Generic filters
Exact matches only
12.5.2022 Oikeusuutiset

Yksityistien tiemaksun maksuunpanoon ei voitu hakea muutosta veroulosottolain 9 §:n mukaisella perustevalituksella

KHO:2022:54 Yksityistie – Tiemaksu – Maksuunpano – Suora ulosottokelpoisuus – Perustevalitus – Hallinto-oikeuden toimivalta Yksityistien tiekunta peri tieosakkaalle A määräämäänsä maksamatonta tiemaksua ulosottoteitse. Käräjäoikeus, jolle A oli valittanut maksuunpanosta, katsoi, että asiassa oli kyse verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (veroulosottolaki) mukaisesta perustevalituksesta, jossa toimivalta kuului hallinto-oikeudelle. Käräjäoikeus jätti tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/yksityistien-tiemaksun-maksuunpanoon-ei-voitu-hakea-muutosta-veroulosottolain-9-%c2%a7n-mukaisella-perustevalituksella/
29.3.2019 Oikeusuutiset

Ennen vanhentumista ulosmittaukseen johtanut saatava olisi kuulunut velkajärjestelyyn – ulosmittaus peruutettiin

KKO:2019:30 Veroulosotto – Ulosottovalitus – Julkisen saatavan vanhentuminen Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelm Julkisen saatavan perimiseksi oli ennen sen vanhentumisajan päättymistä toimitettu ulosmittaus. Saatavan vanhentumisen jälkeen velalliselle myönnettiin velkajärjestely ja vahvistettiin maksuohjelma, jonka piiriin vanhentuneen saatavan ei katsottu kuuluneen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein julkinen saatava olisi kuulunut velkajärjestelyn piiriin eikä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/ennen-vanhentumista-ulosmittaukseen-johtanut-saatava-olisi-kuulunut-velkajarjestelyyn-ulosmittaus-peruutettiin/
5.6.2017 Oikeusuutiset

Ulosottotoimin perityn veron palautukselle maksettiin korko veronkantolain – ei ulosottokaaren – säännösten mukaan

KKO:2017:34 Veroulosotto Korko – Palautukselle maksettava korko Verohallinto oli palauttanut yhtiölle siltä ulosottotoimin perittyjen verojen määrän verotuspäätösten kumoamisen ja oikaisemisen johdosta. Palautetulle määrälle oli maksettu korkoa veronkantolain (609/2005) 22 §:ssä säädetyin tavoin. Yhtiö vaati, että palautuskorkoa maksetaan ulosottokaaren 2 luvun 16 §:n mukaisesti. Korkeimman oikeuden ratkaisussa mainituilla perusteilla ulosottokaaren 2…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/ulosottotoimin-perityn-veron-palautukselle-maksettiin-korko-veronkantolain-ei-ulosottokaaren-saannosten-mukaan/