Jacob Söderman AL:ssä:Solidaarisuusveron tapaus antaa kiistatta tukea vaatimuksille perustuslakituomioistuimen perustamiseksi.

10.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

“Tuomioistuinten pitää rohkeasti ottaa perus- ja ihmisoikeudet asiakseen”

Jo nyt tuomioistuimilla on perustuslaissa
säädetty velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Jos ne toteuttavat tätä tehtävää rohkeammin, uutta erillistä
tuomioistuinta ei tarvita, kirjoittaa Jacob Söderman.

– – –

Perustuslakituomioistuinta on vaadittu sen vuoksi, että kansalainen
saisi asiansa vireille puolueettomassa ja asiantuntevassa
tuomioistuimessa, jos kokee perusoikeuksiaan loukatun.

Vaatimukset ovat
viime aikoina yltyneet, koska useat eläkeläiset kokevat, että eduskunnan
syksyllä 2012 hyväksymä, niin sanotun solidaarisuusveron sisältävä laki
syrjii heitä. He hyväksyivät sen, että lailla haluttiin saada
hyvätuloiset osallistumaan enemmän yhteiskunnan menoihin vaikeana
aikana, mutta kokivat toteutuneen lakiesityksen ikäsyrjinnäksi.

Lakiesityksen mukaan palkansaajat, joilla on yli 100 000 euron
vuositulot, maksavat 2 prosentin lisäveron. Esitys arvioi heitä olevan
noin 50 000. Vuosituotto arvioitiin 30 miljoonaksi.

Eläkeläisten vastaava tuloraja määrättiin 45 000 euroksi ja
lisäveroprosentti 6:ksi. Heitä arvioitiin olevan 45 000. Veron tuotoksi
arvioitiin 50 miljoonaa euroa. Eriarvoisuutta lisäsi vielä se, että
palkansaajien veroa esitettiin kaksivuotiseksi mutta eläkeläisten
pysyväksi.

Hallituksen esityksessä (87/2012) ei lainkaan arvioitu suhdetta
perustuslakiin. Eduskunnassa lakiesitystä ei lähetetty lausunnolle
perustuslakivaliokuntaan, joka ei siten päässyt arvioimaan
perustuslainmukaisuutta.

Italiassa säädettiin vuonna 2011 määräaikainen solidaarisuusvero
eläkeläisille, joiden eläke ylitti 90 000 euroa. Sen todettiin Italian
perustuslakituomioistuimessa vuonna 2013 ”olevan ilmeisessä
ristiriidassa perustuslain kanssa.” Laki kumottiin sillä perusteella,
että tietyn suuruista eläkettä saavan piti maksaa enemmän veroa kuin
samansuuruista palkkaa ja yrittäjätuloa saavan.

Suomessa eläkeläiset kokivat säädetyn lain mielivaltaiseksi, koska
vuonna 2000 hyväksytyn perustuslain 6. pykälän mukaan ikäsyrjintä on
kielletty.

Palkansaajat ja
eläkeläiset voidaan toki asettaa eri asemaan, jos siihen on perustuslain
6. pykälän mukainen ”hyväksyttävä peruste”. Perustuslain esitöiden
mukaan perusteen pitää olla ”perusoikeusjärjestelmän kannalta
hyväksyttävä”. Kansalaisia tulee kohdella ”samanlaisissa tilanteissa
samalla tavalla”. Tästä periaatteesta ei saa poiketa.

AL: Tuomioistuinten pitää rohkeasti ottaa perus- ja ihmisoikeudet asiakseen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments