Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta KHO:ssa lausunnolle

9.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä.

Ympäristöministeriö
pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee
muutoksenhakua ympäristöasioissa. Ehdotuksen mukaan valitettaessa
korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes
kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain
sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä.

Ympäristöministeriö ja oikeusministeriö tiedottavat

Lakiehdotus
perustuu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan, jonka mukaan
valituslupajärjestelmän soveltamisalaa tulee laajentaa ja ottaa se
laajamittaisesti käyttöön rakentamis- ja ympäristöasioissa.

Valituslupaa
tulisi jatkossa hakea, jos aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksistä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Uudistus ei koskisi valtioneuvoston
päätöksiä, sillä niissä korkein hallinto-oikeus on ensimmäinen
oikeusaste.

Ympäristönsuojelulain nojalla annettaviin ympäristöministeriön
päätöksiin haettaisiin jatkossa muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta eikä
enää ensiasteena korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Vesitalouslupien sekä vesitalouslupien ja ympäristölupien
yhteiskäsittelyasioita koskevat valituskirjelmät toimitettaisiin
jatkossa suoraan Vaasan hallinto-oikeudelle eikä enää asiasta
päättäneelle viranomaiselle.

Lisäksi ehdotetaan, että valituslupa tarvittaisiin jatkossa myös
hallinto-oikeuden tekemistä luonto- ja lintudirektiivien lajeista
johtuvista poikkeuslupapäätöksistä. Nämä poikkeuslupapäätökset ovat myös
tarkastelussa nyt käynnissä olevassa yhden luukun palvelujen
lakihankkeessa.

Lausuntoja pyydetään 28.3.2017 mennessä.

Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta lausunnolle

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments