Uusi laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista

19.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tähän asti asiasta on ollut vain yksi pykälä kilpailulaissa ja yleisiä säännöksiä vahingonkorvauslaissa.

Uusi laki on merkittävä yrityksille,
jotka voivat olla vahingonkorvausasioissa sekä kantajana että
vastaajana. Laki kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta selventää
ja helpottaa vahingonkorvauskanteiden nostamista ja niiden käsittelyä
sekä varmistaa, että kilpailuoikeuden rikkomisesta vahinkoa kärsineet
voivat saada täyden korvauksen vahingosta.

Lakia sovelletaan sekä
EU:n kilpailusääntöjen että kansallisen kilpailulain kieltojen
rikkomisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen suomalaisissa
tuomioistuimissa.  Esitys selventää ja helpottaa
vahingonkorvauskanteiden nostamista ja niiden käsittelyä sekä varmistaa,
että kilpailuoikeuden rikkomisesta vahinkoa kärsineet voivat saada
täyden korvauksen vahingosta. Esitys selventää myös kilpailuviranomaisen
kilpailusääntöjen täytäntöönpanon ja vahingonkorvauskanteiden
käsittelyn välistä suhdetta siten, että seuraamusmaksusta vapauttamista
koskevan ns. leniency -järjestelmän tehokkuus säilyy.

Hallitus
esittää sääntöjä muun muassa kartelleja koskevasta vahinko-olettamasta,
ylihinnan siirtämiseen liittyvistä säännöistä sekä seuraamusmaksusta
vapautetun yrityksen yhteisvastuun ja takautumisoikeuden rajauksesta.
Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi rikkomuksen toteavan päätöksen
vaikutuksesta vahingonkorvaustuomioon, korosta, todisteiden
esittämisestä, vanhentumisesta sekä sovintoneuvottelun ja
sovintoratkaisun vaikutuksista.

Samassa yhteydessä kilpailulakia muutetaan siten, että kilpailulain käsitteet ovat yhdenmukaisia direktiivin kanssa.

Laki
kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista perustuu Euroopan
parlamentin ja neuvoston antamaan direktiiviin (2014/104/EU) sekä
työryhmävalmisteluun. Lait tulevat voimaan 26.12.2016.

Uusi laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments