Generic filters
Exact matches only
31.8.2023 Oikeusuutiset

B Oy:n osakkeiden EU:n ulkopuolisen yhtiön osakkeisiin vaihtamisesta kertyvää luovutusvoittoa ei ollut katsottava verovapaaksi tuloksi sijoittautumisvapauden nojalla

KHO:2023:74 Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoiton veronalaisuus – Yritysjärjestely – Osakevaihto – Kolmannessa maassa asuva hankkiva yhtiö – Sijoittautumisvapaus – Pääomien vapaa liikkuvuus A omisti noin 0,61 prosenttia B Oy:n osakekannasta. Yhdysvaltalaisen C Inc:n oli tarkoitus hankkia kaikki B Oy:n osakkeet vaihtamalla ne osakkeisiinsa. Rahavastiketta ei ollut tarkoitus antaa. Koska…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/b-oyn-osakkeiden-eun-ulkopuolisen-yhtion-osakkeisiin-vaihtamisesta-kertyvaa-luovutusvoittoa-ei-ollut-katsottava-verovapaaksi-tuloksi-sijoittautumisvapauden-nojalla/
15.12.2021 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua korkojen vähennyskelpoisuudesta yrityskauppatilanteessa

KHO:2021:179 Elinkeinotulon verotus – Korkojen vähennyskelpoisuus – Yrityskauppa – Konserniavustus – Osakeyhtiön perustaminen yrityksen ostamista varten – Holdingyhtiö – Osakkeiden hankintavelka – Veron kiertäminen KHO:2021:178 Elinkeinotulon verotus – Korkomenojen vähentäminen – Yrityskauppa – Osakeyhtiön perustaminen yrityksen ostamista varten – Konsernin sisäinen järjestely – Osakkeiden hankintavelka – Veron kiertäminen – Sijoittautumisvapaus…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/kholta-kaksi-ratkaisua-korkojen-vahennyskelpoisuudesta-yrityskauppatilanteessa/
9.10.2020 Oikeusuutiset

Apteekkilupaa myönnettäessä toisesta jäsenvaltiosta tulevan hakijan ammattikokemus otetava huomioon yhdenvertaisesti

Helisngin HAO: Apteekkilupa – Apteekkiluvan myöntäminen – Luvan hakijoiden vertailu – Ulkomailta kertyneen ammattikokemuksen huomioon ottaminen – Suomessa proviisoriksi laillistamisen merkitys – Unionin oikeus – Sijoittautumisvapaus Viron kansalainen A oli apteekkilupaa koskevassa hakemuksessaan ilmoittanut toimineensa lääkehuollon alan tehtävissä Suomessa, Virossa ja Venäjällä vuodesta 1984 alkaen yhteensä noin 33 vuoden ajan.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/apteekkilupaa-myonnettaessa-toisesta-jasenvaltiosta-tulevan-hakijan-ammattikokemus-otetava-huomioon-yhdenvertaisesti/
8.3.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus EU-kansalaisuudesta ja syrjinnän kiellosta

Sijoittautumisvapaus – Kansalaisuus – SEUT 18, SEUT 21, SEUT 49 ja SEUT 165 artikla – Kansalaisuuteen perustuva syrjintä – Sääntö, jonka mukaan vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautuneella unionin kansalaisella ei ole oikeutta osallistua kansallisiin yleisurheilumestaruuskilpailuihin yli 35-vuotiaiden sarjassa yhdenvertaisena kyseisen jäsenvaltion kansalaisten kanssa – Mahdollisuus osallistua ”ilman sijoitusta”, mikä estää ulkomaalaisten sijoittumisen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-eu-kansalaisuudesta-ja-syrjinnan-kiellosta/
4.1.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sijoittautumisvapaus ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 45 ja SEUT 49 artikla – Lääkärin tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan vastavuoroinen tunnustaminen – Direktiivit 75/363/ETY ja 93/16/ETY – Erikoislääkäriksi kouluttautuvien lääkärien palkkaus Enakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Tribunale di Bolzano (Bolzanon alioikeus, Italia).  Ennakkoratkaisupyyntö koskee lääkärintointa koskevien lakien,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/eun-tuomioistuimen-tuomio-henkiloiden-vapaata-liikkuvuutta-koskevassa-asiassa/
27.10.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio sijoittautumisvapautta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sijoittautumisvapaus – Rajat ylittävä yritysjärjestely – Yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen tosiasiallista kotipaikkaa muuttamatta – Kieltäytyminen poistamasta yhtiötä kaupparekisteristä – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan kaupparekisteristä poistaminen edellyttää yhtiön purkamista selvitysmenettelyn päätteeksi – Sijoittautumisvapauden soveltamisala – Sijoittautumisvapauden rajoitus – Velkojien, vähemmistöosakkaiden ja työntekijöiden suojelu – Väärinkäytösten estäminen Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt …

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-sijoittautumisvapautta-koskevassa-asiassa/
21.4.2014 Oikeusuutiset

Turkkilaisen oleskelulupa-asioissa huomioitava EU:n ja Turkin assosiaatiosopimus

KHO:lta kaksi vuosikirjaratkaisua turkkilaisen oikeudesta oleskelu- ja työlupaan KHO:2014:63 Ulkomaalaisasia – Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus ja sen lisäpöytäkirja – Sijoittautumisvapaus – Standstill-lauseke – Uusi rajoitus – Välitön oikeusvaikutus – Maahantulosäännösten kiertäminen – Kommandiittiyhtiö – Yhtiöosuuden hankinta – Aikaisempi työntekijän oleskelulupa ja hylätyt hakemukset KHO:2014:62…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/turkkilaisen-oleskelulupa-asioissa-huomioitava-eun-ja-turkin-assosiaatiosopimus/
21.2.2013 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio koskien yritysten sulautumisen verokohtelua

Unionin tuomioistuin antoi tuomionsa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa, joka koskee rajat ylittävien sulautumisten verokohtelua Asiassa on pääpiirteissään kyse siitä, onko jäsenvaltion hyväksyttävä toisessa jäsenvaltiossa asuneen sulautuvan yhtiön edeltävien vuosien tappioiden vähentäminen vastaanottavan yhtiön verotuksessa silloin, kun tällainen tappioiden vähentäminen on mahdollista kyseisen jäsenvaltion sisällä tapahtuvissa sulautumisissa. Toinen kysymys koskee sitä, onko vähennettävän…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/eun-tuomioistuimen-tuomio-koskien-yritysten-sulautumisen-verokohtelua/