As oy:n rahoitusvastikkeen käsittely kirjanpidossa määrittää onko se osa osakkeen hankintahintaa

13.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Helsingin HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Asunto-osakkeet – Osakkeiden hankintameno – Rahoitusvastike

A oli yhdessä puolisonsa kanssa 30.7.2012 myynyt asuinhuoneiston
hallintaan oikeuttavat, 18.4.2009 hankitut osakkeet 29 730 euron
kauppahinnalla. Asuinhuoneisto oli ollut puolisoiden omassa käytössä,
mutta kyse ei ollut heidän vakituisesta asunnostaan. A oli puolisonsa
kanssa maksanut luovutettuihin osakkeisiin kohdistuvia
rahoitusvastikkeita omistusaikanaan yhteensä 4 173,22 euroa.
Rahoitusvastikkeet oli suoritettu kuukausittain osana yhtiövastikkeita
ja käsitelty asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa tulosvaikutteisina erinä.

Hallinto-oikeus
totesi, että asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan yhtiölle maksaman
rahoitusvastikkeen kohtelu osakkeenomistajan verotuksessa riippuu
pääsääntöisesti siitä, miten yhtiö on käsitellyt vastikkeen
kirjanpidossaan. Jos osakkeenomistajan asunto-osakeyhtiölle suorittama
erä on käsitelty yhtiön kirjanpidossa oman pääoman luonteisena
pääomasijoituksena ja suoritus on rahastoitu, tätä erää käsitellään
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan osakkeenomistajan verotuksessa
osakkeen hankintamenoon lisättävänä eränä. Jos yhtiö on käsitellyt
suorituksen kirjanpidossaan tulosvaikutteisesti, eli jos yhtiö on
tulouttanut vastikkeen, vastiketta ei lueta luovutusvoiton verotuksessa
osaksi osakkeiden hankintamenoa. Tästä periaatteesta on
oikeuskäytännössä voitu poiketa tietyissä yhtiölainaosuuden
kertasuorituksia koskevissa tilanteissa. Ratkaistavana olleessa asiassa
ei ollut kysymys luovutuksen yhteydessä tapahtuneesta yhtiölainan
jäljellä olevan määrän kertasuorituksesta, jolla on yleensä vaikutusta
osakkeiden myyntihintaan. Näin ollen A:n ja hänen puolisonsa maksamia
rahoitusvastikkeita ei voitu lukea osaksi luovutettujen
asunto-osakkeiden hankintamenoa luovutusvoiton määrää laskettaessa.
Verovuosi 2012.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments