Generic filters
Exact matches only
4.7.2023 Oikeusuutiset

EIT: Liikennerikokseen syyllistyneellä oikeus tulla unohdetuksi – määräys nimen poistamisesta lehden verkkoversiosta ei loukannut sananvapautta

The order for the publisher of the newspaper Le Soir to anonymise the details of a convicted offender on grounds of the “right to be forgotten” did not breach his freedom of expression In today’s Grand Chamber judgment1 in the case of Hurbain v. Belgium (application no. 57292/16) the European…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/eit-liikennerikokseen-syyllistyneella-oikeus-tulla-unohdetuksi-maarays-nimen-poistamisesta-lehden-verkkoversiosta-ei-loukannut-sananvapautta/
4.4.2018 Oikeusuutiset

Suomen Asiakastieto Oy: EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) käytännössä: Kansalaisella on oikeus omiin tietoihinsa

GDPR:n yksi tavoite on lisätä läpinäkyvyyttä. Sen myötä EU-kansalaisilla on oikeus tietää, mitä tietoja heistä on yritysten rekistereissä ja kenellä on oikeus käsitellä tietoja Kaikilla on myös oikeus muokata omia tietojaan tai pyytää niitä kokonaan poistettaviksi. Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Kuinka nopeasti tietojen tarkistus- tai poistopyyntöihin tulee reagoida?Kuinka nopeasti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/suomen-asiakastieto-oy-eun-uusi-tietosuoja-asetus-gdpr-kaytannossa-kansalaisella-on-oikeus-omiin-tietoihinsa/
19.3.2024 Oikeusuutiset

KHO vahvisti määräyksen poistaa Google-hakutuloksista tiedot henkilöön vuonna 2010 kohdistetusta etsintäkuulutuksesta

KHO:2024:34 Tietosuoja – Henkilötietojen käsittely – Hakukone – Henkilön nimellä tehtävä haku – Etsintäkuulutus – Oikeus tietojen poistamiseen – Oikeus tulla unohdetuksi – Vastustamisoikeus – Hakutulosten poistaminen – Yksityiselämän suoja – Henkilötietojen suoja – Yleisön tiedonsaanti-intressi – Intressipunninta A oli pyytänyt Googlea poistamaan useita hänen nimellään löytyviä hakutuloslinkkejä, jotka johtivat…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kho-vahvisti-maarayksen-poistaa-google-hakutuloksista-tiedot-henkiloon-vuonna-2010-kohdistetusta-etsintakuulutuksesta/
13.12.2022 Oikeusuutiset

Hakukoneen ylläpitäjän on poistettava hakutulosten luettelosta luettelossa olevaan sisältöön kuuluvat virheelliset tiedot

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-460/20 | Google (Väitetysti virheellisen sisällön poistaminen hakutulosten luettelosta) Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”): hakukoneen ylläpitäjän on poistettava hakutulosten luettelosta luettelossa olevaan sisältöön kuuluvat tiedot, jos pyynnön esittäjä osoittaa, että ne ovat ilmeisesti virheellisiä. Tällaisen näytön ei ole kuitenkaan ole perustuttava internetsivun julkaisijaa vastaan saatuun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/hakukoneen-yllapitajan-on-poistettava-hakutulosten-luettelosta-luettelossa-olevaan-sisaltoon-kuuluvat-virheelliset-tiedot/
17.8.2018 Oikeusuutiset

KHO: Google velvollinen poistamaan hakutuloksista arkaluonteisia tietoja henkilöstä ja hänen tekemästään rikoksesta

KHO:2018:112 Tietosuoja – Henkilötieto – Hakupalvelu – Henkilön nimellä tehtävä haku – Tarpeeton henkilötieto – Terveydentilaa koskeva tieto – Henkirikos – Oikeus tulla unohdetuksi – Rekisterinpitäjä – Hakutulosten poistaminen – Yksityiselämän suoja – Sananvapaus – Intressipunninta Tietosuojavaltuutettu oli määrännyt rekisterinpitäjän Google Inc.:n poistamaan tietyt kaksi url-hakutulosta kaikista niistä Google Search…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/kho-google-velvollinen-poistamaan-hakutuloksista-arkaluonteisia-tietoja-henkilosta-ja-hanen-tekemastaan-rikoksesta/
19.10.2017 Oikeusuutiset

Suomen Asiakastieto Oy: EU:n tietosuoja-asetus ja rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus GDPR astuu velvoittavana voimaan 25.5.2018. Sen jälkeen myös suomalaisten yritysten, järjestöjen ja viranomaisten eli rekisterinpitäjien on tarjottava henkilörekistereissään käsiteltäville rekisteröidyille entistä runsaammin päätäntävaltaa omiin tietoihinsa Tietosuojalainsäädännön tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta henkilötietojen käsittelystä ja antaa rekisteröidyille aiempaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omien tietojensa prosessointiin. Loppukeväästä 2018 alkaen rekisterinpitäjien on…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/suomen-asiakastieto-oy-eun-tietosuoja-asetus-ja-rekisteroidyn-oikeudet/
23.9.2014 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutettu: Komissio murtaa hakukonetuomioon liittyviä myyttejä

EU-tuomioistuin antoi toukokuussa 2014 päätöksen ns. hakukoneasiassa (C-131/12) ja katsoi, että kansalaisilla voi olla oikeus saada nimeensä yhdistyviä linkkejä poistetuiksi internetin hakukoneista Tuomiota on pidetty uutena virstanpylväänä tietosuojan saralla, ja se on herättänyt vilkasta keskustelua kansalaisen oikeudesta tulla unohdetuksi. Euroopan komissio näkee, että näissä keskusteluissa on tuotu esille myös sellaisia…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/tietosuojavaltuutettu-komissio-murtaa-hakukonetuomioon-liittyvia-myytteja/