Poliisilaitoksen menettely ei ollut virheellistä kun ampuma-aseluvan peruuttamisasiassa ei oltu kerrottu oikeudesta käytää avustajaa

11.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:49

Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Peruuttamiseen liittyvä kuuleminen – Velvollisuus ilmoittaa oikeudesta käyttää avustajaa

Asiassa oli kysymys siitä, oliko
poliisilaitos menetellyt lainvastaisesti siltä osin kuin A:lle ei ollut
ilmoitettu oikeudesta käyttää avustajaa A:n ampuma-aseen hallussapitoon
oikeuttavan luvan peruuttamista koskevassa kuulemisessa.

Ampuma-aselain
mukaisessa ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttamista
koskevassa asiassa ei ollut kysymys rangaistukseen verrattavan
seuraamuksen määräämisestä. Luvanhaltijaan ei siten tullut tällaisessa
asiassa soveltaa kuulemisessa rikoksesta epäiltyä koskevia
esitutkintalain säännöksiä.

Ampuma-aselain 98 §:n mukaan
poliisitutkinta ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan
peruuttamista koskevassa asiassa toimitettiin poliisilain 6 luvun 2 §:n 1
momentissa tarkoitetun henkilön oikeuteen vaikuttavan seikan
selvittämiseksi ja luvan haltijaan sovellettiin poliisitutkinnassa
esitutkintalain 4 luvun 10 §:n asianosaista koskevia säännöksiä.
Esitutkintalain mukaan asianosaisella oli oikeus käyttää valitsemaansa
avustajaa esitutkinnassa. Esitutkintalaissa ei ollut kuitenkaan säädetty
poliisille yleistä velvollisuutta ilmoittaa asianosaiselle tästä
oikeudesta. Esitutkintalain tai muunkaan lain mukaan poliisilaitoksella
ei siten ollut velvollisuutta ilmoittaa luvan haltijalle hänen
oikeudestaan käyttää avustajaa kuulemisessa. Poliisilaitoksen oli
kuitenkin huolehdittava, että luvanhaltijan oikeus käyttää avustajaa
kuulemisessa tosiasiallisesti toteutui hänen sitä halutessaan.