KHO korotti virkamiehen irtisanomista koskeneen asian viivästymishyvitystä

4.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:16

Oikeudenkäynnin viivästyminen – Viivästymishyvitys – Virkamiehen irtisanominen – Valitusasia – Hyvityksen korottaminen – Asianosaiselle erityisen merkittävä asia

Hallinto-oikeus oli katsonut,
että valtion virkamies A:n irtisanomista koskeneen valitusasian
käsittely oli viivästynyt kahdella vuodella tuomioistuinten vastuulla
olevasta syystä, ja oli määrännyt tällä perusteella A:lle maksettavaksi
hyvitystä. Hallinto-oikeus oli hylännyt vaatimuksen hyvityksen
yhteismäärän korottamisesta hyvityslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla
tavalla.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että virkamiehen
irtisanomista koskevia asioita oli yleensä pidettävä hyvityslain 6 §:n 2
momentissa tarkoitettuina asianosaiselle erityisen merkittävinä
asioina. Esillä olevassa asiassa ei ollut ilmennyt seikkoja, joiden
perusteella asiaa olisi voitu pitää A:lle vähemmän merkittävänä kuin
virkamiehen irtisanomista koskevia asioita yleensä. A oli oikeutettu
hyvityksen korotukseen, jonka määräksi korkein hallinto-oikeus arvioi 1
500 euroa.