Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.3.2022 Oikeusuutiset

Verohallinto korjannut ohjeitaan koskien testamentin toimeenpanijan asemaa apulaisoikeusasiamiehelle tehdyn kantelun johdosta

Kantelija pyysi tutkimaan Verohallinnon menettelyn. Kantelija kävi verohallinnon Porin toimipaikassa 16.6.2021. Hän esitti virkailijalle testamentin ja sen tiedoksiannon Valtiokonttorille sekä testamentin tekijän perukirjan. Kantelija pyysi, että perinnönjättäjän veroposti lähetetään hänelle testamentin toimeenpanijana. Virkailija kertoi selvittävänsä asiaa. Hän soitti kantelijalle seuraavana päivänä ja ilmoitti, ettei veropostin lähettäminen kantelijalle ollut mahdollista. Kantelija…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/verohallinto-korjannut-ohjeitaan-koskien-testamentin-toimeenpanijan-asemaa-apulaisoikeusasiamiehelle-tehdyn-kantelun-johdosta/
3.11.2020 Oikeusuutiset

Testamentti sivutettin ulosotossa keinotekoisena järjestelynä

KKO:2020:82 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Keinotekoinen järjestely ulosotossa – Testamentti A oli testamentannut omaisuutensa poikansa B:n seurustelukumppanille C:lle. A:n kuoleman jälkeen pesän säästöön nähden merkityksetön osa varoista oli siirretty C:lle, ja hieman suurempi osa varoista oli siirtynyt B:lle. Suurin osa varoista oli jäänyt käteisenä testamentin laatineen ja sen toimeenpanijana toimineen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/testamentti-sivutettin-ulosotossa-keinotekoisena-jarjestelyna/
21.6.2016 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös pesänselvittäjän ja -jakajan esteellisyydestä hyvän asianajajatavan perusteella

KKO:2016:44 Asianajaja – Valvonta – Kurinpidollinen seuraamus Esteellisyys Ilman lakimääräisiä perillisiä kuollut A oli vuonna 1998 tehnyt testamentin perustettavan säätiön hyväksi ja nimennyt X:n testamentin toimeenpanijaksi. A oli vuonna 2006 tekemällään uudella testamentilla peruuttanut aiemman testamenttinsa ja määrännyt omaisuutensa B:lle. X oli hakemuksessaan pyytänyt itsensä tai toissijaisesti asianajaja Y:n määräämistä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/ennakkopaatos-pesanselvittajan-ja-jakajan-esteellisyydesta-hyvan-asianajajatavan-perusteella/
10.8.2015 Oikeusuutiset

OM: EU:n perintöasetuksen soveltaminen alkaa

Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta aletaan soveltaa 17. elokuuta alkaen. Asetusta sovelletaan 17.8.2015 tai sen jälkeen kuolleiden henkilöiden perimykseen Asetus yhtenäistää ja yksinkertaistaa sellaisten perintöasioiden hoitamista, joilla on liittymiä useampaan jäsenmaahan. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta. EU:n perintöasetus sisältää säännökset siitä, minkä maan lakia kansainväliseen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/om-eun-perintoasetuksen-soveltaminen-alkaa/
27.5.2015 Oikeusuutiset

OM: EU:n perintöasetusta aletaan soveltaa elokuussa

Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta aletaan soveltaa tulevana kesänä, 17. elokuuta. Asetus yhtenäistää ja yksinkertaistaa sellaisten perintöasioiden hoitamista, joilla on liittymiä useampaan jäsenvaltioon. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta Tasavallan presidentti vahvisti  22.5. EU:n perintöasetuksen sekä sen johdosta uudistetun pohjoismaisen perintösopimuksen edellyttämät lainmuutokset tulemaan voimaan 17.8.2015.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/om-eun-perintoasetusta-aletaan-soveltaa-elokuussa/