Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
31.10.2019 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua varainsiirtoverosta ja kiinteistöosakeyhtiön lainaosuudesta

Varainsiirtovero – Veron peruste – Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö – Yhtiölainaosuus – Osakkeisiin kohdistuminen – Pankkilaina KHO:2019:136 Varainsiirtovero – Veron peruste – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Yhtiölainaosuus – Osakkeisiin kohdistuminen – Pankkilaina   KHO:2019:135

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/kholta-kaksi-ratkaisua-varainsiirtoverosta-ja-kiinteistoosakeyhtion-lainaosuudesta/
17.1.2017 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta ”Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje”

Dnro 66/2016 Lausuntopyyntönne: 23.12.2016 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA ”VARAINSIIRTOVEROTUKSEN YHTENÄISTÄMISOHJE” Pääkaupunkiseudun verotoimisto on pyytänyt lausuntopyynnössään 23.12.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje” (ohjeen päivitys vuodelle 2017). Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen ja toteaa, että varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeen päivittäminen on erityisesti varainsiirtoverolakiin tehdyt, vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudistukset…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-varainsiirtoverotuksen-yhtenaistamisohje/
7.10.2015 Oikeusuutiset

Onko lahjoitettuja asunto-osakkeita rasittava yhtiölainaosuus vastike, josta maksetaan varainsiirtoveroa?

Turun HAO: Varainsiirtovero – Yhtiölaina – Asunto-osake – Lahja – Vastike – Luottamuksensuoja Ratkaistavana asiassa oli, onko asunto-osakkeisiin liittyvä yhtiölaina varainsiirtoveronalaista vastiketta, kun osakkeet lahjoitetaan. Kyse oli lisäksi luottamuksensuojasta. A oli lahjoittanut pojalleen B:lle asunto-osakeyhtiön osakkeet. Osakkeisiin kohdistui yhtiölainaa, joka oli lahjoitushetkellä ollut maksettavissa pois. Verohallinto oli hylännyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/onko-lahjoitettuja-asunto-osakkeita-rasittava-yhtiolainaosuus-vastike-josta-maksetaan-varainsiirtoveroa/
14.11.2017 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päivitetyksi ohjeeksi Perustajaurakointitoiminta verotuksessa

Dnro 64/2017 Lausuntopyyntönne: A197/200/2017, 30.10.2017 LUONNOS VEROHALLINNON PÄIVITETYKSI OHJEEKSI PERUSTAJAURAKOINTITOIMINTA VEROTUKSESSA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto yllä olevassa asiassa ja antaa seuraavaan lausunnon. 1 Ohjeeseen luonnostellut muutokset 1.1 Perustajaurakointiliiketoiminnan kuvaus Kohtaan 1 tehdyt muutokset ovat osin Kirjanpitolautakunnan (KILA) 5.6.2017 antaman yleisohjeen aiheuttamia teknisiä muutoksia. Matalien korkojen sijoitusympäristössä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-paivitetyksi-ohjeeksi-perustajaurakointitoiminta-verotuksessa/
26.10.2016 Oikeusuutiset

Lahjoitettuun asunto-osakkeesen sisältyvä yhtiölainaosuus ei johtanut varainsiirtoveroon

KHO:2016:160 Varainsiirtovero – Asunto-osakkeet – Lahja – Vastike – Yhtiölainaosuus A oli saanut lahjaksi osuuden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista asunto-osakkeista, joihin kohdistui osuus asunto-osakeyhtiön lainasta. Koska luovutussopimuksessa ei ollut sovittu varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vastikkeesta, yhtiölainaosuutta ei voitu lukea varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen mainitun pykälän 4 momentin nojalla. Kun…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/lahjoitettuun-asunto-osakkeesen-sisaltyva-yhtiolainaosuus-ei-johtanut-varainsiirtoveroon/
13.4.2016 Oikeusuutiset

As oy:n rahoitusvastikkeen käsittely kirjanpidossa määrittää onko se osa osakkeen hankintahintaa

Helsingin HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Asunto-osakkeet – Osakkeiden hankintameno – Rahoitusvastike A oli yhdessä puolisonsa kanssa 30.7.2012 myynyt asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat, 18.4.2009 hankitut osakkeet 29 730 euron kauppahinnalla. Asuinhuoneisto oli ollut puolisoiden omassa käytössä, mutta kyse ei ollut heidän vakituisesta asunnostaan. A oli puolisonsa kanssa maksanut luovutettuihin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/as-oyn-rahoitusvastikkeen-kasittely-kirjanpidossa-maarittaa-onko-se-osa-osakkeen-hankintahintaa/