Vaikka nosturi oli myyty "sellaisena kuin se on" -ehdoin, siinä oli kauppalaissa tarkoitettu virhe

17.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


THO:2015:3

Irtaimen kauppa – Käytetty tavara – Virhevastuu – Tarkastusvelvollisuus – Reklamaatio – Hinnanalennus – Vahingonkorvaus

Yhtiö B oli ostanut käytetyn kuorma-autoon kiinnitettävän nosturin
nettikaupasta ulkomailta “sellaisena kuin se on” -ehdolla ja myynyt sen
samalla ehdolla edelleen yhtiö A:lle. Ehto oli merkitty A:n ja B:n
väliseen kauppasopimukseen. Hovioikeus katsoi, että sanotusta ehdosta
huolimatta nosturin oli tullut olla toimintakuntoinen, koska myyjä oli
tiennyt, että ostaja oli hankkimassa sellaisenaan käyttökelpoista
nosturia ja koska ei ollut ilmoittanut ostajalle, että laitteen
toimintakuntoisuudesta ei ollut varmuutta. Vaikka nosturi oli myyty
“sellaisena kuin se on” -ehdoin, siinä oli katsottava olleen kauppalain
19 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu virhe. Myyjä ei voinut
välttyä virhevastuusta vetoamalla siihen, että se oli itsekin ostanut
nosturin “sellaisena kuin se on” -ehdolla ja vain myydäkseen sen
sellaisenaan edelleen tarkastamatta sen toimintakuntoisuutta.
Reklamaation ei ollut tarvinnut sisältää yksilöintiä kaikista
erillisistä virheistä, vaan riittävää oli ollut, että ostaja oli
ilmoittanut myyjälle laitteen käyttökelvottomuudesta ja vioista siinä
laajuudessa kuin ne oli ollut mahdollista ulkopuolisesti tarkastelemalla
nosturia asentamatta havaita ja myyjälle oli varattu mahdollisuus saada
ostajan asiantuntijalta yksityiskohtaista tietoa virheistä ja korjata
virheet kustannuksellaan. Koska myyjä ei ollut korjannut virheitä,
ostajalla oli nosturin virheiden perusteella oikeus hinnanalennukseen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments