Generic filters
Exact matches only
1.11.2023 Oikeusuutiset

300 ekstaasitabletin hallussapito ja osallisuus laittoman maahantulon järjestämiseen eivät poissulkeneet kansainvälistä suojelua

Hel­sin­gin HAO: Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Toissijainen suojelu – Poissulkemislauseke – Törkeä rikos Asiassa oli ratkaistavana, oliko valittajalle voitu jättää myöntämättä toissijaista suojelua ulkomaalaislain 88 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisen poissulkemislausekkeen perusteella. Maahanmuuttovirasto oli valituksenalaisessa päätöksessään katsonut valittajan olevan toissijaisen suojelun tarpeessa ulkomaalaislain 88 §:n 1 momentin 3…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/300-ekstaasitabletin-hallussapito-ja-osallisuus-laittoman-maahantulon-jarjestamiseen-eivat-poissulkeneet-kansainvalista-suojelua/
22.8.2022 Oikeusuutiset

Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voitiin jättää tutkimatta kun muutoksenhakija oli saanut toissijaista suojelua Saksassa, vaikka oleskelulupa Saksaan oli umpeutunut

KHO:2022:97 Ulkomaalaisasia – Toissijainen suojelu – Toisen jäsenvaltion myöntämä suojeluasema – Perheelle Suomessa myönnetty suojeluasema – Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimatta jättäminen Asiassa oli ratkaistava, oliko muutoksenhakijan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voitu jättää tutkimatta ulkomaalaislain 103 §:n 3 kohdan nojalla tilanteessa, jossa muutoksenhakija oli saanut toissijaista suojelua Saksassa mutta hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/kansainvalista-suojelua-koskeva-hakemus-voitiin-jattaa-tutkimatta-kun-muutoksenhakija-oli-saanut-toissijaista-suojelua-saksassa-vaikka-oleskelulupa-saksaan-oli-umpeutunut/
20.1.2022 Oikeusuutiset

KHO: Kotimaassaan kuolemaantuomitun turvapaikanhakijan saaman tuomion osalta Maahanmuuttovirastolla on laaja selvittämisvelvollisuus

KHO:2022:15 Ulkomaalaisasia – Kuolemantuomio – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Toissijainen suojeluasema − Poissulkemislauseke – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus Maahanmuuttovirasto oli hyväksynyt tosiseikkana sen, että muutoksenhakijalle oli määrätty kuolemantuomio hänen kotimaassaan. Asiassa ei ollut voitu vakuuttua siitä, ettei kuolemantuomiota laiteta täytäntöön, mikäli muutoksenhakija palaisi kotimaahansa. Muutoksenhakijan katsottiin siten olevan kuolemantuomion vuoksi vaarassa kotialueellaan joutua…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/kho-kotimaassaan-kuolemaantuomitun-turvapaikanhakijan-saaman-tuomion-osalta-maahanmuuttovirastolla-on-laaja-selvittamisvelvollisuus/
25.11.2020 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua kansainvälisen suojelun lakkaamisperusteista

KHO:2020:130 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Olosuhteiden merkittävä ja pysyvä muutos   KHO:2020:129 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Toissijaisen suojeluaseman lakkauttaminen – Olosuhteiden merkittävä ja pysyvä muutos – Henkilökohtaiset olosuhteet

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kholta-kaksi-ratkaisua-kansainvalisen-suojelun-lakkaamisperusteista/
26.9.2020 Oikeusuutiset

Yksin turvapaikkaa hakemaan lähetetyn alaikäisen tytön hakemus perheen yhdistämiseksi voitiin hylätä maahantulosäännösten kiertämisen perusteella

KHO:2020:98 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Lapsi – Yksin tullut alaikäinen – Toissijainen suojelu – Maahantulosäännösten kiertäminen – Perhe-elämän suoja Valittajana oleva perheenkokoaja oli saapunut Suomeen alaikäisenä turvapaikanhakijana, ja hänelle oli myönnetty oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella. Asiassa oli kysymys siitä, oliko Maahanmuuttovirasto voinut hylätä hakijoina olevien vanhempien oleskelulupahakemukset sillä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/yksin-turvapaikkaa-hakemaan-lahetetyn-alaikaisen-tyton-hakemus-perheen-yhdistamiseksi-voitiin-hylata-maahantulosaannosten-kiertamisen-perusteella/
13.7.2020 Oikeusuutiset

Turkin kurdin katsottiin olevan oikeutettu toissijaiseen suojeluun

KHO:2020:88 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vaino – Vakava haitta – Toissijainen suojelu – Turkki – Maatietous Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Turkin kansalaisen A:n kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen. A oli etniseltä taustaltaan kurdi ja hän oli HDP-puolueen jäsen. Maahanmuuttovirasto oli hyväksynyt tosiseikkana sen, että vuonna 2016 A:n kotiin oli tehty kotiratsia…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/turkin-kurdin-katsottiin-olevan-oikeutettu-toissijaiseen-suojeluun/
24.3.2020 Oikeusuutiset

Bagdadista kotoisin olevalle sunnimuslimille oli myönnettävä turvapaikka

KHO:2020:30 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltainen väkivalta – Henkilökohtaiset olosuhteet – Vainon syy-yhteys A:lla oli perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainoksi katsottavien oikeudenloukkausten kohteeksi, jotka olivat syy-yhteydessä hänen aikaisempiin kokemuksiinsa, uskontoonsa ja poliittiseen mielipiteeseensä. A:n taustan omaavan henkilön ei Bagdadissa yleensä ollut mahdollista saada…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/bagdadista-kotoisin-olevalle-sunnimuslimille-oli-myonnettava-turvapaikka/
28.1.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Direktiivi 2011/95/EU – Vaatimukset kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi – Toissijainen suojelu – 19 artikla – Toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen – Perustelujen ulottuvuus – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan toissijainen suojeluasema on peruutettava sillä perusteella, että hallinto on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-turvapaikkapolitiikkaa-koskevassa-asiassa-4/
3.1.2019 Oikeusuutiset

Isis-järjestöön liittyneellä ei oikeutta kansainväliseen suojeluun

Turun HAO: Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Poissuljenta – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastainen teko Hallinto-oikeus katsoi, että Isisin toiminnan luonne ja toiminta Irakissa sekä sen suorittamat terroristiset teot ja niiden laajuus huomioon ottaen, valittajan voitiin katsoa vapaaehtoisesti järjestön toimintaan osallistumalla omalta osaltaan myötävaikuttaneen Isisin harjoittamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/isis-jarjestoon-liittyneella-ei-oikeutta-kansainvaliseen-suojeluun/
14.6.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta mm. luottolaitosten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 29/2018    Lausuntopyyntönne: VM033:00/2018, 7.5.2018   LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LUOTTOLAITOSTEN JA ERÄIDEN SIJOITUSPALVELUYRITYSTEN VELKOJIEN MAKSUNSAANTIJÄRJESTYSTÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI   Suomen Asianajajaliitolle (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on varattu mahdollisuus esittää lausuntonsa valtiovarainministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksen luonnoksesta ja esittää…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/lausunto-he-luonnoksesta-mm-luottolaitosten-velkojien-maksunsaantijarjestysta-koskevaksi-lainsaadannoksi/