Generic filters
Exact matches only
26.12.2023 Oikeusuutiset

Jalkapalloliittojen pelien hyväksymistä koskevat säännöt EU-oikeuden vastaisia

Judgment of the Court in Case C-333/21 | European Superleague Company The FIFA and UEFA rules on prior approval of interclub football competitions, such as the Super League, are contrary to EU law They are contrary to competition law and the freedom to provide services The FIFA and UEFA rules…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/jalkapalloliittojen-pelien-hyvaksymista-koskevat-saannot-eu-oikeuden-vastaisia/
17.12.2021 Oikeusuutiset

Palveludirektiivi edellytti, että ulkomailla saatu ajo-opetus otetaan huomioon Suomessa

KHO:2021:181 Kuljettajaopetus – Ulkomailla saadun koulutuksen hyväksi lukeminen – Palveluiden vapaa liikkuvuus – Palveludirektiivi – Palvelun tarjonnan rajoitus Liikenne- ja viestintävirasto oli päätöksellään 15.2.2019 hylännyt A:n hakemuksen toisessa unionin jäsenvaltiossa saadun kuljettajaopetuksen hyväksi lukemisesta. Päätöksen perusteluissa oli muun ohella todettu, että 1.7.2018 voimaantulleen viraston määräyksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto ei…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/palveludirektiivi-edellytti-etta-ulkomailla-saatu-ajo-opetus-otetaan-huomioon-suomessa/
19.7.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Heinäkuun kooste rikkomuspäätöksistä: tärkeimmät päätökset

Suomea koskevat asiat liittyvät ammatinharjoittajien vapaaseen liikkuvuuteen, matkustajarekisteritietoihin ja EU:n ulkopuolisista maista tulevia opiskelijoita ja tutkijoita koskevan direktiivin täytäntöönpanoon Ammatinharjoittajien vapaa liikkuvuus: komissio kehottaa 27 jäsenvaltiota noudattamaan EU:n sääntöjä ammattipätevyyden tunnustamisesta Komissio on tänään päättänyt lähettää viralliset ilmoitukset 27 jäsenvaltiolle (kaikille jäsenvaltioille lukuun ottamatta Liettuaa) niiden kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/euroopan-komissio-heinakuun-kooste-rikkomuspaatoksista-tarkeimmat-paatokset/
8.10.2015 Oikeusuutiset

Virolaislakimies ei ollut kelpoinen puolustajaksi rikosasiassa

HelHO:2015:10 Oikeudenkäyntiavustajan kelpoisuus Oikeus avustajaan Palveluiden vapaa liikkuvuus … Koska oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 §:ssä (719/2011) vaaditaan sitä, että puolustajaksi määrättävä henkilö on julkinen oikeusavustaja, asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, puolustajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset ovat esteenä sille, että toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut muu kuin asianajajana toimiva lakimies voitaisiin määrätä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/virolaislakimies-ei-ollut-kelpoinen-puolustajaksi-rikosasiassa/