Generic filters
Exact matches only
12.3.2024 Oikeusuutiset

HelHO: Ei estettä tuomita huumausainerikoksesta, vaikka sama huume-erä ehkä onkin jo luettu syyksi aiemmassa tuomiossa

Hel­HO:2024:2 Rikosten yhtyminen – Rikoksen yksiköinti Syyteoikeus Huumausainerikos A:ta syytettiin syyllistymisestä mahdollisesti samaan huumausaine-erään kohdistuvaan huumausainerikokseen sen jälkeen, kun hänet oli jo ehditty tuomita aiemmasta mahdollisesti samaan huumausaine-erään kohdistuneesta huumausainerikoksesta. Hovioikeus katsoi, että vaikka kyse olisikin samaan huumausaine-erään kohdistuneesta huumausainerikoksesta, erityisesti tekojen välillä kulunut aika ja niiden erillinen motivaatioperusta huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/helho-ei-estetta-tuomita-uudelleen-humausainerikoksesta-vaikka-huume-era-ehka-onkin-jo-luettu-syyksi-aiemmassa-tuomiossa/
26.9.2023 Oikeusuutiset

KKO äänesti voidaanko autolla Kolera-altaaseen ajosta määrätty sakko purkaa, jotta kuljettajaa voitaisiin syyttää matkustajiin kohdistuneesta henkirikoksen yrityksestä

KKO:2023:65 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Tuomion purkaminen syytetyn vahingoksi – Sakko – Sakkomääräys Poliisi oli lainvoimaisella sakkomääräyksellä määrännyt A:lle sakkorangaistuksen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kun tämä oli ajanut autollaan mereen. Syyttäjä vaati sakkomääräyksen purkamista katsoen, että uudessa esitutkinnassa oli käynyt ilmi, että kysymys oli auton matkustajiin kohdistuneesta henkirikoksen yrityksestä,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kko-aanesti-voidaanko-autolla-kolera-altaaseen-ajosta-maaratty-sakko-purkaa-jotta-kuljettajaa-voitaisiin-syyttaa-matkustajiin-kohdistuvasta-henkirikoksen-yrityksesta/
21.9.2023 Oikeusuutiset

EUT: Ne bis in idem koskee myös yrityksille määrättyjä hallinnollisia sanktioita

Judgment of the Court in Case C-27/22 | Volkswagen Group Italia and Volkswagen Aktiengesellschaft The principle ne bis in idem applies to penalties, imposed for unfair commercial practices, that are classified as administrative penalties of a criminal nature That principle precludes criminal proceedings in respect of the same facts from…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/eut-ne-bis-in-idem-koskee-myos-yrityksille-maarattyja-hallinnollisia-sanktioita/
28.7.2023 Oikeusuutiset

Liikennevirhemaksun poistaminen tietojärjestelmästä ei mahdollista syytettä samasta teosta – ne bis in idem

KKO:2023:55 Liikennerikos – Rattijuopumus – Ne bis in idem – Liikennevirhemaksu A oli ajanut mopolla jalkakäytävällä, minkä johdosta poliisi oli määrännyt hänelle liikennevirhemaksun. Sittemmin syyttäjä vaati A:lle saman ajotapahtuman perusteella rangaistusta rattijuopumuksesta. Syyttäjän mukaan liikennevirhemaksu ei estänyt syytteen tutkimista, sillä tieto liikennevirhemaksusta oli poliisin pyynnöstä poistettu asianomaisesta tietojärjestelmästä. Korkein oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/liikennevirhemaksun-poistaminen-tietojarjestelmasta-ei-mahdollista-syytetta-samasta-teosta-ne-bis-in-idem/
22.3.2022 Oikeusuutiset

Rikosoikeudellisten menettelyjen ja seuraamusten päällekkäisyys kilpailuoikeudessa: unionin tuomioistuin täsmentää unionin oikeuden tarjoamaa suojaa kaksinkertaista syytteeseen panemista vastaan

