Generic filters
Exact matches only
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta tuomareiden etäosallistumismahdollisuudesta hallintoprosessissa

Oikeusministeriölle   L2023-35   Lausuntopyyntönne: Dnro VN/18066/2023, 16.6.2023 ARVIOMUISTIO TUOMAREIDEN ETÄOSALLISTUMISMAHDOLLISUUDESTA HALLINTOPROSESSISSA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. Olisiko hallintoprosessissa tarpeen säännellä kokoonpanoon kuuluvan tuomarin etäosallistumismahdollisuudesta suulliseen käsittelyyn? Mitkä olisivat mahdolliset hyödyt ja haitat tuomarin etäosallistumismahdollisuudesta hallintoprosessissa?   Asianajajaliitto katsoo, että asiasta on tarpeen säätää…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-arviomuistiosta-tuomareiden-etaosallistumismahdollisuudesta-hallintoprosessissa/
24.3.2023 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta etäyhteyksistä oikeudenkäynneissä

Oikeusministeriölle L2023-02 Lausuntopyyntönne: VN/32207/2022, 18.1.2023 ARVIOMUISTIO ETÄYHTEYKSISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISSÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa etäyhteyksien käyttöä yleisten tuomioistuinten oikeudenkäynneissä koskevasta arviomuistiosta. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Yleistä Asianajajaliiton näkemyksen mukaan arviomuistiossa on käsitelty kattavasti ja hyvin etäyhteyksien käyttöä oikeudenkäynneissä, sekä asiaan liittyviä eri näkökulmia. Keväällä 2020 alkaneesta covid-19-pandemiasta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-arviomuistiosta-etayhteyksista-oikeudenkaynneissa/
10.8.2021 Oikeusuutiset

Vaikka avustajan etäosallistuminen istuntoon estyi teknisten ongelmien takia hänelle maksettiin oikeusavun vähimmäispalkkio

Hel­HO:2021:6 Avustajan palkkio – suullinen käsittely – tekninen tiedonvälitystapa – etäyhteys – Avustajan palkkio – vähimmäispalkkio Asiassa on ollut kysymys siitä, onko oikeusapulain nojalla määrätyllä avustajalla oikeus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiseen vähimmäispalkkioon tilanteessa, jossa avustajan osallistuminen teknistä tiedonvälitystapaa käyttäen toteutettuun pääkäsittelyyn on estynyt teknisessä tiedonvälityksessä ilmenneen ongelman vuoksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/vaikka-avustajan-etaosallistuminen-istuntoon-estyi-teknisten-ongelmien-takia-hanelle-maksettiin-oikeusavun-vahimmaispalkkio/
14.8.2020

Huomioita valtiovarainministeriön budjettiesityksestä vuodelle 2021 oikeuspolitiikan kannalta

Varma loppukesän merkki – valtiovarainministeriön (VM) esitys seuraavan vuoden talousarvioksi – julkaistiin eilen. Valtiovarainministeriön esitys toimii talousarvioprosessin pohjaesityksenä, jota käsitellään loppuvuosi maamme hallituksen ja eduskunnan pöydillä. VM:n budjettiesityksen loppusumma on 61,6 miljardia euroa. Esitys on 7,0 miljardia alijäämäinen. Läpikäyn tässä kirjoituksessa, miltä VM:n esitys näyttää oikeuspolitiikan osalta. Keskeiset huomiot VM:n…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/huomioita-valtiovarainministerion-budjettiesityksesta-vuodelle-2021-oikeuspolitiikan-kannalta/
11.5.2020

Etäoikeudenkäynti – ei vain poikkeusoloihin

Koronavirusepidemiasta johtuvat poikkeusolot ovat pakottaneet tuomioistuimet ja asiamiehet opettelemaan asioiden käsittelemistä etäyhteyksien avulla. Lainsäätäjä on onneksi ollut kaukaa viisas ja etäistuntojen säädöspohja oli valmiina ennen kuin koronaviruksesta oli kuultukaan. Etäoikeudenkäyntiä ei siis ole tarkoitettu vain poikkeusoloihin. Täysimittainen etäoikeudenkäynti riita- ja rikosasioissa tuli mahdolliseksi vuoden 2019 alusta voimaan tulleiden säännösten nojalla…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/etaoikeudenkaynti-ei-vain-poikkeusoloihin/
2.4.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton hallituksen suositus asianajajille toimintatavoista koronapandemian aikana

Asianajajaliiton hallitus antaa seuraavassa toimintaohjeita asianajotehtävien hoitamiseen koronapandemian aikana. Tämä asiakirja on luonteeltaan Asianajajaliiton hallituksen suositus liiton jäsenille. Asianajajien, kuten kaikkien muiden suomalaisten, tulee kantaa näinä poikkeuksellisina aikoina vastuunsa koronaviruksen leviämisen rajoittamisesta. Samalla asianajajan on oltava päämiehelleen lojaali. Asianajaja on velvollinen lakia ja hyvää asianajajatapaa noudattaen parhaan kykynsä mukaan valvomaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/hallituksen-suositus-toimintatavoista-koronapandemian-aikana/