tulkinta Yleiset sopimusehdot Pankki Korko Velkakirjan yleisen ehdon mukaan pankilla oli oikeus korottaa velasta perittävää marginaalia, jos se oli perusteltua pankin lisääntyneiden varainhankinnan kustannusten tai muiden lisääntyneiden kustannusten takia, joita pankki ei kohtuudella voinut ennakoida velkakirjaa allekirjoitettaessa. Kysymys siitä, miten ilmaisua “pankin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/pankilla-ei-ollut-oikeutta-yksipuolisesti-korottaa-marginaalia/
18.11.2015 Oikeusuutiset

Rakennustyön tilaaja otti haltuunsa urakoitsijan tarvikkeet – näin syntynyt velka oli kuittauskelpoinen konkurssisaatavasta

KKO:2015:85 Konkurssi – Kuittaus konkurssissa Rakennusurakka – Yleiset sopimusehdot Ennakkopäätösvalitus Tilaajan ja urakoitsijan välisessä rakennusurakkasopimuksessa oli noudatettu Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Urakoitsijan sopimusrikkomuksen takia tilaaja oli mainittujen ehtojen nojalla purkanut urakkasopimuksen ja ottanut haltuunsa rakennustyömaalla olleet urakoitsijan rakennustarvikkeet. Tämän vuoksi tilaajalle oli syntynyt 28 000 euron velka urakoitsijalle. Urakoitsija…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/rakennustyon-tilaaja-otti-haltuunsa-urakoitsijan-tarvikkeet-nain-syntynyt-velka-oli-kuittauskelpoinen-konkurssisaatavasta/
2.9.2014 Oikeusuutiset

Ovien viivästys viivästytti koko rakennusprojektia – kyse välillisestä vahingosta

KKO:2014:61 Irtaimen kauppa – Välitön vahinko – Välillinen vahinko – Sopimussakko Yleiset sopimusehdot – Vastuunrajoitus Rakennusliike A oli tilannut rakennustarvikeliike B:ltä ovia urakkakohteeseensa. B viivästyi ovien toimittamisessa ja sen takia myös A viivästyi urakan suorittamisessa. Sen johdosta A joutui maksamaan viivästyssakkoa urakan tilaajalle. A vaati vahvistettavaksi, että B oli velvollinen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/ovien-viivastys-viivastytti-koko-rakennusprojektia-kyse-valillisesta-vahingosta/