Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
2.11.2023 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisu miten oleskeluluvan epäämisen kohtuuttomuutta tulee arvioida perhesiteen päätyttyä avioeroon

KHO:2023:101 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen päätyttyä – Puolison väkivaltaisuus – Henkilökohtaisen tilanteen vaikeus – Oleskeluluvan epäämisen kohtuuttomuus – Kokonaisarviointi Muutoksenhakija A:lla oli ollut oleskelulupa perhesiteen perusteella. Perheside oli katkennut avioeroon eikä A:lle myönnetty jatkolupaa. Asiassa oli ratkaistavana, oliko A:n henkilökohtainen tilanne ulkomaalaislain 54 §:n 7 momentissa tarkoitetulla tavalla erityisen vaikea…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/khon-ratkaisu-miten-oleskeluluvan-epaamisen-kohtuuttomuutta-tulee-arvioida-perhesiteen-paatyttya-avioeroon/
28.11.2019 Oikeusuutiset

Parisuhdeväkivallan erityispiirteet jäävät vähälle huomiolle Poliisihallituksen ohjeissa

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen kehottaa parantamaan ohjeistusta Ohjeissa tulisi ottaa huomioon parisuhdeväkivallan erityispiirteet ja väkivallan uhrin haavoittuva asema. Näin ohjeet vastaisivat myös paremmin Istanbulin sopimuksen vaatimuksia. Apulaisoikeuskanslerin mielestä Poliisihallituksen tulisi harkita, olisiko ohjeistuksen oikeudellista asemaa syytä vahvistaa ja tulisiko osa niistä antaa ohjeiden sijasta määräyksinä. Apulaisoikeuskansleri otti omana aloitteenaan arvioitavaksi Poliisihallituksen antamat…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/parisuhdevakivallan-erityispiirteet-jaavat-vahalle-huomiolle-poliisihallituksen-ohjeissa/
16.4.2013 Oikeusuutiset

Väitös Helsingin yliopistolla 26.4.2013

VTM Riikka Kotanen väittelee valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Näkymättömästä näkökulmaksi – Parisuhdeväkivallan uhrit ja oikeudellisen sääntelyn muutos Suomessa Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Pieni juhlasali 4. krs, Fabianinkatu 33 kello 12.00   Tämän oikeussosiologisen tutkimuksen kohteena on 1990-luvun puolessavälissä alkanut nopea lainsäädännön uudistusprosessi, jonka myötä oikeusjärjestelmän ja valtion suhtautuminen yksityisissä tiloissa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/vaitos-helsingin-yliopistolla-26-4-2013/
19.2.2024 Oikeusuutiset

Naisiin kohdistuvan väkivallan etenemistä rikosprosessissa selvitetty

Tilastokeskus selvitti oikeusministeriön tilauksesta naisiin kohdistuvien väkivaltatapausten etenemistä poliisilta tuomioistuimeen vuosina 2009–2022. Vastaavaa laajaa tilastoselvitystä ei ole Suomessa aiemmin tehty. Suurimmat muutokset aikavälillä 2009–2022 tapahtuivat vuonna 2011, kun lähisuhteessa tapahtuneet lievät pahoinpitelyt tulivat virallisen syytteen alaisiksi. Syyttäjälle ilmoitettiin tapauksista vakaasti, mutta asianomistajan perumien rikosilmoitusten sekä rangaistuksen vaatimatta jättämisten määrä laski.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/naisiin-kohdistuvan-vakivallan-etenemista-rikosprosessissa-selvitetty/
17.4.2019 Oikeusuutiset

AOka: Pahoinpitelystä lähisuhteessa olisi tullut kirjata rikosilmoitus

Poliisilaitoksen selvityksestä oli pääteltävissä näkemys, jonka mukaan kyseisen tyyppisestä perheväkivallasta on ”turhaa” kirjata rikosilmoitusta, sillä ”asiat eivät muutu, niin kauan kuin pariskunta on parisuhteessa”. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen vakavaa huomiota velvollisuuteen kirjata pahoinpitelytapauksissa rikosilmoitus. Lisäksi hän kiinnitti huomiota velvollisuuteen huolehtia siitä, että asianomistaja saa riittävästi tietoa rikoksen uhriksi joutuneen tukipalveluista. Hän…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/aoka-pahoinpitelysta-lahisuhteessa-olisi-tullut-kirjata-rikosilmoitus/
31.8.2018 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Suomen 8. määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kv yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta

Dnro 43/2018 Lausuntopyyntönne: HEL7M1371-2, 21.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA SUOMEN KAHDEKSANNEKSI MÄÄRÄAIKAISRAPORTIKSI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN (CEDAW) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Suomen kahdeksannesta määräaikaisraportista kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta. Suomen Asianajajaliitto pitää Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017–2019[1] laatimista ja hyväksymistä merkittävänä perus-…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-luonnoksesta-suomen-8-maaraaikaisraportiksi-kaikkinaisen-naisten-syrjinnan-poistamista-koskevan-kv-yleissopimuksen-cedaw-taytantoonpanosta/