Syyttäjälaitoksen eettiset linjaukset

6.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Syyttäjälaitoksen arvoja ovat oikeudenmukaisuus, ammattitaito ja työhyvinvointi.

Valtakunnansyyttäjä antoi syyttäjälaitokselle työryhmässä valmistellut eettiset ohjeet.

Syyttäjälaitoksen toiminnan
eettinen perusta pohjautuu sääntöihin, arvoihin ja periaatteisiin.
Eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset välittyvät normeista. Säännösten
– lakien, toimintasääntöjen ja määräysten – määrittelemä perustaso
muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle.

Kaikesta
ei voi säätää lakia tai antaa määräyksiä. Tarvitaan myös eettisiä
periaatteita ja arvoja. Ne kertovat toimintaa ja käyttäytymistä
ohjaavista ihanteista ja menevät usein sääntöjä pidemmälle. Sellaiset
ihanteet voivat perustua kansainvälisiin suosituksiin ja ohjeisiin sekä
laillisuusvalvojien ja valtakunnansyyttäjän ratkaisuihin.

Hyvää
syyttäjätapaa noudattava syyttäjä toimii paitsi lakisääteisten
velvoitteidensa, myös ammattikuntansa etiikan ohjaamana.
Syyttäjälaitoksen muidenkin ammattiryhmien hyvällä toimintatavalla on
eettinen perustansa. Esimiesten omalla toiminnallaan antama esimerkki on
tärkeä.

Syyttäjälaitoksen arvoja ovat oikeudenmukaisuus,
ammattitaito ja työhyvinvointi. Arvot ja eettiset periaatteet toimivat
kompassina kiperissä valintatilanteissa. Niiden avulla voidaan
käytännössä parhaiten edistää hyvää toimintatapaa.

Syyttäjälaitoksella
on aivan erityinen asema ja tehtävä demokraattisessa
oikeusvaltiossamme. Syyttäjälaitoksen puolesta ja nimissä toimivat sen
palveluksessa oleva ihmiset. Epäeettinen toiminta on aina syvässä
ristiriidassa koko syyttäjälaitoksen yhteiskunnallisen aseman ja siltä
edellytettävän luottamuksen kanssa.

http://vksv.fi/fi/index/julkaisutjaohjeet/syyttajalaitokseneettisetlinjaukset.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments