Ulosottotoimin perityn veron palautukselle maksettiin korko veronkantolain – ei ulosottokaaren – säännösten mukaan

5.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:34

Veroulosotto
Korko – Palautukselle maksettava korko

Verohallinto oli palauttanut yhtiölle
siltä ulosottotoimin perittyjen verojen määrän verotuspäätösten
kumoamisen ja oikaisemisen johdosta. Palautetulle määrälle oli maksettu
korkoa veronkantolain (609/2005) 22 §:ssä säädetyin tavoin. Yhtiö vaati,
että palautuskorkoa maksetaan ulosottokaaren 2 luvun 16 §:n mukaisesti.
Korkeimman oikeuden ratkaisussa mainituilla perusteilla ulosottokaaren 2
luvun 16 §:ää ei sovellettu ulosottotoimin perityn veron
palauttamiseen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments