Generic filters
Exact matches only
17.6.2022 Oikeusuutiset

Maa-ainesten otto- ja ympäristölupahakemusten yhteiskäsittely oli menettelyllinen edellytys, jonka lainmukaisuus oli ratkaistava ennen luvan myöntämisedellytysten arviointia

KHO:2022:74 Maa-aineslupa – Ympäristölupa – Yhteiskäsittely – Toiminnallinen yhteys – Menettely lupaviranomaisessa – Menettelyvirhe Yhtiölle oli myönnetty samana päivänä tehdyillä päätöksillä erillinen lupa maa-ainesten ottamiseen ja erillinen ympäristölupa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, olisiko hallinto-oikeuden tullut kumota maa-aineslupapäätös sillä menettelyllisellä perusteella, että asiassa ei ollut sovellettu maa-aineslain 4 a §:n mukaista…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/maa-ainesten-otto-ja-ymparistolupahakemusten-yhteiskasittely-oli-menettelyllinen-edellytys-jonka-lainmukaisuus-oli-ratkaistava-ennen-luvan-myontamisedellytysten-arviointia/
6.11.2020

Tietoturva on jokaisen asianajajan ja asianajotoimistossa työskentelevän vastuulla

Asianajajia velvoittavat tietoturvaohjeet ovat viime vuosina tehtyjen päivitysten myötä nostaneet asianajosalaisuuksien suojausvaatimuksia asianajotoiminnan digitalisoituminen huomioiden. Tietoturvaa ei kuitenkaan hoideta vain velvoitteita antamalla tai laajentamalla, vaan korkean tietoturvan toteutuminen on meidän jokaisen asianajotoimistossa työskentelevän henkilön vastuulla. Asianajotoimistoissa tietoturvaa on ylläpidettävä ja kehitettävä jatkuvana prosessina, joka on vastuutettu ja jota seurataan myös…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/tietoturva-on-jokaisen-asianajajan-ja-asianajotoimistossa-tyoskentelevan-vastuulla/
9.3.2017 Oikeusuutiset

Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta KHO:ssa lausunnolle

Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee muutoksenhakua ympäristöasioissa. Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä. Ympäristöministeriö ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/lakiluonnokset-valitusluvan-kayton-laajentamisesta-khossa-lausunnolle/