Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.12.2020 Oikeusuutiset

KHO: Se, että kansalaisuutta hakenut oli Suomessa hakenut ja saanut nimensä muutetuksi, ei ollut peruste evätä häneltä kansalaisuus

KHO: Kansalaisuusasia – Henkilöllisyyden luotettava selvittäminen – Kokonaisharkinta – Nimenmuutos – Henkilöllisyys  Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n kansalaisuushakemuksen, koska A:n henkilöllisyyttä ei ollut voitu pitää luotettavasti selvitettynä. Kielteinen päätös oli perustunut kokonaisharkintaan, jossa oli otettu muun ohella huomioon A:n Suomessa tekemä väestötietojärjestelmään merkitty nimenmuutos. Maahanmuuttovirasto oli päätöksessään kokonaisarviointiin vaikuttavana seikkana katsonut,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kho-se-etta-kansalaisuutta-hakenut-oli-suomessa-hakenut-ja-saanut-nimensa-muutetuksi-ei-ollut-peruste-evata-hanelta-kansalaisuus/
20.9.2017 Oikeusuutiset

Esitys uudeksi nimilaiksi eduskunnalle

Hallitus esittää, että etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. Eduskunnalle annetun esityksen tavoitteena on saattaa nimiä koskeva lainsäädäntö vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Valinnanvapautta lisättäisiin. Esityksen mukaan perherakenteiden muutokset kuten, avoliittoperheiden lukumäärän kasvu, perheiden kansainvälistyminen sekä pyrkimys aiempaa yksilöllisempään nimenantoon, edellyttävät lainsäädännön uudelleen tarkastelua. Kotimaiseen nimikäytäntöön pohjautuvia säännöksiä väljennettäisiin. Rinnan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/esitys-uudeksi-nimilaiksi-eduskunnalle/
12.4.2016 Oikeusuutiset

Nimilain uudistaminen käynnistymässä

Oikeusministeriössä laaditun arviomuistion mukaan lain ajanmukaisuuden arviointi on tarpeen, koska sekä väestörakenteessa että ihmisen yksilöllisyyttä koskevissa arvostuksissa on tapahtunut monia muutoksia. Muutostarpeita tuovat kansainvälistymisen sekä perherakenteiden muutosten lisäksi tarve yksilöidympään nimenantoon. Lisäksi henkilötunnuksen käyttö on korostunut yksilöintivälineenä etu- ja sukunimeen verrattuna. Uudistamistyön taustalla on myös tavoite yksinkertaistaa sääntelyä ja tehostaa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/nimilain-uudistaminen-kaynnistymassa/
21.12.2015 Oikeusuutiset

OM: Vuoden 2016 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Seuraavat muutokset tulevat voimaan oikeusministeriön hallinnonalalla 1.1.2016 -Todistelua tuomioistuimissa koskevat säännökset uudistuvat -Hallintopäätöksistä valittamiseen muutoksia -Tuomioistuinmaksut nousevat -Isyyden tunnustaminen helpottuu -Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanot keventyvät -Turvapaikka-asioiden käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa tehostuu -Rikoksesta epäillyn luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevien asioiden käsittely muuttuu -Nimenmuutosten käsittely kevenee -Henkilöyhtiöiden yritys- ja sijoitustoimintaa helpotetaan -Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/om-vuoden-2016-alusta-voimaan-tulevia-muutoksia-oikeusministerion-hallinnonalalla/