Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
30.5.2023 Oikeusuutiset

Viisi vuotta kestäneen huoneenvuokrariidan oikeudenkäynti oli viivästynyt vuoden verran

KKO:2023:36 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys Huoneenvuokraa koskevan riita-asian käsittely oli kestänyt kahdessa oikeusasteessa lähes viisi vuotta. Käräjäoikeudessa asiaa oli käsitelty yli kaksi vuotta kymmenen kuukautta, mihin sisältyi asian käsittelyssä ollut passiivinen jakso ja sitä seurannut työtilanteen ruuhkautumisesta aiheutunut valmisteluistunnon siirtäminen. Korkein oikeus katsoi, että asian käsittely oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/viisi-vuotta-kestanyt-huoneenvuokra-asian-oli-viivastynyt-vuoden-verran/
5.4.2023 Oikeusuutiset

Asianomistaja, joka ei ole esittänyt vaatimuksia, ei ollut oikeutettu viivästymishyvitykseen

KKO:2023:26 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys – Asianomistaja Rikosasian asianomistaja, joka ei ollut esittänyt rangaistus- tai korvausvaatimusta, ei ollut oikeutettu hyvitykseen oikeudenkäynnin viivästymisestä. KKO:2023:26

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/asianomistaja-joka-ei-ole-esittanyt-vaatimuksia-ei-ollut-oikeutettu-viivastymishyvitykseen/
25.2.2023 Oikeusuutiset

HHO: Esitutkinnan puutteiden takia rikosprosessin asianomistajalle hyvitettävä viipyminen arvioitiin asianomistajan kuulustelusta alkaen – asianomistajalle ei ollut hankittu avustajaa

X oli asianomistajana asiassa, jossa A ja B ovat olleet syytteessä 31.12.2014-1.1.2015 nuorena henkilönä tehdyistä törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.  Asiassa on tehty asianomistajan koulusairaanhoitajan toimesta rikosilmoitus 20.1.2016. Asianomistajaa on kuultu esitutkinnassa 1.2.2016 ilman avustajan läsnäoloa, jolloin hän on ilmoittanut, ettei hän ota itse kantaa siihen, esittääkö hän…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/hho-esitutkinnan-puutteiden-takia-rikosprosessin-asianomistajalle-hyvitettava-viipyminen-arvioitiin-asianomistajan-kuulustelusta-alkaen-asianomistajalle-ei-ollut-hankittu-avustajaa/
3.3.2021 Oikeusuutiset

Kun käräjäoikeuden tuomiosta ei ilmennyt selvästi oliko rangaistusta alennettu viipymisen vuoksi, KKO katsoi vastaajalla olleen oikeus 3.000 euron hyvitykseen

KKO:2021:14 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Viivästymishyvitys A:n syyksi oli luettu avunanto törkeään kirjanpitorikokseen ja törkeään veropetokseen A:n laadittua Z Oy:n nimissä tekaistuja laskuja, joita oli käytetty hyväksi B Oy:n kirjanpidossa ja verotuksessa. A:ta oli kuultu B Oy:tä koskeneessa asiassa rikoksesta epäiltynä ensimmäisen kerran 29.10.2010. Oikeudenkäynnin katsottiin alkaneen 29.10.2010, vaikka…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/kun-karajaoikeuden-tuomiosta-ei-ilmennyt-selvasti-oliko-rangaistusta-alennettu-viipymisen-vuoksi-kko-katsoi-vastaajalla-olleen-oikeus-3-000-euron-hyvitykseen/
14.12.2020 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää asianomistajan vaatiessa viivästysmishyvitystä, vaikka ei ollut oikeudenkäynnissä esittänyt vaatimuksia

KKO:2020:94 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys Käräjäoikeus oli hylännyt rikosasian asianomistaja A:n esittämän oikeudenkäynnin viivästymistä koskevan hyvitysvaatimuksen oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 5 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla, koska A ei ollut esittänyt vastaajaa vastaan mitään vaatimuksia. Hovioikeus ei ollut myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-asianomistajan-vaatiessa-viivastysmishyvitysta-vaikka-ei-ollut-oikeudenkaynnissa-esittanyt-vaatimuksia/
21.10.2020 Oikeusuutiset

Viivästymishyvitystä ei ollut vaadittu ”hyvissä ajoin” ennen asian käsittelyn päättymistä – jätettiin tutkimatta

THO:2020:7 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys – Tutkimatta jättäminen Asiassa on kysymys siitä, onko oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä koskeva vaatimus saapunut ajoissa. onko 15-30 minuuttia ennen etukäteen ilmoitettua ratkaisun antamisajankohtaa esitetyt oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä koskevat vaatimukset jätettävä myöhään saapuneina tutkimatta? THO:2020:7

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/viivastymishyvitysta-ei-ollut-vaadittu-hyvissa-ajoin-ennen-asian-kasittelyn-paattymista-jatettiin-tutkimatta/
7.1.2020 Oikeusuutiset

Viivästymisen hyvittämisen kannalta asianomistajan esitutkinnassa tekemä ilmoitus korvausvaatimuksesta oli viivästymisarvioinnin alkuhetki

KKO:2020:2 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Viivästymishyvitys   Arvioitaessa rikosasian yhteydessä esitetyn asianomistajan korvausvaatimuksen käsittelyn viivästymistä oikeudenkäynnin keston katsottiin alkaneen, kun asianomistaja oli esitutkinnassa ilmoittanut esittävänsä vahingonkorvausvaatimuksen. Asian käsittely oli sinänsä kestänyt tavanomaista kauemmin, mutta Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin ilmenevin perustein asian käsittely oli lykkääntynyt perustellusta syystä eikä hyvityksen tuomitsemiselle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/viivastymisen-hyvittamisen-kannalta-asianomistajan-esitutkinnassa-tekema-ilmoitus-korvausvaatimuksesta-oli-viivastymisarvioinnin-alkuhetki/
4.2.2019 Oikeusuutiset

KHO korotti virkamiehen irtisanomista koskeneen asian viivästymishyvitystä

KHO:2019:16 Oikeudenkäynnin viivästyminen – Viivästymishyvitys – Virkamiehen irtisanominen – Valitusasia – Hyvityksen korottaminen – Asianosaiselle erityisen merkittävä asia Hallinto-oikeus oli katsonut, että valtion virkamies A:n irtisanomista koskeneen valitusasian käsittely oli viivästynyt kahdella vuodella tuomioistuinten vastuulla olevasta syystä, ja oli määrännyt tällä perusteella A:lle maksettavaksi hyvitystä. Hallinto-oikeus oli hylännyt vaatimuksen hyvityksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/kho-korotti-virkamiehen-irtisanomista-koskeneen-asian-viivastymishyvitysta/
23.8.2018 Oikeusuutiset

Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys arvioidaan erikseen kummankin roolin mukaan kun henkilö oli sekä vastaaja että asianomistaja

THO:2018:13 Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys A oli rikosasiassa sekä vastaajana että asianomistajana. A:n vaatimusta hyvityksestä hänen asianomistajana esittämänsä korvausvaatimuksen ratkaisemisen viivästymisestä ei voitu hylätä sillä perusteella, että hänen rangaistustaan oli jo alennettu oikeudenkäynnin viivästymisen perusteella. Oikeudenkäynnin kestona huomioon otetun ajan katsottiin alkaneen korvausvaatimuksen vireilletulosta käräjäoikeudessa. Oikeutta hyvitykseen ei ollut.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/oikeudenkaynnin-viivastymishyvitys-arvioidaan-erikseen-kummankin-roolin-mukaan-kun-henkilo-oli-seka-vastaaja-etta-asianomistaja/
22.3.2018 Oikeusuutiset

Asianomistajalle maksettiin oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä sen perusteella, milloin hän oli esitutkinnassa ilmoittanut vaativansa korvausta

I-SHO:2018:2 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Viivästymishyvitys Rikosasian asianomistaja oli vaatinut valtiolta hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisen vuoksi. Hovioikeus katsoi, että oikeudenkäynnin kestona huomioon otettava aika alkoi asianomistajan osalta siitä hetkestä, jona tämä oli esittänyt rikokseen perustuvan vahingonkorvausvaatimuksensa esitutkinnassa. I-SHO:2018:2

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/asianomistajalle-maksettiin-oikeudenkaynnin-viivastymishyvitysta-sen-perusteella-milloin-han-oli-esitutkinnassa-ilmoittanut-vaativansa-korvausta/