Generic filters
Exact matches only
13.11.2023 Oikeusuutiset

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarit hyväksyivät itselleen eettisen ohjeiston

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES STATEMENT OF THE COURT REGARDING THE CODE OF CONDUCT The undersigned Justices are promulgating this Code of Conduct to set out succinctly and gather in one place the ethics rules and principles that guide the conduct of the Members of the Court. For the…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/yhdysvaltain-korkeimman-oikeuden-tuomarit-hyvaksyivat-itselleen-eettisen-ohjeiston/
8.9.2023

Sääntelemme

Asianajajaliitto sääntelee asianajajien toimintaa Asianajajaliitto sääntelee asianajajien toimintaa ja asianajotoiminnan harjoittamista Suomessa. Lakien ja Asianajajaliiton sääntöjen lisäksi asianajajien tulee noudattaa Hyvää asianajajatapaa ja muita asianajajia velvoittavia ohjeita. Löydät nämä ohjeet tältä sivulta. Tähän säädöskokoelmaan kuuluvista asiakirjoista ohjeet ovat asianajajia velvoittavia ja niiden laiminlyömisestä voi asianajajalle aiheutua valvonnallinen seuraamus. Sen sijaan…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/mita-teemme/saantelemme/
15.8.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Suomen Asianajajaliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta Lausuntonne asianajajalain ehdotetusta pykälästä 3 a Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kannattaa uuden ehdotetun 3 a §:n muotoilua sellaisenaan ja katsoo, että tutkintolautakuntaa koskeva täsmentävä sääntely sekä kirjaus muutoksenhausta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-asianajajista-annetun-lain-ja-luvan-saaneista-oikeudenkayntiavustajista-annetun-lain-14-ja-15-%c2%a7n-muuttamisesta/
17.6.2021 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta Poistot elinkeinoverotuksessa

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto“) kiittää mahdollisuudesta lausua Verohallinnon ohjeluonnoksesta Poistot elinkeinoverotuksessa. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää kunnioittaen seuraavaa: Yleistä Asianajajaliitto pitää Verohallinnon ohjeen Poistot elinkeinoverotuksessa antamista omana erillisenä ohjeena tarpeellisena. Verohallinnon ohjeet poistoihin liittyvät ohjeet eivät ole aiemmin olleet koottuna yhdeksi syventäväksi ohjeeksi, joten koostettu ohje on tarpeellinen poistoja koskevan lainsäädännön ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-poistot-elinkeinoverotuksessa/
22.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus puuttui käräjätuomarin salikäyttäytymiseen

Helsingin hovioikeuden presidentti on tänään antanut vastauksensa Suomen Asianajajaliiton hovioikeudelle 4.5.2018 tekemään selvityspyyntöön. Hovioikeutta oli pyydetty selvittämään muun ohella, vastasiko nykyisen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin käyttäytyminen virkamieheltä edellytettävän hyvän ja asianmukaisen menettelyn vaatimuksia. Selvityspyynnön mukaan Suomen Asianajajaliiton jäsenistö oli kohdistanut arvostelua käräjätuomarin epäasialliseksi koettuun käyttäytymiseen oikeudenkäyntien aikana. Asiassa on hankittu selvitystä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeus-puuttui-karajatuomarin-salikaytokseen/
6.2.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus: Asianajajalle huomautus kun ei ollut palauttanut asiakkaalle alkuperäisiä asiakirjoja toimeksiannon päätyttyä

Oikeuskansleri samalla kannalla, Asianajajaliiton hallitus olisi poistanut huomautuksen Valvontalautakunta oli katsonut, että A oli menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti pitäessään hallussaan kantelijan alkuperäiset asiakirjat vielä toimeksiantosopimuksen päättymisen jälkeen. Sen sijaan valvontalautakunta oli katsonut, ettei A ollut menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti toimittaessaan hallinto-oikeudelle niin sanotun blankovalituksen, jolla A oli pyrkinyt varmistamaan sen,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/hovioikeus-asianajajalle-huomautus-kun-ei-ollut-palauttanut-asiakkaalle-alkuperaisia-asiakirjoja-toimeksiannon-paatyttya/
8.11.2018

Toiminta-ajatus, arvot ja strategia

Toiminta-ajatus Suomen Asianajajaliitto on vuonna 1919 perustettu julkisoikeudellinen yhteisö. Tämä tarkoittaa, että meillä on asianajajien jäsenasioiden hoitoon ja ammattikunnan valvontaan liittyviä viranomaistehtäviä. Me myös sääntelemme eli ohjeistamme ja koulutamme asianajajakuntaa sekä vastaamme vaativan asianajajatutkinnon järjestämisestä. Yksi tärkeistä tehtävistämme on myös vaikuttaa lainsäädäntöön tuomalla jo lainvalmisteluvaiheessa esille erityisesti kansalaisten ja yritysten…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/keita-olemme/toiminta-ajatus-arvot-ja-strategia/
7.12.2017 Tiedotteet

Asianajajaliitto tuomitsee seksuaalisen häirinnän ja selvittää parhaillaan ilmiön laajuutta toimialallaan

Suomen Asianajajaliitto tuomitsee voimakkaasti seksuaalisen häirinnän ja haluaa kitkeä sen toimialaltaan. Liitto kerää parhaillaan kyselyllä tietoa ilmiön laajuudesta. – On hienoa, että seksuaalinen häirintä on noussut kansainväliseen keskusteluun. Asianajajaliitossa haluamme tarttua ilmiön torjuntaan ja toivomme muita ammattikuntia mukaan tähän työhön, toteaa Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola. – Seksuaalinen ahdistelu on rikos.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/asianajajaliitto-tuomitsee-seksuaalisen-hairinnan-ja-selvittaa-parhaillaan-ilmion-laajuutta-toimialallaan/
6.10.2016 Oikeusuutiset

Syyttäjälaitoksen eettiset linjaukset

Syyttäjälaitoksen arvoja ovat oikeudenmukaisuus, ammattitaito ja työhyvinvointi. Valtakunnansyyttäjä antoi syyttäjälaitokselle työryhmässä valmistellut eettiset ohjeet. Syyttäjälaitoksen toiminnan eettinen perusta pohjautuu sääntöihin, arvoihin ja periaatteisiin. Eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset välittyvät normeista. Säännösten – lakien, toimintasääntöjen ja määräysten – määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle. Kaikesta ei voi säätää lakia tai antaa määräyksiä. Tarvitaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/syyttajalaitoksen-eettiset-linjaukset/