Generic filters
Exact matches only
26.1.2024 Lausunnot

Aloite tuloverolain muuttamiseksi korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen 2023:116 johdosta

Valtiovarainministeriölle   ALOITE TULOVEROLAIN MUUTTAMISEKSI KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKIRJAPÄÄTÖKSEN 2023:116 JOHDOSTA   Suomen Asianajajaliitto (”Asianajajaliitto”) esittää, että korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen 2023:116 johdosta tuloverolakia (1535/1992) muutetaan työntekijöiden oikeusturvan ja erityisesti puolustautumisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi.      1 Johdanto   Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohtana on oikeusvaltion turvaaminen. Asianajajaliitto pyrkii näin ollen painottamaan oikeuspoliittisessa toiminnassaan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/aloite-tuloverolain-muuttamiseksi-korkeimman-hallinto-oikeuden-vuosikirjapaatoksen-2023116-johdosta/
4.4.2023 Oikeusuutiset

Sovintokorvaus vähennyskelpoinen ansiotulon hankkimisesta johtunut meno, kun se oli maksettu pääosin ansiotuloa kerryttävään työhön ja osakkuusasemaan liittyvien syiden vuoksi

KVL:2023/10 Henkilökohtaisen tulon verotus, Sovintokorvaus, Tuomioistuimen ulkopuolinen sovintomenettely, Tulonhankkimismeno  Hakija oli toiminut useiden vuosien ajan työntekijänä ja osakkeenomistajana A Oy:ssä. Työsuhde oli päättynyt vuonna 2020 A Oy:n purettua hakijan työsuhteen, minkä jälkeen myös hakijan omistamat osakkeet A Oy:ssä lunastettiin osakassopimuksen lunastuslausekkeen nojalla. Hakijan ja A Oy:n sekä sen muiden osakkeenomistajien…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/sovintokorvaus-vahennyskelpoinen-ansiotulon-hankkimisesta-johtunut-meno-kun-se-oli-maksettu-paaosin-ansiotuloa-kerryttavaan-tyohon-ja-osakkuusasemaan-liittyvien-syiden-vuoksi/
25.10.2022 Oikeusuutiset

EIT jätti valituksen tutkimatta kun valittajana ollut romanialaistuomari oli paljastanut luottamuksellisia oikeudenkäyntiasiakirjoja

Application ruled inadmissible on account of applicant’s breach of confidentiality of friendly-settlement negotiations In its decision in the case of Camelia Bogdan v. Romania (application no. 32916/20) the European Court of Human Rights has unanimously declared the application inadmissible. The decision is final. The case concerned disciplinary proceedings against a…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/eit-jatti-valituksen-tutkimatta-kun-valittajana-ollut-romanialaistuomari-oli-paljastanut-luottamuksellisia-oikeudenkayntiasiakirjoja/
6.9.2021

Sovittelun supersyksy käynnistyy

Koronapandemia on ruuhkauttanut tuomioistuimet, jotka ennen pandemiaakin kärsivät resurssien puutteesta. Oireellista on, että riitajuristina on alkanut pitää normaalina sitä, että kirjallisen valmistelukierroksen jälkeen suullista valmisteluistuntoa tarjotaan käräjäoikeudessa vuoden päähän. Asiakkaan näkökulmasta tilanne ei kuitenkaan ole normaali, vaan kestämätön – useita vuosia kestävä riitely kuluttaa sekä taloudellisia että henkisiä voimavaroja. Jutturuuhkien…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/sovittelun-supersyksy-kaynnistyy/
13.12.2018

Sovittelu asianajajan avulla

Sovittelu asianajajan avulla Asianajajasovittelu on yksityinen ja luottamuksellinen sekä erittäin suositeltava tapa ratkaista osapuolten välille syntynyt riita. Siinä riippumaton sovittelija avustaa molempia osapuolia saavuttamaan yhteisesti hyväksytyn sovinnon. Huomaathan, että asianajajasovittelu on puolueetonta, vapaaehtoista ja edullista, ja siitä on mahdollisuus vetäytyä missä vaiheessa tahansa. Osapuolet voivat käyttää halutessaan oikeudellista avustajaa tai…

https://asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/sovittelu-asianajajan-avulla/
19.12.2016 Oikeusuutiset

Uusi laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista

Tähän asti asiasta on ollut vain yksi pykälä kilpailulaissa ja yleisiä säännöksiä vahingonkorvauslaissa. Uusi laki on merkittävä yrityksille, jotka voivat olla vahingonkorvausasioissa sekä kantajana että vastaajana. Laki kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta selventää ja helpottaa vahingonkorvauskanteiden nostamista ja niiden käsittelyä sekä varmistaa, että kilpailuoikeuden rikkomisesta vahinkoa kärsineet voivat saada täyden korvauksen vahingosta. Lakia…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/uusi-laki-kilpailuoikeudellisista-vahingonkorvauksista/
22.2.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä

Dnro 08/2016 Lausuntopyyntönne: OM 7/33/2015, OM025:00/2015, 9.2.2016 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VALTION OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAPIIREISTÄ Suomen Asianajajaliitto (jatkossa ”Asianajajaliitto”) esittää lausuntonaan seuraavaa: Niiltä osin kuin Asianajajaliitto on aiemmin antanut lausunnon valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistuksesta (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 25/2014), nyt esitetty luonnos lakiesitykseksi on oikeusapu- ja edunvalvontapiirien rakenteen osalta pääosin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-valtion-oikeusapu-ja-edunvalvontapiireista/
14.8.2014 Oikeusuutiset

Vähemmistövaltuutettu: Syrjintään syyllistynyt vuokranantaja maksoi hyvitystä

Vähemmistövaltuutettu neuvotteli asiakkaansa puolesta hyvityksestä syrjintätapauksessa yksityisillä vuokramarkkinoilla. Vuokranantaja kieltäytyi vuokraamasta asuntoaan Suomessa pitkään asuneelle yhdysvaltalaiselle naiselle, koska hän ei ole Suomen kansalainen. Vuokranantaja syyllistyi näin syrjintään Vuokranantaja myönsi neuvotteluissa, että hän oli syyllistynyt yhdenvertaisuuslain 6 §:ssä säädettyyn syrjinnän kiellon loukkaukseen. Vähemmistövaltuutetun edustaja ja vuokranantaja päätyivät sovintoneuvottelussa siihen, että vuokranantaja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/vahemmistovaltuutettu-syrjintaan-syyllistynyt-vuokranantaja-maksoi-hyvitysta/