Generic filters
Exact matches only
7.12.2021 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1-16, 37-40) Kaavoitus Esitys on kaavoitusta koskevin osin selkeä. Esitetyt muutokset nykytilaan ovat maltillisia ja tarkoituksenmukaisia. Esityksen tärkeä lähtökohta on liikkumistarpeen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen edistäminen. Esityksen tavoite kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön edistämisestä erityisesti kaupunkiseuduilla on perusteltu. Kaavoituksen keinoin tulee kuitenkin varmistaa kaavoituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/lausunto-hallituksen-esityksesta-uudeksi-kaavoitus-ja-rakentamislaiksi/
4.3.2020 Oikeusuutiset

Vanhan omakotitalon ostaja ei ollut laiminlyönyt tarkastusvelvollisuuttaan

KKO:2020:23 Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe – Tarkastusvelvollisuus Ostajille oli ennen kaupan tekemistä annettu vuonna 1960 rakennetusta asuinrakennuksesta laadittu kosteusmittauspöytäkirja, jonka mukaan kosteutta oli rakennuksen kellaritiloissa mutta ei sen yllä olevissa lattia- ja seinärakenteissa. Kaupan jälkeen kellarin betoniholvin yläpuolisissa alapohjarakenteissa sekä ulkoseinärakenteiden alaosissa havaittiin kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka olivat aiheutuneet kellarista…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/vanhan-omakotitalon-ostaja-ei-ollut-laiminlyonyt-tarkastusvelvollisuuttaan/
27.2.2019 Oikeusuutiset

Väärään tietoon ei voinut vedota, kun kiinteistön ostajalla oli ollut erityinen syy edellyttää asian tutkimista ennen kauppaa

KKO:2019:16 Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe – Tarkastusvelvollisuus Kiinteistön ostajille oli ennen kauppaa esitetty kiinteistöllä olevaa rakennusta koskeva kuntotarkastusraportti, jossa kuvattiin rakennuksessa olevia riskirakenteita ja vaurioita sekä esitettiin korjaus- ja lisätutkimussuosituksia. Kun ostajilla oli saamiensa tietojen vuoksi ollut erityinen syy edellyttää tutkimuksia alapohjan kunnon selvittämiseksi ennen kauppaa, ostajat eivät voineet vedota…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/vaaraan-tietoon-ei-voinut-vedota-kun-kiinteiston-ostajalla-oli-ollut-erityinen-syy-edellyttaa-asian-tutkimista-ennen-kauppaa/
17.8.2015 Oikeusuutiset

Vaikka nosturi oli myyty "sellaisena kuin se on" -ehdoin, siinä oli kauppalaissa tarkoitettu virhe

THO:2015:3 Irtaimen kauppa – Käytetty tavara – Virhevastuu – Tarkastusvelvollisuus – Reklamaatio – Hinnanalennus – Vahingonkorvaus Yhtiö B oli ostanut käytetyn kuorma-autoon kiinnitettävän nosturin nettikaupasta ulkomailta “sellaisena kuin se on” -ehdolla ja myynyt sen samalla ehdolla edelleen yhtiö A:lle. Ehto oli merkitty A:n ja B:n väliseen kauppasopimukseen. Hovioikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/vaikka-nosturi-oli-myyty-sellaisena-kuin-se-on-ehdoin-siina-oli-kauppalaissa-tarkoitettu-virhe/
17.4.2015 Oikeusuutiset

Ajopiirturin tarkastusvelvollisuuden laiminlyönti huolimattomuudesta ei ollut rangaistavaa

KKO:2015:32 Liikennerikos – Ajoneuvorikkomus – Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen – Liikennerikkomus Ajopiirturin määräajoin täytettävä tarkastusvelvollisuus oli laiminlyöty huolimattomuudesta. Laiminlyönti ei ollut rangaistava ajoneuvolain eikä tieliikennelain säännösten nojalla. KKO:2015:32

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/ajopiirturin-tarkastusvelvollisuuden-laiminlyonti-huolimattomuudesta-ei-ollut-rangaistavaa/