Generic filters
Exact matches only
2.6.2022 Oikeusuutiset

EUT: Työntekijäjärjestön säännöissä määrätty ikäraja vaalikelpoisuudelle puheenjohtajan tehtävään kuuluu syrjinnän vastaisen direktiivin soveltamisalaan

Tehtävän poliittisella luonteella tai tehtävään ottamista koskevalla menetelmällä (vaali) ei ole merkitystä kyseisen direktiivin soveltamisen kannalta A, joka on syntynyt vuonna 1948, otettiin vuonna 1978 toimihenkilöksi tanskalaisen työntekijäjärjestö HK:n, johon kuuluu HK/Danmark-keskusliitto ja HK/Privat-liitto, paikallisosastoon. Vuonna 1993 hänet valittiin HK/Privatin puheenjohtajaksi. Tämä luottamukseen perustuva poliittinen tehtävä sisälsi kuitenkin tiettyjä työlle…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/eut-tyontekijajarjeston-saannoissa-maaratty-ikaraja-vaalikelpoisuudelle-puheenjohtajan-tehtavaan-kuuluu-syrjinnan-vastaisen-direktiivin-soveltamisalaan/
5.10.2016 Oikeusuutiset

Hyväksyttävästä ikäsyrjintäperusteesta olisi tullut säätää lailla, kouluttautumisviran hakijaa oli syrjitty

Turun HAO: Virkavaali – koulutusvirka – haastatteluun kutsuminen – ikäsyrjintä – oikeuttamisperuste – lailla säätäminen Asiassa oli kysymys erikoistuvan hammaslääkärin koulutusviran täyttämisestä (v. 2015) hampaiston oikomishoidon erikoisalalla. Virkaa hakenut X (s. 1962) valitti sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätöksestä katsoen, että hän oli virkaan työkokemuksensa ja täydennyskoulutuksensa perusteella ansioitunein ja että häntä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/hyvaksyttavasta-ikasyrjintaperusteesta-olisi-tullut-saataa-lailla-kouluttautumisviran-hakijaa-oli-syrjitty/
10.8.2016 Oikeusuutiset

Jacob Söderman AL:ssä:Solidaarisuusveron tapaus antaa kiistatta tukea vaatimuksille perustuslakituomioistuimen perustamiseksi.

“Tuomioistuinten pitää rohkeasti ottaa perus- ja ihmisoikeudet asiakseen” Jo nyt tuomioistuimilla on perustuslaissa säädetty velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jos ne toteuttavat tätä tehtävää rohkeammin, uutta erillistä tuomioistuinta ei tarvita, kirjoittaa Jacob Söderman. – – – Perustuslakituomioistuinta on vaadittu sen vuoksi, että kansalainen saisi asiansa vireille puolueettomassa ja asiantuntevassa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/jacob-soderman-alssasolidaarisuusveron-tapaus-antaa-kiistatta-tukea-vaatimuksille-perustuslakituomioistuimen-perustamiseksi/