Nimilain uudistaminen käynnistymässä

12.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriössä laaditun arviomuistion mukaan lain ajanmukaisuuden arviointi on tarpeen, koska sekä väestörakenteessa että ihmisen yksilöllisyyttä koskevissa arvostuksissa on tapahtunut monia muutoksia.

Muutostarpeita tuovat kansainvälistymisen sekä perherakenteiden
muutosten lisäksi tarve yksilöidympään nimenantoon. Lisäksi
henkilötunnuksen käyttö on korostunut yksilöintivälineenä etu- ja
sukunimeen verrattuna. Uudistamistyön taustalla on myös tavoite
yksinkertaistaa sääntelyä ja tehostaa viranomaistoimintaa.

Lausunnolle
tänään lähetetyssä muistiossa pohditaan muun muassa etu- ja sukunimiin
liittyviä yhteisöllisiä arvoja kuten nimen muuttumattomuutta,
sukunimisuojaa, kotimaisen nimikäytännön suojelemista ja perheen
nimiyhteyttä sekä näiden suhdetta ihmisten vapauteen valita itselleen ja
lapselleen mieltymystensä mukainen etu- ja sukunimi.

Arvioitavana
ovat myös nimenmuutoshakemuksiin liittyvät menettelyt, jotta
maistraattien ja nimilautakunnan toiminta olisi mahdollisimman tehokasta
ja taloudellista. Myös käsittelyaikoja on tarpeen lyhentää.

Arviomuistio nimilain uudistamistarpeista

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments