Uusi yhdistelmärangaistus koostuisi vankeudesta ja valvonnasta

26.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yhdistelmärangaistus voitaisiin tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

Hallitus
esittää uuden yhdistelmärangaistuksen käyttöönottoa. Rangaistus
koostuisi ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä vuoden pituisesta
valvonta-ajasta.

Yhdistelmärangaistus korvaisi nykyisen vankeusrangaistuksen, joka
suoritetaan kokonaisuudessaan vankilassa. Koko rangaistusajan vankilassa
suorittavilla ei ole käytännössä lainkaan valvontaa vapautumisen
jälkeen. He täyttävät ehdonalaisen vapauttamisen tai valvotun
koevapauden edellytykset erittäin harvoin.

Uutta olisi yhdistelmärangaistukseen sisältyvä yhden vuoden
valvonta-aika. Valvonnan käyttöönottoa puoltavat vakaviin
väkivaltarikoksiin toistuvasti syyllistyneiden suhteellisen korkea
uusimisalttius ja erityisesti uusittujen tekojen törkeys. Valvonta-aika
alkaisi välittömästi vankilassa suoritetun rangaistuksen jälkeen.
Yhdistelmärangaistusta suorittavalla ei olisi mahdollisuutta päästä
ehdonalaiseen vapauteen eikä valvottuun koevapauteen.

Valvonta-ajan sisältö määriteltäisiin mm. vangin yksilöllisen
riskiarvion perusteella. Valvottavan keskeisimmät velvollisuudet
olisivat asunnossa pysyminen määrättyinä aikoina, päihteettömyys
valvonta-aikaan liittyvissä tilaisuuksissa, osallistuminen kuntoutukseen
tai muuhun toimintaan sekä sitoutuminen tekniseen valvontaan
esimerkiksi jalkapannan avulla.

Valvontavelvollisuuksien törkeästä rikkomisesta voitaisiin tuomita
jäljellä oleva valvonta-aika suoritettavaksi ehdottomana vankeutena.

Yhdistelmärangaistukseen sisältyvällä valvonnalla pyritään esityksen
mukaan vähentämään vakavien rikosten uusimisen riskiä. Asteittainen
vapauttaminen ja sen yhteydessä annettava tuki auttavat vankia
sijoittumaan yhteiskuntaan rangaistusajan jälkeen.

Uusi rangaistus koskisi pientä vankiryhmää. Koko rangaistusaikaa
vankilassa suorittavia vapautuu vuosittain nyt keskimäärin kolme.

Yhdistelmärangaistusta koskevan lainsäädännön ehdotetaan tulevan
voimaan vuoden 2018 alusta. Uutta rangaistusta voitaisiin soveltaa
tekoihin, jotka on tehty lain voimaantulon jälkeen.

 Uusi yhdistelmärangaistus koostuisi vankeudesta ja valvonnasta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments