Generic filters
Exact matches only
21.5.2021 Oikeusuutiset

Päiväkotilapsen vammautuminen ei johtunut lastenhoitajien huolimattomuudesta

KKO:2021:33 Laiminlyöntirikos – Vammantuottamus – Tuottamus Neljävuotiaan D:n leikkiessä päiväkodin pihalla olleessa, leikkeihin tarkoitetussa rakennelmassa toisen lapsen kuljettama puunkappale oli pudonnut rakennelman kaiteelta osuen D:n päähän ja polveen. Päiväkodin lastenhoitajiin kohdistettu syyte vammantuottamuksesta hylättiin, kun lastenhoitajat eivät olleet laiminlyöneet valvontavastuutaan eivätkä menetelleet huolimattomasti. KKO:2021:33

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/paivakotilapsen-vammautuminen-ei-johtunut-lastenhoitajien-huolimattomuudesta/
9.11.2020 Oikeusuutiset

RHO: Tuomitun vangitsemista lievemmät pakkokeinot eivät tulleet kyseeseen

RHO:2020:1 Tutkinta-aresti – tehostettu matkustuskielto ja matkustuskielto A:n syyksi on käräjäoikeudessa luettu pahoinpitely, törkeä ryöstö, törkeä kotirauhan rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, vammantuottamus, kolme ampuma-aserikosta, huumausaineen käyttörikos, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja rattijuopumus, ja hänet on tuomittu teoista 4 vuoden 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeus on määrännyt A:n pidettäväksi edelleen vangittuna pakkokeinolain 2…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/rho-tuomitun-vangitsemista-lievemmat-pakkokeinot-eivat-tulleet-kyseeseen/
15.4.2020 Oikeusuutiset

Poliiseille tuomio KKO:ssa tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja vammantuottamuksesta

KKO:2020:29 Virkarikos – Virkavelvollisuuden rikkominen – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen – Poliisi – Vapaudenriisto – Tuottamuksellinen vapaudenriisto – Pahoinpitely – Vammantuottamus Hovioikeus oli tuominnut poliisimiehet A:n ja B:n virkavelvollisuuden rikkomisesta, vapaudenriistosta ja pahoinpitelystä sakkorangaistuksiin. Hovioikeuden tuomion mukaan poliisimiehillä ei ollut ollut oikeutta ottaa kiinni ja viedä poliisivankilaan päihtynyttä C:tä pelkästään sillä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/poliiseille-tuomio-kkossa-tuottamuksellisesta-virkavelvollisuuden-rikkomisesta-ja-vammantuottamuksesta/
18.4.2017 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää valittajan kiistäessä vamman ja menettelynsä syy-yhteyden

KKO:2017:18 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste Vammantuottamus – Syy-yhteys Vahingonkorvaus A oli vetäissyt tuolin B:n alta tämän ollessa istumassa siihen, jolloin B oli pudonnut istualleen lattialle. Käräjäoikeus katsoi, että A oli aiheuttanut B:lle leikkaushoitoa vaatineen lannerangan välilevytyrän, ja tuomitsi hänet vammantuottamuksesta rangaistukseen. Lisäksi käräjäoikeus velvoitti A:n suorittamaan B:lle vahingonkorvausta tilapäisestä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-valittajan-kiistaessa-vamman-ja-menettelynsa-syy-yhteyden/
19.2.2017 Oikeusuutiset

Suostumus turvaliivin kokeiluun: ei törkeä vammantuottamus

THO:2017:3 Tuottamus – Törkeä tuottamus Vammantuottamus – Törkeä vammantuottamus Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta törkeästä vammantuottamuksesta sillä perusteella, että A oli lyönyt terävällä veitsellä suojaliiviin pukeutunutta B:tä liivin saumakohtaan ja aiheuttanut näin B:lle vähäistä vakavamman ruumiinvamman. B:n katsottiin suostuneen tekoon. Kysymys siitä, oliko A menetellyt törkeän huolimattomasti. THO:2017:3

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/suostumus-turvaliivin-kokeiluun-ei-torkea-vammantuottamus/
21.12.2015 Oikeusuutiset

Vahinkoa kärsinyt ei ollut myötävaikuttanut vahinkoonsa kiertäessään pimeässä kaivantoa ja pudottuaan siihen

KKO:2015:95 Vammantuottamus – Törkeä vammantuottamus Vahingonkorvaus – Korvauksen sovittelu – Vahingonkärsijän myötävaikutus A:n syyksi oli luettu vaaranmerkintärikkomus sillä perusteella, että hän oli kaupungin vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraustyön tehneen maanrakennusurakoitsijan toimitusjohtajana ja työnjohtajana jättänyt asianmukaisesti merkitsemättä hengen tai terveyden vaaran laiminlyömällä huolehtia kadulle ja siihen rajoittuville tonteille tehtyjen kaivantojen suojaamisesta. B…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/vahinkoa-karsinyt-ei-ollut-myotavaikuttanut-vahinkoonsa-kiertaessaan-pimeassa-kaivantoa-ja-pudottuaan-siihen/
27.10.2014 Oikeusuutiset

Syyte tapon yrityksestä hylättiin äänin 3-2. Lääkärin puhelinkuuleminen todistajana ei ollut mahdollista.

KKO:2014:78 Todistelu – Puhelinkuulustelu – Näytön arviointi Tapon yritys Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely Vammantuottamus – Törkeä vammantuottamus Asiassa oli riidatonta, että A:n kädessään pitämä veitsi oli aiheuttanut B:n rintakehään noin viisi senttimetriä syvän vaakasuoran haavan. Syytteen mukaan A oli aiheuttanut kyseisen haavan veitsellä lyömällä. B kertoi asianomistajana kuultuna haavan syntyneen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/syyte-tapon-yrityksesta-hylattiin-aanin-3-2-laakarin-puhelinkuuleminen-todistajana-ei-ollut-mahdollista/
16.10.2014 Oikeusuutiset

KKO hylkäsi syyteen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta

KKO:2014:75 Työrikos – Työturvallisuusrikos Laiteturvallisuus Vammantuottamus Yhtiön työntekijä oli CE-merkinnällä ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella varustelulla höyläkoneella työskennellessään ryhtynyt käsin poistamaan koneeseen kuljettimilla syötetyistä laudoista syntynyttä tukkeumaa, jolloin hänen kätensä oli jäänyt koneen pyörivän puhdistusharjan ja sen suojakotelon väliin ja vammautunut. Kysymys siitä, olivatko yhtiön tuotantopäällikkö ja työnjohtaja syyllistyneet työturvallisuusrikokseen ja vammantuottamukseen. (Ään.)…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/kko-hylkasi-syyteen-tyoturvallisuusrikoksesta-ja-vammantuottamuksesta/
4.11.2013 Oikeusuutiset

VKSV: Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, vammantuottamus, syyttämättä jättäminen, ei näyttöä -peruste

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on suorittanut uuden syyteharkinnan ja määrännyt syytteen nostettavaksi liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen ei näyttöä -perusteella Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi Oulun johtavan kihlakunnansyyttäjän tai hänen määräämänsä kihlakunnansyyttäjän nostamaan syytteen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Syytteen sisältö tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa. Kihlakunnansyyttäjän ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/vksv-liikenneturvallisuuden-vaarantaminen-vammantuottamus-syyttamatta-jattaminen-ei-nayttoa-peruste/
24.10.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta ennakopäätös näytön arvioinista ja tuomitsemiskynnyksestä

KKO:2013:77 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely Vammantuottamus – Törkeä vammantuottamus Kahden ja puolen kuukauden ikäisellä lapsella havaittiin tutkimuksissa useita luunmurtumia, jotka olivat syntyneet 2 – 4 viikkoa aikaisemmin joko samalla kertaa tai verrattain samanaikaisesti. Vammat olivat seurausta lapseen kohdistuneesta huomattavan suuresta ulkoisesta voimasta. Tapahtumainkulusta ei kirjallisten lääkärinlausuntojen lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/kkolta-ennakopaatos-nayton-arvioinista-ja-tuomitsemiskynnyksesta/