Generic filters
Exact matches only
30.5.2023 Oikeusuutiset

Viisi vuotta kestäneen huoneenvuokrariidan oikeudenkäynti oli viivästynyt vuoden verran

KKO:2023:36 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys Huoneenvuokraa koskevan riita-asian käsittely oli kestänyt kahdessa oikeusasteessa lähes viisi vuotta. Käräjäoikeudessa asiaa oli käsitelty yli kaksi vuotta kymmenen kuukautta, mihin sisältyi asian käsittelyssä ollut passiivinen jakso ja sitä seurannut työtilanteen ruuhkautumisesta aiheutunut valmisteluistunnon siirtäminen. Korkein oikeus katsoi, että asian käsittely oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/viisi-vuotta-kestanyt-huoneenvuokra-asian-oli-viivastynyt-vuoden-verran/
5.4.2023 Oikeusuutiset

Asianomistaja, joka ei ole esittänyt vaatimuksia, ei ollut oikeutettu viivästymishyvitykseen

KKO:2023:26 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys – Asianomistaja Rikosasian asianomistaja, joka ei ollut esittänyt rangaistus- tai korvausvaatimusta, ei ollut oikeutettu hyvitykseen oikeudenkäynnin viivästymisestä. KKO:2023:26

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/asianomistaja-joka-ei-ole-esittanyt-vaatimuksia-ei-ollut-oikeutettu-viivastymishyvitykseen/
25.2.2023 Oikeusuutiset

HHO: Esitutkinnan puutteiden takia rikosprosessin asianomistajalle hyvitettävä viipyminen arvioitiin asianomistajan kuulustelusta alkaen – asianomistajalle ei ollut hankittu avustajaa

X oli asianomistajana asiassa, jossa A ja B ovat olleet syytteessä 31.12.2014-1.1.2015 nuorena henkilönä tehdyistä törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.  Asiassa on tehty asianomistajan koulusairaanhoitajan toimesta rikosilmoitus 20.1.2016. Asianomistajaa on kuultu esitutkinnassa 1.2.2016 ilman avustajan läsnäoloa, jolloin hän on ilmoittanut, ettei hän ota itse kantaa siihen, esittääkö hän…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/hho-esitutkinnan-puutteiden-takia-rikosprosessin-asianomistajalle-hyvitettava-viipyminen-arvioitiin-asianomistajan-kuulustelusta-alkaen-asianomistajalle-ei-ollut-hankittu-avustajaa/
3.3.2021 Oikeusuutiset

Kun käräjäoikeuden tuomiosta ei ilmennyt selvästi oliko rangaistusta alennettu viipymisen vuoksi, KKO katsoi vastaajalla olleen oikeus 3.000 euron hyvitykseen

KKO:2021:14 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Viivästymishyvitys A:n syyksi oli luettu avunanto törkeään kirjanpitorikokseen ja törkeään veropetokseen A:n laadittua Z Oy:n nimissä tekaistuja laskuja, joita oli käytetty hyväksi B Oy:n kirjanpidossa ja verotuksessa. A:ta oli kuultu B Oy:tä koskeneessa asiassa rikoksesta epäiltynä ensimmäisen kerran 29.10.2010. Oikeudenkäynnin katsottiin alkaneen 29.10.2010, vaikka…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/kun-karajaoikeuden-tuomiosta-ei-ilmennyt-selvasti-oliko-rangaistusta-alennettu-viipymisen-vuoksi-kko-katsoi-vastaajalla-olleen-oikeus-3-000-euron-hyvitykseen/
14.12.2020 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää asianomistajan vaatiessa viivästysmishyvitystä, vaikka ei ollut oikeudenkäynnissä esittänyt vaatimuksia

KKO:2020:94 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys Käräjäoikeus oli hylännyt rikosasian asianomistaja A:n esittämän oikeudenkäynnin viivästymistä koskevan hyvitysvaatimuksen oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 5 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla, koska A ei ollut esittänyt vastaajaa vastaan mitään vaatimuksia. Hovioikeus ei ollut myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-asianomistajan-vaatiessa-viivastysmishyvitysta-vaikka-ei-ollut-oikeudenkaynnissa-esittanyt-vaatimuksia/
21.10.2020 Oikeusuutiset