Tuomiot asioissa C–117/20 bpost ja C–151/20 Nordzucker ym. Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (jäljempänä perusoikeuskirja) määrätään, että ”ketään ei saa panna syytteeseen tai rangaista rikoksesta, josta hänet on jo unionissa lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi lain mukaisesti”. Kahdessa tänään annetussa tuomiossa unionin tuomioistuin lausuu tämän kaksoisrangaistavuuden kiellon (jota kutsutaan myös ne bis…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/rikosoikeudellisten-menettelyjen-ja-seuraamusten-paallekkaisyys-kilpailuoikeudessa-unionin-tuomioistuin-tasmentaa-unionin-oikeuden-tarjoamaa-suojaa-kaksinkertaista-syytteeseen-panemista-vastaan/
17.12.2021 Oikeusuutiset

Vastaajalle aiemmin määrätty liikennevirhemaksu ei estänyt rattijuopumussyytteen käsittelyä

Vaa­HO:2021:11 Rattijuopumus – Liikennevirhemaksu – Ne bis in idem – Euroopan ihmisoikeussopimus Vastaajalle oli määrätty liikennevirhemaksu mopon kuljettamisesta sellaisella jalkakäytävän osuudella, jolla mopolla ajaminen oli ollut kiellettyä. Rattijuopumus, josta vastaajaa myöhemmin syytettiin, tosin kuului samaan tapahtumasarjaan, mutta sitä ei aikaan, paikkaan tai muihin teko-olosuhteisiin nähden ollut pidettävä samana tekona. Liikennevirhemaksun…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/vastaajalle-aiemmin-maaratty-liikennevirhemaksu-ei-estanyt-rattijuopumussyytteen-kasittelya/
21.10.2021 Oikeusuutiset

Siviilipalveluksesta kieltäytymisestä tuomittuja ei määrätä enää uudelleen palvelukseen

Hallitus esittää siviilipalveluslakiin muutosta, joka selkeyttäisi siviilipalveluksesta jo kertaalleen kieltäytyneiden ja tuomittujen asemaa. Vapauttavan tuomion saaneita ei enää määrättäisi uudelleen palvelukseen rauhan aikana. Suomessa asevelvollisen täytyy suorittaa joko varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Siviilipalvelukseen voi hakeutua vakaumukseen perustuvista syistä. Siviilipalvelusvelvollisella tarkoitetaan laissa henkilöä, joka on hyväksytty suorittamaan siviilipalvelusta. Jos siviilipalvelusvelvollinen kieltäytyy siviilipalveluksesta,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/siviilipalveluksesta-kieltaytymisesta-tuomittuja-ei-maarata-enaa-uudelleen-palvelukseen/
28.4.2020 Oikeusuutiset

Kuljettajan saamat kirjalliset huomautukset eivät estä syytteen nostamista samoista teoista. Syytteelle pitää kuitenkin olla erityinen syy.

I-SHO:2020:3 Liikennerikkomus – Kirjallinen huomautus – Ne bis in idem A oli ylittänyt suurimman sallitun nopeuden 89 eri kerralla. Nopeuden ylitykset olivat olleet 3–6 kilometriä tunnissa. Ylinopeudet oli mitattu automaattisilla valvontalaitteilla, ja A oli saanut kaikista ylinopeuksista postitse lähetettävän huomautuksen. Syyttäjä vaati, että A:n syyksi luetaan liikennerikkomukset ja että hänelle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kuljettajan-saamat-kirjalliset-huomautukset-eivat-esta-syytteen-nostamista-samoista-teoista-syytteelle-pitaa-kuitenkin-olla-erityinen-syy/
8.10.2019 Oikeusuutiset

EIT huolissaan oikeusturvasta Venäjällä. Yli sata valitusta mielenosoittajien rankaisemisesta.

Mielenosoituksen yhteydessä kiinniotettu tuomittiin kahdesti samasta teosta. Venäjällä puutteelliset mahdollisuudet muutoksenhakuun ihmisoikeusloukkauksen toteamisen jälkeen. In today’s Chamber judgment1 in the case of Korneyeva v. Russia (application no. 72051/17) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 5 § 1 (right to liberty…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/eit-huolissaan-oikeusturvasta-venajalla-yli-sata-valitusta-mielenosoittajien-rankaisemisesta/