Rikoslakia koskeva arviomuistio lausunnolle

13.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriössä on valmistunut virkatyönä arviomuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista.

Muistion tarkoituksena
on avata keskustelua kriminaalipoliittisen tutkimuksen perusteella ja
antaa taustatietoja kriminaalipoliittiseen päätöksentekoon.

Muistiossa arvioidaan rangaistusten oikeasuhtaisuutta eräissä
seksuaali-, väkivalta-, talous- ja rattijuopumusrikoksissa. Lisäksi
tarkastellaan eräitä tähän liittyviä seuraamusjärjestelmää ja
tunnusmerkistöjä koskevia muita kysymyksiä.

Rangaistustaso on muistiossa ymmärretty laajasti. Sillä tarkoitetaan
rangaistuksen tosiasiallista ankaruutta, johon vaikuttavat paitsi
rangaistussäännöksissä säädetyt rangaistusasteikot ja niiden
soveltaminen, myös tunnusmerkistöt ja törkeysporrastus samoin kuin
seuraamusten täytäntöönpano ja sisältö. Rangaistuksen pituuden lisäksi
merkityksellistä on muun muassa se, kuinka vaativasta tai puuttuvasta
rangaistuksesta on kyse samoin kuin sanktiovarmuus eli se, millä
todennäköisyydellä rangaistus rikoksentekijälle määrätään.

Muistiossa tunnistetaan useita mahdollisia toimenpiteitä, joiden
toteuttamismahdollisuuksia ja vaikutuksia voitaisiin arvioida
erillisissä lainvalmisteluhankkeissa. Toimenpiteet koskevat muun muassa
seuraamusten sisältöä (mm. ehdollisen vankeuden tehostaminen,
ehdonalaisen vapauden valvonta, yhteisösakon asteikko ja
yhdistelmärangaistus) ja riskiryhmille suunnattua rikoksentorjuntaa (mm.
seksuaali- ja väkivaltarikosten ennaltaehkäisy, päihderiippuvaisten
hoitoonohjaus). Rangaistusten pituuksien osalta tulisi
seksuaalirikoksissa ensisijaisesti selvittää aikaisempien
lainsäädäntömuutosten vaikutukset ja oikeuskäytäntö.

Arviomuistiossa
on muun muassa pohdittu, miten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten
rangaistuksia olisi hallitusohjelman mukaisesti mahdollista tarkistaa.

Yksi
vaihtoehto on lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistuksen
korottaminen 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta. Tällöin voitaisiin arvioida
nykyistä ankarammin törkeimpiä tekoja, jotka eivät kuitenkaan täytä
lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöä.

Toisena
vaihtoehtona on, että muodostettaisiin uusi rikos koskemaan niitä
törkeimpiä tapauksia, joissa nykyisin sovelletaan samanaikaisesti
säännöksiä raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Rikosnimike voisi olla esimerkiksi törkeä lapsen raiskaus ja
rangaistusasteikoksi voitaisiin säätää 4 – 12 vuotta vankeutta.

Arviomuistio lähetetään lausunnolle. Lausuntoaika päättyy 25. huhtikuuta.

Tiedote: Rikoslakia koskeva arviomuistio lausunnolle

Arviomuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments