Vahinkoa kärsinyt ei ollut myötävaikuttanut vahinkoonsa kiertäessään pimeässä kaivantoa ja pudottuaan siihen

21.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:95

Vammantuottamus – Törkeä vammantuottamus
Vahingonkorvaus – Korvauksen sovittelu – Vahingonkärsijän myötävaikutus

A:n syyksi oli luettu vaaranmerkintärikkomus sillä perusteella, että
hän oli kaupungin vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraustyön tehneen
maanrakennusurakoitsijan toimitusjohtajana ja työnjohtajana jättänyt
asianmukaisesti merkitsemättä hengen tai terveyden vaaran laiminlyömällä
huolehtia kadulle ja siihen rajoittuville tonteille tehtyjen
kaivantojen suojaamisesta. B oli lähtiessään pimeän aikaan kiertämään
kadulla ollutta kaivantoa viereisen omakotitontin kautta pudonnut tontin
puolella sijainneeseen kaivantoon. B:lle oli kaivantoon putoamisesta
aiheutunut ruumiinvammoja. A:n katsottiin syyllistyneen myös törkeään
vammantuottamukseen.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla B:n ei katsottu myötävaikuttaneen hänelle aiheutuneisiin
vahinkoihin siten, että A:n korvausvelvollisuutta olisi ollut aihetta
sovitella. (Ään.)

KKO:2015:95

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments