Väitös Helsingin yliopistolla 26.4.2013

16.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VTM Riikka Kotanen väittelee valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “Näkymättömästä näkökulmaksi – Parisuhdeväkivallan uhrit ja oikeudellisen sääntelyn muutos Suomessa

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Pieni juhlasali 4. krs, Fabianinkatu 33 kello 12.00 


Tämän oikeussosiologisen tutkimuksen kohteena on 1990-luvun puolessavälissä alkanut nopea lainsäädännön uudistusprosessi, jonka myötä oikeusjärjestelmän ja valtion suhtautuminen yksityisissä tiloissa ja suhteissa tehtyyn väkivaltaan sekä sen uhreihin muuttui merkittävästi. Tutkimuksen pääaineiston muodostavat lainsäädäntödokumentit liittyen kaikkiin perhe- ja parisuhdeväkivaltaa koskeviin lakimuutoksiin tai niiden yrityksiin vuosien 1968-2004 väliltä. Toissijainen aineisto koostuu Helsingin Sanomista kerätystä lehtiaineistosta sekä perhe- ja parisuhdeväkivaltaa vastustavien hankkeiden tuottamista materiaaleista.
Tutkimuksessa kysytään, miksi parisuhdeväkivalta ei saanut ongelman statusta suomalaisessa kriminaalipolitiikassa ennen 1990-lukua, ja miksi se lopulta nousi oikeudellisen sääntelyn kohteeksi. Samalla pohditaan sitä, miten kyseinen ilmiö liittyy yleisempään yhteiskunnalliseen ja lainsäädännölliseen kehitykseen, sekä arvioidaan, miten läheisen tekemän väkivallan uhriksi joutuneen ihmisen ja valtion vastuut sekä velvollisuudet muuttuivat vuosien 1968-2004 välillä.


 


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments