Isis-järjestöön liittyneellä ei oikeutta kansainväliseen suojeluun

3.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HAO:

Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Poissuljenta – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastainen teko

Hallinto-oikeus katsoi, että Isisin
toiminnan luonne ja toiminta Irakissa sekä sen suorittamat terroristiset
teot ja niiden laajuus huomioon ottaen, valittajan voitiin katsoa
vapaaehtoisesti järjestön toimintaan osallistumalla omalta osaltaan
myötävaikuttaneen Isisin harjoittamaan terroristiseen toimintaan ja sen
tavoitteiden toteutumiseen. Valittaja oli Isisiin liittymällä
kannustanut ja toisen henkilön rekrytoimalla myös avustanut järjestön
toimintaa ja sen tavoitteiden toteutumista. Tällaisen toiminnan voitiin
katsoa olevan Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja
periaatteiden vastaista, vaikka asiassa ei oltukaan selvitetty, että
valittaja itse olisi osallistunut terroritekoihin. Edellä esitetyin
perustein hallinto-oikeus katsoi, että oli perusteltua aihetta epäillä,
että valittaja oli tehnyt Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja
periaatteiden vastaisen teon. Näin ollen asiassa oli voitu soveltaa
ulkomaalaislain 88 §:n 2 momentin mukaista poissuljentalauseketta.