Viivästymishyvitystä ei ollut vaadittu “hyvissä ajoin” ennen asian käsittelyn päättymistä – jätettiin tutkimatta

THO:2020:7 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys – Tutkimatta jättäminen Asiassa on kysymys siitä, onko oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä koskeva vaatimus saapunut ajoissa. onko 15-30 minuuttia ennen etukäteen ilmoitettua ratkaisun antamisajankohtaa esitetyt oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä koskevat vaatimukset jätettävä myöhään saapuneina tutkimatta? THO:2020:7

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/viivastymishyvitysta-ei-ollut-vaadittu-hyvissa-ajoin-ennen-asian-kasittelyn-paattymista-jatettiin-tutkimatta/
7.1.2020 Oikeusuutiset

Viivästymisen hyvittämisen kannalta asianomistajan esitutkinnassa tekemä ilmoitus korvausvaatimuksesta oli viivästymisarvioinnin alkuhetki

KKO:2020:2 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Viivästymishyvitys   Arvioitaessa rikosasian yhteydessä esitetyn asianomistajan korvausvaatimuksen käsittelyn viivästymistä oikeudenkäynnin keston katsottiin alkaneen, kun asianomistaja oli esitutkinnassa ilmoittanut esittävänsä vahingonkorvausvaatimuksen. Asian käsittely oli sinänsä kestänyt tavanomaista kauemmin, mutta Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin ilmenevin perustein asian käsittely oli lykkääntynyt perustellusta syystä eikä hyvityksen tuomitsemiselle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/viivastymisen-hyvittamisen-kannalta-asianomistajan-esitutkinnassa-tekema-ilmoitus-korvausvaatimuksesta-oli-viivastymisarvioinnin-alkuhetki/
4.2.2019 Oikeusuutiset

KHO korotti virkamiehen irtisanomista koskeneen asian viivästymishyvitystä

KHO:2019:16 Oikeudenkäynnin viivästyminen – Viivästymishyvitys – Virkamiehen irtisanominen – Valitusasia – Hyvityksen korottaminen – Asianosaiselle erityisen merkittävä asia Hallinto-oikeus oli katsonut, että valtion virkamies A:n irtisanomista koskeneen valitusasian käsittely oli viivästynyt kahdella vuodella tuomioistuinten vastuulla olevasta syystä, ja oli määrännyt tällä perusteella A:lle maksettavaksi hyvitystä. Hallinto-oikeus oli hylännyt vaatimuksen hyvityksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/kho-korotti-virkamiehen-irtisanomista-koskeneen-asian-viivastymishyvitysta/
22.5.2017 Oikeusuutiset

20 kuukauden käsittelyaika katsottiin kohtuulliseksi kuntoutusasiassa

Vakuutusoikeus: Viivästymishyvitys – Oikeudenkäynnin kesto Vakuutusoikeus katsoi, ettei ammatillista kuntoutusta koskevan asian käsittely (vrt. Finlex-seloste 98:2015) ollut viivästynyt, kun oikeudenkäynnin kesto kahdessa eri muutoksenhakuasteessa oli yhteensä yksi vuosi kahdeksan kuukautta. VakO 4502:2015

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/20-kuukauden-kasittelyaika-katsottiin-kohtuulliseksi-kuntoutusasiassa/
10.10.2013 Oikeusuutiset

Oikeudenkäynnin viivästymishyvityksestä valittava ei tarvitse jatkokäsittelylupaa

HelHO:2013:7 Kysymys jatkokäsittelyluvan soveltamisalasta ja viivästyshyvityksen tuomitsemisen perusteista. Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 7 – 11 §:ssä on määräykset viivästymisvaatimuksen käsittelystä. Niiden perusteella ei voida päätellä, onko asian käsittelyssä noudatettava lisäksi pääasian tai riita- tai hakemusasian käsittelyä koskevia oikeudenkäyntimenettelyn säännöksiä. Laissa ei ole myöskään viittaussäännöstä oikeudenkäymiskaaren säännösten soveltamisesta. Edellä mainitun…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/oikeudenkaynnin-viivastymishyvityksesta-valittava-ei-tarvitse-jatkokasittelylupaa/