Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
4.9.2023 Oikeusuutiset

Avopuolison pankkitilillä olleet varat oli otettava huomioon toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa

KHO:2023:76 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Käytettävissä olevat varat – Edunvalvonta Kansaneläkelaitos ei ollut myöntänyt A:lle perustoimeentulotukea, koska tukea myönnettäessä huomioon otettavat tulot ja varat olivat ylittäneet huomioon otettavat menot. Varoina oli otettu huomioon muun ohella A:n avopuolison eräällä pankkitilillä olleet merkittävät rahavarat. Hallinto-oikeus oli kumonnut Kansaneläkelaitoksen päätöksen.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/avopuolison-pankkitililla-olleet-varat-oli-otettava-huomioon-toimeentulotuen-tarvetta-arvioitaessa/
12.5.2023 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisu vanhemman toimeentulotuesta lapsen asuessa vuoroviikoin vanhempiensa luona

KHO:2023:43 Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Lapsen perusosa – Vuoroasuminen – Lähivanhempi – Perusosan suuruus X:n alaikäinen lapsi asui lastenvalvojan vahvistaman lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen mukaisesti vuoroviikoin X:n luona ja lapsen toisen vanhemman luona. X:n perustoimeentulotukea määritettäessä Kansaneläkelaitos oli voinut ottaa kuukausittain menoina huomioon puolet lapsen perusosasta. KHO:2023:43

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/khon-ratkaisu-vanhemman-toimeentulotuesta-lapsen-asuessa-vuoroviikoin-vanhempiensa-luona/
5.5.2023 Oikeusuutiset

Toimeentulotuen saaminen asunnon muuttokustannuksiin edellytti muuton välttämättömyydestä esitettävää selvitystä

KHO:2023:40 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Välttämättömät asuntoon muuttoon liittyvät menot – Muuttokustannukset – Vuokravakuus – Hyväksyttävä peruste Kansaneläkelaitos oli hylännyt hakemuksen ja hallinto-oikeus valituksen perustoimeentulotuen myöntämisestä muuttokustannuksiin ja uuden asunnon vuokravakuuteen. Hylkäämistä oli perusteltu keskeisesti sillä, että asiassa ei ollut esitetty hyväksyttävää perustetta muuttamiselle asuntoon, jonka vuokra…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/toimeentulotuen-saaminen-asunnon-muuttokustannuksiin-edellytti-muuton-valttamattomyydesta-esitettavaa-selvitysta/
7.3.2023 Oikeusuutiset

Kelalle vakavia moitteita ja hyvitysesitys lainvastaisesta toiminnasta toimeentulotukiasiassa

Kantelija arvosteli kirjoituksessaan Kelan menettelyä toimeentulotukiasioissaan ajanjaksolla 21.10.2019–19.4.2021. Kantelijan mukaan Kela pyysi häneltä toistuvasti lääkärintodistusta tai sosiaalitoimen lausuntoa niistä syistä, joiden perusteella hänen asumismenonsa tulisi hyväksyä kokonaan, vaikka ne ylittävät asumisnormin mukaiset asumismenot. Kantelija oli jo aikaisemmin toimittanut pyydettyä selvitystä, jonka Kela oli hyväksynyt. Kela vaati kantelijaa kuitenkin etsimään edullisempaa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/kelalle-vakavia-moitteita-ja-hyvitysesitys-lainvastaisesta-toiminnasta-toimeentulotukiasiassa/
8.4.2022 Oikeusuutiset

Perheen sisäistä vuokramenoa ei otettu huomioon toimeentulotukea myönnettäessä

KHO:2022:47 Perustoimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Muu perusmeno – Asumismeno – Vuokra – Perheen sisäinen vuokrameno Perheen alaikäinen lapsi omisti omakotitalon, jossa hän asui vanhempansa kanssa. Vanhempi oli vuokrannut lapselta talosta asunnon 400 euron kuukausivuokralla. Kansaneläkelaitos oli voinut hylätä vanhemman vaatimuksen vuokran huomioon ottamisesta menona myönnettäessä perheelle toimeentulotukea, koska kysymys…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/perheen-sisaista-vuokramenoa-ei-otettu-huomioon-toimeentulotukea-myonnettaessa/
8.4.2022 Oikeusuutiset

Virheellinen toimeentulotuki ei ollut korjattavissa uudella KELAn hallintopäätöksellä

KHO:2022:46 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Asiavirheen korjaaminen – Takaisinperintä – Kansaneläkelaitoksen toimivalta – Muutoksen edellytykset Kansaneläkelaitoksen mukaan se oli myöntänyt X:lle perusteettomasti perustoimeentulotukea ajalle 1.11.2017–31.7.2018 yhteensä yli 5 000 euroa. X oli lainvastaisesti jättänyt ilmoittamatta Kelalle uuden pankkitilinsä ja sille tehdyt käteispanot sekä ulkomailla oleskelunsa. Kela oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/virheellinen-toimeentulotuki-ei-ollut-korjattavissa-uudella-kelan-hallintopaatoksella/
13.9.2021 Oikeusuutiset

Aiemmasta perustoimeentulotuesta säästyneet varat voitiin ottaa huomioon käytettävissä olevina varoina uutta tukea myönnettäessä

KHO:2021:129 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Käytettävissä olevat varat – Pankkitili – Säästöt – Toimeentulotuen viimesijaisuus – Kansaneläkelaitos Sosiaalihuollon asiakkaan pankkitilillä olleet säästöt, jotka olivat kertyneet muun ohella aiemmin myönnetystä perustoimeentulotuesta, voitiin ottaa huomioon käytettävissä olevina varoina määriteltäessä hänen oikeuttaan perustoimeentulotukeen myöhemmiltä kuukausilta. KHO:2021:129    

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/aiemmasta-perustoimeentulotuesta-saastyneet-varat-voitiin-ottaa-huomioon-kaytettavissa-olevina-varoina-uutta-tukea-myonnettaessa/
17.6.2020 Oikeusuutiset

Lähivanhemmalla ei ollut oikeutta toimeentulotukeen siltä osin kun niitä oli haettu lapsen ja etävanhemman tapaamisista aiheutuviin kuluihin.

KHO:2020:75 Toimeentulotuki – Perustoimeentulotuki – Perusosa – Muu perusmeno – Lähivanhemman toimeentulotuki – Lapsen tapaaminen etävanhemman kanssa – Matkakulut Lastenvalvojan vahvistamassa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tehdyssä sopimuksessa oli sovittu, että lähivanhempi maksaa lapsen kulut, jotka aiheutuivat etävanhemman tapaamisesta. Kansaneläkelaitos ei ollut myöntänyt lähivanhemmalle perustoimeentulotukea lapsen matkakuluihin, koska lapsen tapaamisesta aiheutuneita…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/lahivanhemmalla-ei-ollut-oikeutta-toimeentulotukeen-silta-osin-kun-niita-oli-haettu-lapsen-ja-etavanhemman-tapaamisista-aiheutuviin-kuluihin/
9.4.2019 Oikeusuutiset

KHO äänesti vahvennetussa jaostossa onko asunnon rahoitusvastike toimeentulotukeen oikeuttava asumiskustannus

Rahoitusvastike voidaan rinnastaa henkilökohtaiseen asuntolainaan ja sen lyhennyksiin. Lain tarkoituksen mukaista ei ole se, että rahoitusvastike otettaisiin toimeentulotukea myönnettäessä huomioon asumismenona. A oli omistanut asunto-osakeyhtiössä huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet yhtiön omistuksessa olevan rakennuksen valmistumisesta lähtien. A oli käyttänyt huoneistoa asuntonaan. Asunto-osakeyhtiö oli perinyt osakkeenomistajilta kuukausittain rahoitusvastiketta kiinteistön uudisrakentamisesta yhtiölle aiheutuneiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/kho-aanesti-vahvennetussa-jaostossa-onko-asunnon-rahoitusvastike-toimeentulotukeen-oikeuttava-asumiskustannus/
5.11.2018 Oikeusuutiset

KELAn ei tarvinnut myöntää toimeentulotukea lääkekannabiksen hankintakuluihin

KHO:2018:148 Toimeentulotuki – Perusmeno – Kansaneläkelaitos – Tarpeellinen terveydenhuoltomeno – Lääkekannabisvalmiste – Fimean erityislupa – Yleinen hoitokäytäntö – Lääkkeen valmisteyhteenvedon mukainen käyttöaihe – Masennus – Asiantuntijalääkäri Kansaneläkelaitos oli hylännyt A:n perustoimeentulotukihakemuksen siltä osin kuin hän oli hakenut rajattua maksusitoumusta erityisluvallisille lääkekannabisvalmisteille. Asiassa oli ratkaistavana, oliko A:lle määrätyistä lääkekannabisvalmisteista aiheutuvia menoja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/kelan-ei-tarvinnut-myontaa-toimeentulotukea-laakekannabiksen-hankintakuluihin/