Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.9.2021 Oikeusuutiset

EOA:lta poliisille huomautus: Väliaikaista lähestymiskieltoa koskeva asia ei oikeuta noutamaan henkilöä poliisilaitokselle ellei hän ole jättänyt aiempaa kutsua noudattamatta

Kantelija arvosteli X:n kaupungin poliisilaitoksen menettelyä siitä, että poliisi oli noutanut hänet työpaikaltaan väliaikaisen lähestymiskieltopäätöksen tiedoksiantoa varten. Kantelijan mukaan asiassa on ollut kyse lähestymiskiellosta eikä esitutkinnasta, jolloin noutomääräykselle ei ole ollut esitutkintalain mukaisia edellytyksiä. Kantelija esittää lisäkirjeessään väitteen, että häntä ei olisi kuultu lainkaan ennen väliaikaisen lähestymiskiellon tiedoksi antamista. –…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/eoalta-poliisille-huomautus-valiaikaista-lahestymiskieltoa-koskeva-asia-ei-oikeuta-noutamaan-henkiloa-poliisilaitokselle-ellei-han-ole-jattanyt-aimepaa-kutsua-noudattamatta/
11.4.2019 Oikeusuutiset

Poliisilaitoksen menettely ei ollut virheellistä kun ampuma-aseluvan peruuttamisasiassa ei oltu kerrottu oikeudesta käytää avustajaa

KHO:2019:49 Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Peruuttamiseen liittyvä kuuleminen – Velvollisuus ilmoittaa oikeudesta käyttää avustajaa Asiassa oli kysymys siitä, oliko poliisilaitos menetellyt lainvastaisesti siltä osin kuin A:lle ei ollut ilmoitettu oikeudesta käyttää avustajaa A:n ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttamista koskevassa kuulemisessa. Ampuma-aselain mukaisessa ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttamista koskevassa asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/poliisilaitoksen-menettely-ei-ollut-virheellista-kun-ampuma-aseluvan-peruuttamisasiassa-ei-oltu-kerrottu-oikeudesta-kaytaa-avustajaa/
30.9.2022 Oikeusuutiset

Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako muuttuu

Uusi laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta tulee voimaan 1.10.2022. Lailla uudistetaan ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako vastaamaan laillisuusvalvojien lainsäädännössä säädettyjä erityistehtäviä sekä käytännössä vakiintunutta erikoistumista. Uudistuksen keskeinen sisältö ja tavoitteet Oikeusasiamiehelle keskitetään aikaisempaa laajemmin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonta yksilötasolla ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/ylimpien-laillisuusvalvojien-tehtavien-jako-muuttuu-2/
12.5.2022 Oikeusuutiset

Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako muuttuu

Valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jakoa selkeytetään.   Muutoksen myötä ylimpien laillisuusvalvojien työnjako vastaa paremmin laillisuusvalvojien lainsäädännössä säädettyjä erityistehtäviä sekä erikoistumisaloja. Oikeuskanslerille keskitettäisiin muun muassa hallinnon automaattisten järjestelmien kehittämistä ja julkisia hankintoja koskevat asiat. Oikeusasiamiehelle keskitettäisiin muun muassa tiedustelua ja poliisitutkintaa koskevat asia sekä saamelaisten, romanien, lasten, vanhusten ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/ylimpien-laillisuusvalvojien-tehtavien-jako-muuttuu/
5.10.2017 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n syyttäjänviraston perustamisen

Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) tulee tutkimaan EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia sekä asettamaan syytteeseen niiden tekijät Syyttäjänvirasto edistää yhteistyötä eurooppalaisen ja kansallisen lainvalvonnan välillä Yksinomainen, EU:n alueen kattava toimivalta Tällä hetkellä vain kansalliset viranomaiset voivat tutkia EU-varojen väärinkäyttöä Tällä hetkellä vain kansalliset viranomaiset voivat tutkia EU-varoihin liittyviä väärinkäytöksiä (kuten rakennerahaston varojen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/euroopan-parlamentti-hyvaksyi-eun-syyttajanviraston-perustamisen/