Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.10.2021 Oikeusuutiset

Hätävarjelun liioitteluna tehty törkeä pahoinpitely voi olla yhdistelmärangaistukseen tuomitsemisen perusteena

KKO:2021:79 Rangaistuksen määrääminen – Yhdistelmärangaistus – Laillisuusperiaate Vastaaja oli tuomittu yli kolmen vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen tapon yrityksestä. Tätä ennen hänet oli tuomittu vankeusrangaistukseen kahdesta hätävarjelun liioitteluna tehdystä törkeästä pahoinpitelystä. Korkein oikeus katsoi, että tällainen törkeä pahoinpitely oli rikoslain 2 c luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikos, joka voi olla…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/hatavarjelun-liioitteluna-tehty-torkea-pahoinpitely-voi-olla-yhdistelmarangaistukseen-tuomitsemisen-perusteena/
27.9.2019 Oikeusuutiset

Vankeusrangaistuksia tuomittiin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2018 vankeusrangaistuksia tuomittiin 4,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteensä vankeusrangaistuksia tuomittiin 20 008. Vuodesta 2004 asti jatkunut vankeusrangaistusten määrän lasku pysähtyi vuoteen 2018. Vankeusrangaistuksista 28 prosenttia oli tuomioita, joita suoritettiin vankilassa. 64 prosenttia vankeusrangaistuksista oli ehdollisia. Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 5 566 vuonna 2018. Näistä 11 oli elinkautisia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/vankeusrangaistuksia-tuomittiin-4-prosenttia-enemman-kuin-vuotta-aiemmin/
13.3.2018 Oikeusuutiset

Rikoslakia koskeva arviomuistio lausunnolle

Oikeusministeriössä on valmistunut virkatyönä arviomuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista. Muistion tarkoituksena on avata keskustelua kriminaalipoliittisen tutkimuksen perusteella ja antaa taustatietoja kriminaalipoliittiseen päätöksentekoon. Muistiossa arvioidaan rangaistusten oikeasuhtaisuutta eräissä seksuaali-, väkivalta-, talous- ja rattijuopumusrikoksissa. Lisäksi tarkastellaan eräitä tähän liittyviä seuraamusjärjestelmää ja tunnusmerkistöjä koskevia muita kysymyksiä. Rangaistustaso on muistiossa ymmärretty laajasti.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/rikoslakia-koskeva-arviomuistio-lausunnolle/
2.12.2017 Oikeusuutiset

Yhdistelmärangaistusta koskevat lait voimaan 1.1.2018

Kysymys on uudenlaisesta rangaistuksesta, joka koostuu ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä vuoden mittaisesta valvonta-ajasta. Rikoslakiin otetaan säännökset yhdistelmärangaistuksesta ja säädetään laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta. Kysymys on uudenlaisesta rangaistuksesta, joka koostuu ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä vuoden mittaisesta valvonta-ajasta. Yhdistelmärangaistus korvaa vankeusrangaistuksen, joka suoritetaan kokonaan vankilassa. Yhdistelmärangaistukseen tuomitulla ei ole mahdollisuutta ehdonalaiseen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/yhdistelmarangaistusta-koskevat-lait-voimaan-1-1-2018/
26.1.2017 Oikeusuutiset

Uusi yhdistelmärangaistus koostuisi vankeudesta ja valvonnasta

Yhdistelmärangaistus voitaisiin tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Hallitus esittää uuden yhdistelmärangaistuksen käyttöönottoa. Rangaistus koostuisi ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä vuoden pituisesta valvonta-ajasta. Yhdistelmärangaistus korvaisi nykyisen vankeusrangaistuksen, joka suoritetaan kokonaisuudessaan vankilassa. Koko rangaistusajan vankilassa suorittavilla ei ole käytännössä lainkaan valvontaa vapautumisen jälkeen.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/uusi-yhdistelmarangaistus-koostuisi-vankeudesta-ja-valvonnasta/
4.5.2016 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 20/2016 Lausuntopyyntönne: OM 3/61/2010, 6.4.2016LAUSUNTO EHDOTUKSESTA YHDISTELMÄRANGAISTUSTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa oikeusministeriön valmistelemasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Oikeusministeriö esittää, että lainsäädäntöön lisättäisiin säännökset uudenlaisesta rangaistuksesta, joka koostuisi ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä valvonta-ajasta. Seuraamus olisi nimeltään yhdistelmärangaistus. Yhdistelmärangaistus voitaisiin tuomita vakavan rikoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/lausunto-ehdotuksesta-yhdistelmarangaistusta-koskevaksi-lainsaadannoksi/